Ikalawang Liham ni Pedro 2:1-22

2  Pero nagkaroon din ng huwad na mga propeta sa bayan, kung paanong magkakaroon din ng huwad na mga guro sa inyo.+ Ang mga ito ay palihim na magpapasok ng mapanirang mga sekta, at ikakaila pa nga nila ang nagmamay-ari at bumili sa kanila,+ at dahil dito ay agad silang mapupuksa.  Bukod diyan, ang kanilang paggawi nang may kapangahasan*+ ay tutularan ng marami, at dahil sa kanila, ang daan ng katotohanan ay hahamakin.+  At may kasakiman nila kayong pagsasamantalahan sa pamamagitan ng mapanlinlang na pananalita. Pero ang hatol sa kanila, na ipinasiya na noon pa,+ ay hindi mabagal, at ang pagpuksa sa kanila ay tiyak na darating.+  Ang Diyos ay hindi nagpigil sa pagpaparusa sa mga anghel na nagkasala,+ kundi inihagis niya sila sa Tartaro*+ at ikinadena sa napakadilim na lugar* para maghintay sa paghuhukom.+  At hindi siya nagpigil sa pagpaparusa sa sanlibutan noon,+ pero iningatan niya si Noe, isang mángangarál ng katuwiran,+ kasama ang pitong iba pa+ nang magpasapit siya ng baha sa isang sanlibutan ng mga taong di-makadiyos.+  At ginawa niyang abo ang mga lunsod ng Sodoma at Gomorra bilang hatol sa mga ito,+ at nagsilbi itong babala sa mga taong di-makadiyos tungkol sa mga bagay na darating.+  At iniligtas niya ang matuwid na si Lot,+ na labis na nabagabag sa paggawi nang may kapangahasan* ng mga taong walang sinusunod na batas—  dahil araw-araw na nahihirapan ang matuwid na taong iyon sa nakikita at naririnig niyang kasamaan habang naninirahang kasama nila.  Kaya alam ni Jehova* kung paano iligtas ang mga taong may makadiyos na debosyon mula sa pagsubok+ at italaga sa pagkapuksa ang mga taong di-matuwid sa araw ng paghuhukom,+ 10  lalo na ang mga nagpaparumi sa laman ng iba+ at humahamak sa awtoridad.*+ Sila ay pangahas at mapaggiit at hindi natatakot magsalita ng masama tungkol sa mga maluwalhati, 11  samantalang ang mga anghel, kahit na mas malakas at mas makapangyarihan, ay hindi nag-aakusa at hindi nagsasalita ng masama sa kanila, bilang paggalang kay* Jehova.*+ 12  Pero ang mga taong ito, na gaya ng walang-isip na hayop na sumusunod lang sa likas na ugali at ipinanganak para mahuli at mapuksa, ay nagsasalita ng masama tungkol sa mga bagay na wala silang alam.+ Mapupuksa sila dahil sa sarili nilang mapaminsalang landasin, 13  mapapahamak sila dahil sa sarili nilang kapaha-pahamak na landasin. Nasisiyahan sila sa pagpapakasasa sa maluhong pamumuhay+ kahit araw pa. Sila ay mga batik at dungis, na walang patumanggang nagsasaya sa kanilang mga turong mapanlinlang habang kasama ninyo sila sa mga salusalo.+ 14  Ang mga mata nila ay punô ng pangangalunya+ at hindi nila kayang tumigil sa paggawa ng kasalanan, at inaakit nila ang mga di-matatag. Ang puso nila ay nasanay sa kasakiman. Sila ay mga isinumpang anak. 15  Iniwan nila ang matuwid na landas at nailigaw sila. Sinundan nila ang landas ni Balaam,+ na anak ni Beor, na gustong-gusto ang kabayaran sa paggawa ng masama,+ 16  pero sinaway dahil sa paglabag niya sa kung ano ang tama.+ Hinadlangan ng hayop na pantrabaho, na di-nakapagsasalita pero nagsalita na parang tao, ang kabaliwan ng propeta.+ 17  Sila ay mga bukal na walang tubig at mga singaw na tinatangay ng malakas na bagyo, at napakatinding kadiliman ang nakalaan sa kanila.+ 18  Nagyayabang sila at walang saysay ang mga sinasabi nila. Sa pamamagitan ng pagpukaw sa mga pagnanasa ng laman+ at paggawi nang may kapangahasan,* inaakit nila ang mga tao na kahihiwalay lang sa mga namumuhay nang masama.+ 19  Pinapangakuan nila ang mga ito ng kalayaan, pero sila mismo ay alipin ng kasiraan;+ dahil kung ang sinuman ay nadaraig ng iba,* siya ay alipin nito.+ 20  Kaya nga kung nakatakas na ang isa mula sa mga karumihan ng sanlibutan+ dahil sa tumpak na kaalaman sa Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Kristo, pero muli siyang masangkot sa mga bagay na ito at madaig nito, ang huling kalagayan niya ay mas masama pa kaysa sa una.+ 21  Mas mabuti pang hindi na lang niya nalaman ang tamang landas ng katuwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod siya sa banal na utos na natanggap niya.+ 22  Nangyari sa kaniya ang sinasabi ng tunay na kawikaan: “Kinain ulit ng aso ang kaniyang suka, at lumublob ulit sa putikan ang babaeng baboy na napaliguan na.”+

Talababa

O “paggawi nang walang kahihiyan.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tingnan sa Glosari.
Tingnan sa Glosari.
O posibleng “at inilagay sa napakadilim na mga hukay.”
O “paggawi nang walang kahihiyan.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tingnan sa Glosari.
Tingnan ang Ap. A5.
O “mga panginoon.”
O “sa harap ni.”
Tingnan ang Ap. A5.
O “paggawi nang walang kahihiyan.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tingnan sa Glosari.
O “isang bagay.”

Study Notes

Media