Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Tulos

Tulos

Poste kung saan ibinibitin ang biktima. Sa ilang bansa, ginagamit ito para patayin ang isang tao at/o ibitin doon ang bangkay nito para magsilbing babala o para ipahiya siya sa publiko. Ang mga Asiryano ay kilalang-kilala sa kalupitan sa pakikipagdigma; ang biktima ay tinutuhog nila sa patayong tulos, mula sa tiyan hanggang sa dibdib. Pero sa kautusan ng mga Judio, ang mga nakagawa ng malubhang pagkakasala gaya ng pamumusong at idolatriya ay pinapatay muna sa pamamagitan ng pagbato o iba pang paraan bago ibitin sa tulos o puno bilang babala sa iba. (Deu 21:22, 23; 2Sa 21:6, 9) Kung minsan, itinatali lang ng mga Romano ang biktima sa tulos, kaya mabubuhay pa siya nang ilang araw at unti-unting mamamatay dahil sa kirot, uhaw, gutom, at pagkabilad sa araw. Sa ibang pagkakataon naman, gaya ng ginawa kay Jesus, ipinapako nila sa tulos ang kamay at paa ng akusado. (Luc 24:20; Ju 19:14-16; 20:25; Gaw 2:23, 36)—Tingnan ang PAHIRAPANG TULOS.