Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Libingan

Libingan

Kapag maliit ang unang letra, tumutukoy ito sa indibidwal na libingan; kapag malaki ang unang letra, tumutukoy ito sa libingan ng mga tao sa pangkalahatan at katumbas ng salitang Hebreo na “Sheol” at salitang Griego na “Hades.” Sa Bibliya, tumutukoy ito sa isang makasagisag na lugar o kalagayan kung saan ang mga tao ay wala nang malay o nagagawa.—Gen 47:30; Ec 9:10; Gaw 2:31.