Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sekta

Sekta

Grupo ng mga tao na naniniwala sa isang doktrina o lider at sumusunod sa sarili nilang paniniwala. Tinatawag na sekta ng Judaismo ang mga Pariseo at Saduceo. Para sa mga di-Kristiyano, isang “sekta” ang Kristiyanismo at tinatawag nila itong “sekta ng mga Nazareno” dahil malamang na iniisip nilang humiwalay lang ito sa Judaismo. Nang maglaon, nagkaroon ng mga sekta sa loob ng kongregasyong Kristiyano; binanggit sa Apocalipsis ang “sekta ni Nicolas.”—Gaw 5:17; 15:5; 24:5; 28:22; Apo 2:6; 2Pe 2:1.