Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Seksuwal na imoralidad

Seksuwal na Imoralidad

Mula sa salitang Griego na por·neiʹa, na ginagamit sa Kasulatan para tumukoy sa ilang uri ng seksuwal na gawaing ipinagbabawal ng Diyos. Kasama rito ang pangangalunya, prostitusyon, seksuwal na mga gawain sa pagitan ng mga hindi mag-asawa, pakikipagtalik sa kasekso, at pakikipagtalik sa hayop. Sa Apocalipsis, ginagamit sa makasagisag na paraan ang salitang ito para ilarawan ang “Babilonyang Dakila,” ang babaeng bayaran na kumakatawan sa mga huwad na relihiyon, na nakikiapid sa mga tagapamahala ng mundong ito kapalit ng kapangyarihan at kayamanan. (Apo 14:8; 17:2; 18:3; Mat 5:32; Gaw 15:29; Gal 5:19)—Tingnan ang BABAENG BAYARAN; LALAKING BAYARAN.