Hesabu 29:1-40

  • Utaratibu wa kutoa matoleo mbalimbali (1-40)

    • Siku ya kupiga tarumbeta (1-6)

    • Siku ya Kufunika Zambi (7-11)

    • Sikukuu ya Vibanda (12-38)

29  “‘Na katika mwezi wa saba (7), siku ya kwanza ya mwezi huo, mutakuwa na mukusanyiko mutakatifu. Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu.+ Mutapiga tarumbeta siku hiyo.+  Mutatoa kuwa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya harufu ya kumupendeza* Yehova: ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na wana-kondoo dume saba (7) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,  na toleo lao la nafaka la unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta; sehemu tatu za kumi (3/10) kwa ajili ya ngombe-dume, sehemu mbili za kumi (2/10) kwa ajili ya kondoo-dume,  na sehemu moja ya kumi (1/10) kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo dume saba (7),  na mwana-mbuzi dume mumoja kuwa toleo la zambi ili kufunika zambi kwa ajili yenu.  Vitu hivyo vinaongezwa kwenye toleo la kuteketezwa la kila mwezi na toleo lake la nafaka+ na toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la nafaka,+ pamoja na matoleo yake ya kinywaji,+ kulingana na utaratibu wa kawaida wa matoleo hayo, ili kuwa harufu ya muzuri,* toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.  “‘Na siku ya kumi (10) ya mwezi huo wa saba (7), mutakuwa na mukusanyiko mutakatifu,+ na munapaswa kujitesa.* Hamupaswe kufanya kazi yoyote.+  Na mutatoa kuwa toleo la kuteketezwa kwa Yehova, kuwa harufu ya muzuri:* ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na wana-kondoo dume saba (7) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro.+  Na kwa ajili ya toleo lao la nafaka la unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta: sehemu tatu za kumi (3/10) kwa ajili ya ngombe-dume, sehemu mbili za kumi (2/10) kwa ajili ya kondoo-dume mumoja, 10  sehemu moja ya kumi (1/10) kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo dume saba (7), 11  na pia mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la zambi la kufunika zambi+ na toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la nafaka, pamoja na matoleo ya kinywaji ya matoleo hayo. 12  “‘Na siku ya kumi na tano (15) ya mwezi wa saba (7), mutakuwa na mukusanyiko mutakatifu. Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu, na munapaswa kumufanyia Yehova sikukuu kwa siku saba.+ 13  Na mutatoa toleo la kuteketezwa,+ toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova: ngombe-dume wadogo kumi na tatu (13), kondoo-dume wawili, na wana-kondoo dume kumi na ine (14) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro.+ 14  Na kwa ajili ya toleo lao la nafaka la unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta: sehemu tatu za kumi (3/10) kwa ajili ya kila ngombe-dume kati ya wale ngombe-dume kumi na tatu (13), sehemu mbili za kumi (2/10) kwa ajili ya kila kondoo-dume kati ya wale kondoo-dume wawili, 15  na sehemu moja ya kumi (1/10) kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo dume kumi na ine (14), 16  na pia mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida, toleo lake la nafaka, na toleo lake la kinywaji.+ 17  “‘Na siku ya pili, ngombe-dume wadogo kumi na mbili (12), kondoo-dume wawili, na wana-kondoo dume kumi na ine (14) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,+ 18  na toleo lao la nafaka na matoleo ya kinywaji kwa ajili ya ngombe-dume, kondoo-dume, na wana-kondoo dume kufuatana na hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida, 19  na pia mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la nafaka pamoja na matoleo ya kinywaji ya matoleo hayo.+ 20  “‘Na siku ya tatu (3), ngombe-dume kumi na moja (11), kondoo-dume wawili, na wana-kondoo dume kumi na ine (14) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,+ 21  na toleo lao la nafaka na matoleo ya kinywaji kwa ajili ya ngombe-dume, kondoo-dume, na wana-kondoo dume kufuatana na hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida, 22  na pia mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 23  “‘Na siku ya ine (4), ngombe-dume kumi (10), kondoo-dume wawili, na wana-kondoo dume kumi na ine (14) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,+ 24  na toleo lao la nafaka na matoleo ya kinywaji kwa ajili ya ngombe-dume hao, kondoo-dume, na wana-kondoo dume kufuatana na hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida, 25  na pia mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida, toleo lake la nafaka, na toleo lake la kinywaji.+ 26  “‘Na siku ya tano (5), ngombe-dume kenda (9), kondoo-dume wawili, na wana-kondoo dume kumi na ine (14) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,+ 27  na toleo lao la nafaka na matoleo ya kinywaji kwa ajili ya ngombe-dume, kondoo-dume, na wana-kondoo dume kufuatana na hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida, 28  na pia mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 29  “‘Na siku ya sita (6), ngombe-dume munane (8), kondoo-dume wawili, na wana-kondoo dume kumi na ine (14) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,+ 30  na toleo lao la nafaka na matoleo ya kinywaji kwa ajili ya ngombe-dume hao, kondoo-dume, na wana-kondoo dume kufuatana na hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida, 31  na pia mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida, na toleo lake la nafaka, na matoleo yake ya kinywaji.+ 32  “‘Na siku ya saba (7), ngombe-dume saba, kondoo-dume wawili, na wana-kondoo dume kumi na ine (14) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,+ 33  na toleo lao la nafaka na matoleo ya kinywaji kwa ajili ya ngombe-dume hao, kondoo-dume, na wana-kondoo dume kufuatana na hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida, 34  na pia mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida, toleo lake la nafaka, na toleo lake la kinywaji.+ 35  “‘Siku ya munane (8), mutakuwa na mukusanyiko mukubwa. Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu.+ 36  Mutatoa kuwa toleo la kuteketezwa, toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova: ngombe-dume mumoja, kondoo-dume mumoja, na wana-kondoo dume saba (7) kila mumoja wa mwaka mumoja, wanyama wote hao hawapaswe kuwa na kasoro,+ 37  na toleo lao la nafaka na matoleo ya kinywaji kwa ajili ya ngombe-dume, kondoo-dume, na wana-kondoo dume kufuatana na hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida, 38  na pia mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 39  “‘Mutamutolea Yehova matoleo hayo wakati wa sikukuu zenu za vipindi,+ zaidi ya matoleo yenu ya naziri+ na matoleo yenu ya kujipendea+ ili kuwa matoleo yenu ya kuteketezwa+ na matoleo yenu ya nafaka+ na matoleo yenu ya kinywaji+ na zabihu zenu za ushirika.’”+ 40  Musa akaambia Waisraeli mambo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru.

Maelezo ya Chini

Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Ao “kutesa nafsi zenu.” Kwa ujumla inaeleweka kuwa “kujitesa” kunamaanisha njia mbalimbali za kujinyima, kutia ndani kufunga.
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”