Hesabu 11:1-35

  • Moto unatoka kwa Mungu kwa sababu ya malalamiko (1-3)

  • Watu wanalia wapewe nyama (4-9)

  • Musa anajisikia kuwa hastahili (10-15)

  • Yehova anapatia roho wazee makumi saba (16-25)

  • Eldadi na Medadi; Yoshua anasikia wivu kwa ajili ya Musa (26-30)

  • Ndege kware wanatumwa; watu wanapewa azabu kwa sababu ya pupa (31-35)

11  Sasa watu wakaanza kulalamika kwa uchungu mbele ya Yehova. Wakati Yehova alisikia malalamiko yao, kasirani yake ikawaka, na moto kutoka kwa Yehova ukaanza kuwaka juu yao na kuteketeza wamoja kati yao kwenye sehemu za pembeni-pembeni ya kambi.  Wakati watu walianza kumulilia Musa, naye alimulilia* Yehova,+ na moto ukazimika.  Kwa hiyo mahali pale pakaitwa Tabera,* kwa sababu moto kutoka kwa Yehova uliwaka juu yao.+  Kisha watu wengi+ wenye walichangamana nao* wakaonyesha tamaa ya uchoyo,+ na Waisraeli pia wakaanza tena kulia na kusema: “Ni nani atatupatia nyama tukule?+  Tunakumbuka sana samaki wenye tulikuwa tunakula bila kulipa katika inchi ya Misri, na matango, matikiti-maji, vitunguu vya majani, vitunguu, na vitunguu saumu!+  Lakini sasa tunakuwa* wazaifu. Hatuone kitu kingine chochote isipokuwa hii mana.”+  Lakini, mana+ ilikuwa kama mbegu za mumea wa mugiligilani,+ na ilionekana kama ulimbo* wa bedola.  Watu walikuwa wanaenda kila mahali kuiokota na waliisaga kwenye majiwe ya kusagia ya mukono ao waliitwanga katika kinu. Kisha waliitokotesha katika vyungu vya kupikia ao waliitumia kutengeneza mikate ya muviringo,+ na ilikuwa tamu kama keki tamu yenye ilitiwa mafuta.  Wakati umande ulianguka juu ya kambi usiku, mana pia ilianguka juu yake.+ 10  Musa akasikia watu wanalia katika kila familia, kila mutu kwenye muingilio wa hema yake. Na Yehova akakasirika sana,+ na Musa pia akachukizwa sana na jambo hilo. 11  Kisha Musa akamuambia Yehova: “Sababu gani unamutesa mutumishi wako? Sababu gani sikubaliwe mbele ya macho yako, na hivyo umetia muzigo wa watu wote hawa juu yangu?+ 12  Je, ni mimi nilibeba mimba ya watu hawa wote? Je, ni mimi niliwazaa, ndiyo sababu unaniambia, ‘Uwabebe katika kifua chako, kama vile mutumishi* anabebaka mutoto mudogo,’ na kuwapeleka katika inchi yenye uliapa kwamba utapatia mababu zao?+ 13  Nitapata wapi nyama ya kupatia watu hawa wote? Kwa sababu wanaendelea kulia mbele yangu, na kusema, ‘Utupatie nyama tukule!’ 14  Siwezi kubeba watu hawa wote peke yangu; ni muzigo muzito sana kwangu.+ 15  Kama utaendelea kunitendea hivi, tafazali uniue sasa hivi.+ Kama nimekubaliwa mbele ya macho yako, usinifanye nione musiba mwingine tena.” 16  Yehova akamujibu Musa: “Unikusanyie wanaume makumi saba (70) kutoka kati ya wazee wa Israeli, wanaume wenye unajua kuwa ni wazee na maofisa wa watu,+ na uwapeleke kwenye hema ya mukutano, na kuwaagiza wasimame pale pamoja na wewe. 17  Nitashuka+ na kuzungumuza na wewe pale,+ na nitakamata sehemu fulani ya roho+ yenye kuwa juu yako na kuitia juu yao, na watakusaidia kubeba muzigo wa watu hawa ili usiubebe peke yako.+ 18  Utaambia watu, ‘Mujitakase kwa ajili ya kesho,+ kwa maana hakika mutakula nyama, kwa sababu mumelia katika masikio ya Yehova+ na mumesema: “Ni nani atatupatia nyama tukule? Hali yetu ilikuwa muzuri zaidi katika inchi ya Misri.”+ Hakika Yehova atawapatia nyama, na mutakula.+ 19  Hamutakula kwa siku moja tu ao siku mbili ao siku tano (5) ao siku kumi (10) ao siku makumi mbili (20), 20  lakini kwa mwezi muzima, mupaka wakati itatokea katika matundu ya pua zenu na kuwachukiza,+ kwa sababu mulimukataa Yehova, mwenye kuwa katikati yenu, na mulikuwa munalia mbele yake, na kusema: “Sababu gani tumetoka Misri?”’”+ 21  Kisha Musa akasema: “Watu wenye niko kati yao ni wanaume elfu mia sita (600 000)+ wenye kutembea kwa miguu, na wewe mwenyewe umesema, ‘Nitawapatia nyama, na watakula nyama ya kutosha kwa mwezi muzima’! 22  Kama makundi yote na mifugo yote inachinjwa, je, itawaenea? Ao kama samaki wote wa bahari wanakamatwa, je, watawaenea?” 23  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Je, mukono wa Yehova ni mufupi sana?+ Sasa utaona kama jambo lenye ninasema litatimia kwako ao hapana.” 24  Kwa hiyo Musa akatoka na kuwaambia watu maneno ya Yehova. Na akakusanya wanaume makumi saba (70) kutoka kati ya wazee wa watu na kuwaagiza wasimame kuzunguka hema.+ 25  Kisha Yehova akashuka katika wingu+ na kuzungumuza naye,+ na akakamata sehemu fulani ya roho+ yenye ilikuwa juu yake na kuiweka juu ya kila mumoja wa wale wazee makumi saba (70). Na wakati tu roho hiyo ilishuka juu yao, wakaanza kutenda kama manabii,*+ lakini hawakufanya vile tena. 26  Watu wawili kati ya wanaume hao walikuwa wangali katika kambi. Majina yao yalikuwa Eldadi na Medadi. Na roho ikaanza kushuka juu yao, kwa maana walikuwa kati ya wale wenye majina yao yalikuwa yameandikwa, lakini hawakuenda kwenye hema. Kwa hiyo wakaanza kutenda kama manabii katika kambi. 27  Na kijana mumoja mwanaume akakimbia na kumuambia Musa: “Eldadi na Medadi wanatenda kama manabii katika kambi!” 28  Kisha Yoshua+ mwana wa Nuni, mutumishi wa Musa tangu ujana wake, akajibu na kusema: “Bwana wangu Musa, uwakataze!”+ 29  Lakini Musa akamuambia: “Je, unanisikilia wivu? Hapana, ningependa watu wote wa Yehova wakuwe manabii na hivyo Yehova angetia roho yake juu yao!” 30  Kisha wakati fulani Musa akarudia katika kambi pamoja na wazee wa Israeli. 31  Kisha upepo kutoka kwa Yehova ukavuma kwa kushitukia na kuanza kuleta ndege kware kutoka katika bahari na kuwaangusha kuzunguka kambi,+ mwendo wa siku moja hivi upande huu na mwendo wa siku moja hivi upande mwingine, kuzunguka kambi pande zote, na wakafikia urefu wa mikono* mbili hivi kutoka kwenye udongo. 32  Kwa hiyo siku hiyo yote na usiku wote, na siku yote yenye ilifuata, watu waliendelea kukusanya ndege kware. Hakuna mwenye alikusanya chini ya homeri* kumi (10), na waliendelea kujianikia ndege kware kuzunguka kambi pande zote. 33  Lakini wakati nyama ilikuwa ingali katikati ya meno yao, mbele waitafune, kasirani ya Yehova ikawaka juu ya watu, na Yehova akaanza kupiga watu kwa mauaji makubwa sana.+ 34  Kwa hiyo wakaita mahali pale Kibrot-hataava,*+ kwa sababu ni pale walizika watu wenye walikuwa na tamaa ya uchoyo.+ 35  Kutoka Kibrot-hataava watu wakasafiri mupaka Haseroti, na wakaendelea kukaa Haseroti.+

Maelezo ya Chini

Ao “akaomba dua kwa.”
Maana yake “Kuteketea kwa Moto,” ni kusema, moto mukubwa.
Inaonekana ni watu wenye hawakuwa Waisraeli.
Ao “nafsi zetu zinakuwa.”
Ulimbo ni umajimaji wa muti wenye kukamatana ao kunata-nata.
Ao “mulezi mwanaume.”
Ao “wakaanza kutoa unabii.”
Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Homeri moja ilikuwa sawa na litre 220 (vibaba 200). Angalia Nyongeza B14.
Maana yake “Makaburi ya Watu Wenye Tamaa Kubwa.”