Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sabbath

Sabbath

Mula sa salitang Hebreo na nangangahulugang “magpahinga; tumigil.” Ito ang ikapitong araw sa linggo ng mga Judio (mula sa paglubog ng araw sa Biyernes hanggang sa paglubog ng araw sa Sabado). Tinatawag ding sabbath ang iba pang araw ng kapistahan, pati ang ika-7 at ika-50 taon. Sa araw ng Sabbath, hindi puwedeng magtrabaho ang mga tao, maliban sa mga saserdote na may gagampanang atas sa santuwaryo. Sa mga taon ng Sabbath, hindi sasakahin ang lupain at hindi puwedeng pilitin ng sinuman ang kaniyang kapuwa Hebreo na magbayad ng utang. Sa Kautusang Mosaiko, makatuwiran ang mga pagbabawal kapag Sabbath, pero unti-unti itong dinagdagan ng mga lider ng relihiyon, kaya nahihirapan na ang mga tao na sundin ito noong panahon ni Jesus.—Exo 20:8; Lev 25:4; Luc 13:14-16; Col 2:16.