Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Saduceo

Saduceo

Isang prominenteng sekta ng Judaismo na binubuo ng mayayaman at kinikilala sa lipunan at ng mga saserdote na malaki ang kontrol sa mga gawain sa templo. Hindi nila tinatanggap ang di-nasusulat na mga tradisyon ng mga Pariseo at iba pang paniniwala ng mga ito. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay-muli at mga anghel. Kinakalaban nila si Jesus.—Mat 16:1; Gaw 23:8.