Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pahirapang tulos

Pahirapang Tulos

Salin para sa salitang Griego na stau·rosʹ, na ang ibig sabihin ay isang tulos o poste, gaya ng pinagpakuan kay Jesus. Walang ebidensiya na ang stau·rosʹ ay tumutukoy sa isang krus, gaya ng ginagamit na simbolo sa relihiyon ng mga pagano sa loob ng daan-daang taon bago dumating ang Kristo. Angkop ang saling “pahirapang tulos” para masaklaw ang buong kahulugan ng stau·rosʹ, dahil ginamit din ang salitang ito para ipahiwatig ang daranasing paghihirap at kahihiyan ng mga tagasunod ni Jesus. (Mat 16:24; Heb 12:2)—Tingnan ang TULOS.