Hesabu 36:1-13

  • Sheria kuhusu ndoa ya wariti wanamuke (1-13)

36  Vichwa vya familia za wazao wa Gileadi mwana wa Makiri+ mwana wa Manase wa familia za wana wa Yosefu wakakaribia na kusema mbele ya Musa na wakubwa, vichwa vya familia za Waisraeli.  Wakasema: “Yehova alimuamuru bwana wangu agawie Waisraeli inchi kwa kura+ kuwa uriti; na bwana wangu aliamuriwa na Yehova kwamba uriti wa Selofehadi ndugu yetu aupatie mabinti wake.+  Lakini kama wanaolewa na wanaume wa kabila lingine la Waisraeli, uriti wa wanamuke hao utaondolewa pia katika uriti wa baba zetu na kuongezwa kwenye uriti wa kabila lenye wataingia ndani wakati huo, kwa hiyo uriti huo utaondolewa katika uriti wetu wenye tulipokea kwa kura.  Sasa wakati Yubile+ inafika kwa ajili ya watu wa Israeli, uriti wa wanamuke hao utaongezwa pia kwenye uriti wa kabila lenye wataingia ndani wakati huo, na hivyo uriti wao utaondolewa katika uriti wa kabila la baba zetu.”  Basi Musa akaamuru Waisraeli kama vile Yehova aliagiza: “Kabila la wana wa Yosefu linasema kweli.  Yehova ameamuru neno hili kwa ajili ya mabinti wa Selofehadi: ‘Wanaweza kuolewa na mutu yeyote mwenye wanapenda. Lakini, wanapaswa kuolewa na mutu mwenye anatoka katika familia ya kabila la baba yao.  Hakuna uriti wa Waisraeli wenye unapaswa kutoka katika kabila moja kuenda katika kabila lingine, kwa sababu Waisraeli wanapaswa kushikamana na uriti wa kabila la mababu zao.  Na kila binti mwenye kuwa na uriti kati ya makabila ya Israeli anapaswa kuwa bibi ya muzao wa kabila la baba yake,+ ili Waisraeli waendelee kuchunga uriti wa mababu zao.  Hakuna uriti wenye unapaswa kutoka katika kabila moja kuenda katika kabila lingine, kwa sababu makabila ya Israeli yanapaswa kushikamana na uriti wao wenyewe.’” 10  Mabinti wa Selofehadi walifanya kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.+ 11  Kwa hiyo Mala, Tirsa, Hogla, Milka, na Noa, mabinti wa Selofehadi,+ waliolewa na wana wa ndugu za baba yao. 12  Wakakuwa bibi za wanaume wa familia za Manase mwana wa Yosefu ili uriti wao ubakie katika kabila la familia ya baba yao. 13  Hizo ndizo amri na maamuzi ya hukumu yenye Yehova alipatia Waisraeli kupitia Musa kwenye maeneo tambarare ya jangwa la Moabu karibu na Yordani kule Yeriko.+

Maelezo ya Chini