Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ruach; Pneuma

Ruach; Pneuma

Ang salitang Hebreo na ruʹach at ang salitang Griego na pneuʹma, na karaniwang isinasalin na “espiritu,” ay may iba’t ibang kahulugan. Ang lahat ng tinutukoy ng dalawang salitang ito ay di-nakikita at nagpapatunay na may kumikilos na puwersa. Puwedeng tumukoy ang mga ito sa (1) hangin, (2) puwersa ng buhay na taglay ng mga nilalang sa lupa, (3) puwersang nagmumula sa puso ng isang tao at nagpapakilos sa kaniya na sabihin o gawin ang isang bagay, (4) mensaheng galing sa di-nakikitang persona, (5) mga espiritung persona, at (6) aktibong puwersa ng Diyos, o ang banal na espiritu.—Aw 104:29; Kaw 16:2; Mat 12:43; Luc 11:13.