Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bautismo

Bautismo

Ang pandiwa nito ay nangangahulugang “ilubog,” o ilubog sa tubig. Sinabi ni Jesus na ang mga tagasunod niya ay dapat magpabautismo. Binabanggit din sa Kasulatan ang pagbabautismo ni Juan, bautismo sa banal na espiritu, bautismo sa apoy, at iba pa.—Mat 3:11, 16; 28:19; Ju 3:23; 1Pe 3:21.