Hesabu 35:1-34

  • Miji ya Walawi (1-8)

  • Miji ya makimbilio (9-34)

35  Yehova akaendelea kusema na Musa katika maeneo tambarare ya jangwa la Moabu karibu na Yordani+ kule Yeriko, na kumuambia:  “Waagize Waisraeli wapatie Walawi miji ya kuishi ndani katika uriti wenye watariti,+ na wanapaswa kupatia Walawi malisho kuzunguka miji hiyo.+  Wataishi katika miji hiyo, na malisho yatakuwa kwa ajili ya mifugo yao, mali zao, na wanyama wao wengine wote.  Malisho ya miji yenye mutapatia Walawi yatakuwa na ukubwa wa mikono* elfu moja (1 000) kutoka kwenye ukuta kuzunguka muji pande zote.  Mutapima inje ya muji mikono elfu mbili (2 000) upande wa mashariki, mikono elfu mbili upande wa kusini, mikono elfu mbili upande wa mangaribi, na mikono elfu mbili upande wa kaskazini; muji utakuwa katikati. Ni hayo yatakuwa malisho ya miji yao.  “Miji yenye mutapatia Walawi itakuwa miji sita (6) ya makimbilio,+ yenye mutatoa ili muuaji akimbilie ndani,+ pia mutawapatia miji ingine makumi ine na mbili (42).  Miji yote yenye mutapatia Walawi itakuwa makumi ine na munane (48), pamoja na malisho yake.+  Miji yenye mutawapatia yatatoka katika uriti wa Waisraeli.+ Mutakamata miji mingi katika kikundi kikubwa, na miji kidogo katika kikundi kidogo.+ Kila kikundi kitapatia Walawi miji fulani katikati ya miji yake kulingana na uriti wenye kitapokea.”  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 10  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Muko munavuka Yordani ili kuingia katika inchi ya Kanaani.+ 11  Munapaswa kuchagua miji yenye kuwafaa ninyi ili ikuwe miji ya makimbilio, mahali kwenye muuaji mwenye anaua mutu* bila kukusudia anapaswa kukimbilia.+ 12  Miji hiyo itakuwa makimbilio yenu ili kumuepuka mulipiza-kisasi cha damu,+ ili muuaji asiuawe kabla ya kuhukumiwa mbele ya mukusanyiko.+ 13  Miji sita (6) ya makimbilio yenye mutatoa itatumiwa kwa kusudi hilo. 14  Mutatoa miji tatu (3) ngambo hii ya Yordani+ na miji tatu katika inchi ya Kanaani+ ili ikuwe miji ya makimbilio. 15  Miji hiyo sita (6) itakuwa makimbilio kwa ajili ya Waisraeli, kwa ajili ya mukaaji mugeni,+ na kwa ajili ya muhamiaji kati yenu, ili mutu yeyote mwenye anaua mutu* bila kukusudia akimbilie kule.+ 16  “‘Lakini kama mutu alimupiga kwa kifaa cha chuma na anakufa, yeye ni muuaji wa kukusudia. Muuaji huyo anapaswa kabisa kuuawa.+ 17  Na kama alimupiga kwa jiwe lenye linaweza kuua na mutu huyo anakufa, yeye ni muuaji wa kukusudia. Muuaji huyo anapaswa kabisa kuuawa. 18  Na kama alimupiga kwa kifaa cha muti chenye kinaweza kuua na mutu huyo anakufa, yeye ni muuaji wa kukusudia. Muuaji huyo anapaswa kabisa kuuawa. 19  “‘Mulipiza-kisasi cha damu ndiye ataua muuaji wa kukusudia. Wakati atakutana naye, atamuua yeye mwenyewe. 20  Kama kifo kilitokea kwa kuwa alimusukuma kwa sababu ya chuki ao alimutupia kitu fulani kwa nia mubaya,*+ 21  ao kwa sababu ya chuki alimupiga kwa mukono, na akakufa, mutu huyo mwenye alimupiga anapaswa kabisa kuuawa. Yeye ni muuaji wa kukusudia. Mulipiza-kisasi cha damu ataua muuaji huyo wa kukusudia wakati atakutana naye. 22  “‘Lakini kama ilikuwa kwa kushitukia na alimusukuma hapana kwa sababu ya chuki ao alimutupia kitu chochote bila kuwa na nia mubaya,*+ 23  ao kama hakumuona na akamwangushia jiwe na hakukuwa adui yake ao hakukuwa anatafuta kumuumiza, na mutu huyo akakufa, 24  basi mukusanyiko unapaswa kuhukumu kati ya mutu mwenye alimupiga na mulipiza-kisasi cha damu, kulingana na hukumu hizo.+ 25  Kisha mukusanyiko utamuokoa muuaji huyo katika mukono wa mulipiza-kisasi cha damu na kumurudisha katika muji wake wa makimbilio kwenye alikuwa amekimbilia, na atakaa kule mupaka wakati kuhani mukubwa mwenye alitiwa mafuta matakatifu atakufa.+ 26  “‘Lakini kama muuaji anatoka inje ya mupaka wa muji wa makimbilio kwenye alikimbilia, 27  na kama mulipiza-kisasi cha damu anamupata inje ya mupaka wa muji wake wa makimbilio na anaua muuaji huyo, yeye hana hatia ya damu. 28  Kwa maana anapaswa kukaa katika muji wake wa makimbilio mupaka wakati kuhani mukubwa atakufa. Lakini kisha kuhani mukubwa kufa, muuaji anaweza kurudia katika inchi yenye ni mali yake.+ 29  Mambo hayo yatakuwa sheria za hukumu katika vizazi vyenu vyote kila mahali kwenye mutaishi. 30  “‘Kila mutu mwenye anaua mutu* anapaswa kuuawa kama muuaji wa kukusudia+ kwa ushuhuda wa* mashahidi;+ lakini hakuna mutu mwenye atauawa* kwa ushuhuda wa shahidi mumoja tu. 31  Hamupaswe kukamata bei ya ukombozi kwa ajili ya uzima wa* muuaji wa kukusudia mwenye anastahili kufa, kwa maana anapaswa kabisa kuuawa.+ 32  Na hamupaswe kukamata bei ya ukombozi kwa ajili ya mutu mwenye amekimbilia katika muji wake wa makimbilio, na hivyo kumuruhusu arudie kuishi katika inchi yake mbele ya kuhani mukubwa kufa. 33  “‘Hamupaswe kuchafua inchi yenye munaishi ndani yake, kwa sababu damu inachafua inchi,+ na hakuwezi kuwa kufunika zambi kwa ajili ya damu yenye imemwangwa juu ya inchi isipokuwa kwa kumwanga damu ya ule mwenye aliimwanga.+ 34  Haupaswe kuchafua inchi yenye munaishi ndani yake, yenye ninakaa ndani yake; kwa maana mimi, Yehova, ninakaa katikati ya watu wa Israeli.’”+

Maelezo ya Chini

Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Ao “anapiga nafsi.”
Ao “anapiga nafsi.”
Tnn., “wakati alikuwa anamuvizia.”
Tnn., “bila kumuvizia.”
Ao “nafsi.”
Tnn., “kinywa cha.”
Ao “nafsi yenye itauawa.”
Ao “nafsi ya.”