Hesabu 9:1-23

  • Mupango wa kufanya Pasaka kisha (1-14)

  • Wingu na moto juu ya tabenakulo (15-23)

9  Yehova akasema na Musa katika jangwa la Sinai katika mwezi wa kwanza+ wa mwaka wa pili kisha wao kutoka katika inchi ya Misri, akamuambia:  “Waisraeli wanapaswa kutayarisha zabihu ya Pasaka+ kwa wakati wake wenye uliwekwa.+  Siku ya kumi na ine (14) ya mwezi huo wakati giza linaanza,* munapaswa kuitayarisha kwa wakati wake wenye uliwekwa. Munapaswa kuitayarisha kulingana na sheria zake zote na utaratibu wake wote.”+  Kwa hiyo Musa akaambia Waisraeli watayarishe zabihu ya Pasaka.  Kisha wakatayarisha zabihu ya Pasaka katika jangwa la Sinai katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na ine (14) ya mwezi huo wakati giza linaanza.* Waisraeli wakafanya kulingana na mambo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru Musa.  Sasa kulikuwa watu wenye hawakukuwa safi kwa sababu waligusa maiti,*+ kwa hiyo hawakuweza kutayarisha zabihu ya Pasaka siku hiyo. Basi watu hao wakaenda mbele ya Musa na Haruni siku hiyo,+  na wakamuambia: “Sisi hatuko safi kwa sababu tumegusa maiti.* Sababu gani tukatazwe kumutolea Yehova toleo kwa wakati wenye uliwekwa kati ya Waisraeli?”+  Kwa hiyo Musa akawaambia: “Mungojee pale, na nisikie mambo yenye Yehova ataamuru juu yenu.”+  Kisha Yehova akamuambia Musa: 10  “Waambie Waisraeli, ‘Hata kama mutu yeyote kati yenu ao wa vizazi vyenu vya kesho anajichafua kwa kugusa maiti*+ ao kama amesafiri mbali, bado anapaswa kumutayarishia Yehova zabihu ya Pasaka. 11  Wataitayarisha katika mwezi wa pili,+ siku ya kumi na ine (14) wakati giza linaanza.* Wanapaswa kuikula pamoja na mikate yenye haina chachu na mboga chungu za majani.+ 12  Hawapaswe kuacha kitu chochote mupaka asubui,+ na hawapaswe kuvunja mufupa wowote wa zabihu hiyo.+ Wanapaswa kuitayarisha kulingana na sheria zote za Pasaka. 13  Lakini kama mutu alikuwa safi ao hakukuwa katika safari na amepuuza kutayarisha zabihu ya Pasaka, basi mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katikati ya watu wake,+ kwa sababu hakumutolea Yehova toleo hilo kwa wakati wenye uliwekwa. Mutu huyo atajibu kwa sababu ya zambi yake. 14  “‘Na kama mukaaji mugeni anaishi pamoja na ninyi, anapaswa pia kumutayarishia Yehova zabihu ya Pasaka.+ Anapaswa kufanya vile kulingana na sheria na utaratibu wa Pasaka.+ Kutakuwa sheria moja kwa ajili yenu, kwa ajili ya mukaaji mugeni na kwa ajili ya mwenyeji wa inchi.’”+ 15  Sasa siku yenye tabenakulo ilisimamishwa,+ wingu lilifunika tabenakulo, hema ya Ushuhuda, lakini mangaribi kitu chenye kilikuwa kama moto kilikaa juu ya tabenakulo mupaka asubui.+ 16  Iliendelea kuwa vile: Wingu lilifunika tabenakulo wakati wa muchana, na kitu chenye kilikuwa kama moto wakati wa usiku.+ 17  Kila mara wakati wingu hilo liliinuka kutoka juu ya hema, Waisraeli waliondoka bila kukawia,+ na mahali wingu hilo lilisimama, ni pale Waisraeli walipiga kambi.+ 18  Kwa agizo la Yehova Waisraeli walikuwa wanaondoka, na kwa agizo la Yehova walikuwa wanapiga kambi.+ Waliendelea kupiga kambi muda wote wenye wingu hilo lilikaa juu ya tabenakulo. 19  Wakati wingu hilo lilikuwa linabakia juu ya tabenakulo kwa siku nyingi, Waisraeli walikuwa wanamutii Yehova na hawakukuwa wanaondoka.+ 20  Wakati fulani wingu hilo lilikuwa linakaa siku kidogo juu ya tabenakulo. Kwa agizo la Yehova waliendelea kupiga kambi, na kwa agizo la Yehova walikuwa wanaondoka. 21  Wakati fulani wingu hilo lilisimama tu kuanzia mangaribi mupaka asubui, na wakati wingu hilo liliinuka asubui, walikuwa wanaondoka. Ikuwe muchana ao usiku, walikuwa wanaondoka.+ 22  Kama ilikuwa siku mbili, mwezi mumoja, ao wakati murefu zaidi, wakati wote wenye wingu hilo lilibakia juu ya tabenakulo, Waisraeli waliendelea kupiga kambi na hawakukuwa wanaondoka. Lakini wakati liliinuka, walikuwa wanaondoka. 23  Kwa agizo la Yehova walikuwa wanaondoka, na kwa agizo la Yehova walikuwa wanapiga kambi. Walitimiza mambo yenye Yehova aliwaomba kama vile Yehova aliwaagiza kupitia Musa.

Maelezo ya Chini

Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Ao “kwa sababu ya nafsi ya mutu.”
Ao “kwa sababu ya nafsi ya mutu.”
Ao “kwa sababu ya nafsi.”
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”