Hesabu 6:1-27

  • Naziri ya Unaziri (1-21)

  • Baraka ya makuhani (22-27)

6  Yehova akasema tena na Musa na kumuambia:  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Kama mwanaume ao mwanamuke anafanya naziri ya pekee ya kuishi akiwa Munaziri*+ kwa ajili ya Yehova,  anapaswa kujiepusha na divai na vinywaji vingine vyenye kulewesha. Hapaswe kunywa siki* ya divai ao siki ya kitu chochote chenye kulewesha.+ Hapaswe kunywa maji yoyote yenye yalitengenezwa na zabibu, wala kula zabibu, ikuwe za mubichi ao za kukauka.  Siku zote za Unaziri wake hapaswe kula kitu chochote chenye kilitengenezwa na muti wa muzabibu, kuanzia zabibu zenye hazijakomaa mupaka maganda yake.  “‘Siku zote za naziri ya Unaziri wake wembe haupaswe kupita juu ya kichwa chake.+ Ataendelea kuwa mutakatifu kwa kuacha nywele za kichwa chake zikuwe za murefu mupaka siku zenye alijiweka pembeni kwa ajili ya Yehova zimalizike.  Siku zote zenye alijitenga kwa ajili ya Yehova hapaswe kumukaribia* mutu mwenye amekufa.*  Hata kama baba yake ao mama yake ao ndugu yake ao dada yake anakufa, hapaswe kujichafua,+ kwa sababu alama ya Unaziri wake kwa Mungu iko juu ya kichwa chake.  “‘Yeye ni mutakatifu kwa ajili ya Yehova siku zote za Unaziri wake.  Lakini kama mutu anakufa pembeni yake bila kutazamia+ na anachafua nywele zake zenye zinaonyesha kwamba amejitenga kwa ajili ya Mungu,* anapaswa kunyoa kichwa chake+ siku yenye anahakikisha utakaso wake. Anapaswa kukinyoa siku ya saba (7). 10  Na siku ya munane (8), anapaswa kumupelekea kuhani njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo kwenye muingilio wa hema ya mukutano. 11  Kuhani atatayarisha ndege mumoja kuwa toleo la zambi na mwingine kuwa toleo la kuteketezwa na atafunika zambi kwa ajili yake kwa sababu ya zambi yake+ yenye inahusiana na mutu mwenye amefuka.* Kisha anapaswa kutakasa kichwa chake siku hiyo. 12  Na anapaswa kujitenga tena kwa ajili ya Yehova kwa ajili ya siku za Unaziri wake, na ataleta mwana-kondoo dume katika mwaka wake wa kwanza kuwa toleo la hatia. Lakini, zile siku za kwanza hazitahesabiwa kwa sababu alichafua Unaziri wake. 13  “‘Hii ndiyo sheria kuhusu Munaziri: Wakati atamaliza siku za Unaziri wake,+ ataletwa kwenye muingilio wa hema ya mukutano. 14  Pale atamutolea Yehova toleo lake: mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza mwenye hana kasoro kwa ajili ya toleo la kuteketezwa,+ mwana-kondoo dike mumoja katika mwaka wake wa kwanza mwenye hana kasoro kwa ajili ya toleo la zambi,+ kondoo-dume mumoja mwenye hana kasoro kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ 15  kitunga cha mikate ya muviringo yenye haina chachu yenye ilitengenezwa na unga muzuri wenye ulichanganywa na mafuta, mikate myembamba yenye haina chachu yenye ilipakwa mafuta, na toleo la nafaka+ na matoleo ya vinywaji ya zabihu hizo.+ 16  Kuhani atatoa vitu hivyo mbele ya Yehova na atatoa toleo la zambi na toleo la kuteketezwa la mutu huyo. 17  Atamutolea Yehova kondoo-dume kwa ajili ya zabihu ya ushirika pamoja na kitunga cha mikate yenye haina chachu, na kuhani atatoa toleo la nafaka+ na toleo la kinywaji la zabihu hiyo. 18  “‘Kisha Munaziri huyo atanyoa nywele za murefu za kichwa chake*+ kwenye muingilio wa hema ya mukutano, na atakamata nywele hizo za kichwa chake zenye zilikuwa za murefu wakati wa Unaziri wake na kuzitia katika moto wenye kuwa chini ya zabihu ya ushirika. 19  Na kuhani atakamata bega lenye kutokoteshwa+ la ule kondoo-dume, mukate mumoja wa muviringo wenye hauna chachu katika kile kitunga, na mukate mumoja mwembamba wenye hauna chachu, na kuvitia katika mikono ya Munaziri huyo kisha alama ya Unaziri wake kunyolewa. 20  Na kuhani atatikisa vitu hivyo mbele na nyuma vikiwa toleo la kutikiswa mbele ya Yehova.+ Ni kitu kitakatifu kwa ajili ya kuhani, pamoja na kifua cha toleo la kutikiswa na muguu wenye ulitolewa kuwa muchango.+ Kisha, Munaziri huyo anaweza kunywa divai. 21  “‘Hii ndiyo sheria kuhusu Munaziri+ mwenye anafanya naziri: Kama anafanya naziri na anaweza kumutolea Yehova toleo lenye haliombwe katika mambo yenye anaombwa ili kutimiza Unaziri wake, basi anapaswa kutimiza naziri yake kulingana na sheria ya Unaziri wake.’” 22  Kisha Yehova akamuambia Musa: 23  “Umuambie Haruni na wana wake, ‘Ni hivi mutabariki+ watu wa Israeli. Muwaambie: 24  “Yehova akubariki+ na kukulinda. 25  Yehova afanye uso wake ukuangazie,+ na akuonyeshe wema. 26  Yehova ainue uso wake kukuelekea na akupatie amani.”’+ 27  Na wanapaswa kuweka jina langu juu ya watu wa Israeli,+ ili niwabariki.”+

Maelezo ya Chini

Katika Kiebrania ni na·zirʹ, maana yake ni “Mwenye Alitengwa; Mwenye Alitolewa kwa Mungu; Mwenye Aliwekwa Pembeni.”
Ao “vinaigre.”
Ao “kuja karibu na.”
Ao “kukaribia nafsi yenye imekufa.” Angalia Maana ya Maneno, “nafsi.”
Ao “anachafua kichwa cha Unaziri wake.”
Ao “nafsi yenye imekufa.”
Ao “kichwa cha Unaziri wake.”