Hesabu 28:1-31

 • Utaratibu wa kutoa matoleo mbalimbali (1-31)

  • Matoleo ya kila siku (1-8)

  • Kwa ajili ya Sabato (9, 10)

  • Matoleo ya kila mwezi (11-15)

  • Kwa ajili ya Pasaka (16-25)

  • Kwa ajili ya Sikukuu ya Majuma (26-31)

28  Tena Yehova akamuambia Musa:  “Amuru Waisraeli na uwaambie, ‘Muhakikishe kwamba munanitolea toleo langu, mukate wangu. Matoleo yangu yenye yanatolewa kwangu kwa njia ya moto kuwa harufu ya kunipendeza* yanapaswa kutolewa kwa wakati wake wenye uliwekwa.’+  “Na uwaambie, ‘Hili ndilo toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto lenye mutamutolea Yehova: wana-kondoo dume wawili wa mwaka mumoja wenye hawana kasoro kuwa toleo la kawaida la kuteketezwa.+  Utatoa mwana-kondoo dume mumoja asubui, na mwana-kondoo dume mwingine utamutoa mangaribi wakati giza linaanza,*+  pamoja na sehemu moja ya kumi (1/10) ya efa* ya unga muzuri wenye kuchanganywa na sehemu moja ya ine (1/4) ya hini* ya mafuta ya zeituni zenye kupondwa-pondwa kuwa toleo la nafaka.+  Ni toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida,+ lenye lilianzishwa kwenye Mulima Sinai kuwa harufu ya muzuri,* toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto,  pamoja na toleo lake la kinywaji, sehemu moja ya ine (1/4) ya hini kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume.+ Umwange pombe katika mahali patakatifu kuwa toleo la kinywaji kwa ajili ya Yehova.  Na utatoa mwana-kondoo dume mwingine mangaribi wakati giza linaanza.* Pamoja na toleo la nafaka kama lile lenye lilitolewa asubui pamoja na toleo lilelile la kinywaji, utalitoa kuwa toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova.+  “‘Lakini, siku ya Sabato,+ toleo litakuwa la wana-kondoo dume wawili wa mwaka mumoja wenye hawana kasoro na sehemu mbili za kumi (2/10) za kipimo cha efa ya unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kuwa toleo la nafaka, pamoja na toleo lake la kinywaji. 10  Hilo ndilo toleo la kuteketezwa kwa ajili ya Sabato, pamoja na toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la kinywaji.+ 11  “‘Kwenye mwanzo wa kila mwezi* mutamutolea Yehova toleo la kuteketezwa la ngombe-dume wawili wadogo, kondoo-dume mumoja, na wana-kondoo dume saba (7) wenye hawana kasoro kila mumoja wa mwaka mumoja,+ 12  na sehemu tatu za kumi (3/10) za unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kuwa toleo la nafaka+ kwa ajili ya kila ngombe-dume na sehemu mbili za kumi (2/10) za unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kuwa toleo la nafaka kwa ajili ya kondoo-dume mumoja,+ 13  na sehemu moja ya kumi (1/10) ya unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kuwa toleo la nafaka kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume, kuwa toleo la kuteketezwa, harufu ya muzuri,*+ toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 14  Na matoleo ya kinywaji ya matoleo hayo yanapaswa kuwa nusu ya hini ya divai kwa ajili ya ngombe-dume+ na sehemu moja ya tatu (1/3) ya hini kwa ajili ya kondoo-dume+ na sehemu moja ya ine (1/4) ya hini kwa ajili ya mwana-kondoo dume.+ Hilo ndilo toleo la kuteketezwa lenye linapaswa kutolewa kila mwezi kwa mwaka muzima. 15  Pia, mwana-mbuzi mumoja atatolewa kwa Yehova kuwa toleo la zambi zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida pamoja na toleo lake la kinywaji. 16  “Katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na ine (14) ya mwezi huo, itakuwa Pasaka ya Yehova.+ 17  Na siku ya kumi na tano (15) ya mwezi huo, kutakuwa sikukuu. Mikate yenye haina chachu itakuliwa kwa siku saba (7).+ 18  Katika siku ya kwanza kutakuwa mukusanyiko mutakatifu. Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu. 19  Na mutamutolea Yehova toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa njia ya moto la ngombe-dume wawili wadogo, kondoo-dume mumoja, na wana-kondoo dume saba (7) kila mumoja wa mwaka mumoja. Munapaswa kutoa wanyama wenye hawana kasoro.+ 20  Munapaswa kuwatoa pamoja na matoleo yao ya nafaka ya unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta;+ sehemu tatu za kumi (3/10) kwa ajili ya ngombe-dume na sehemu mbili za kumi (2/10) kwa ajili ya kondoo-dume mumoja. 21  Mutatoa sehemu moja ya kumi (1/10) kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo dume saba (7), 22  na pia mbuzi mumoja kuwa toleo la zambi ili kufunika zambi kwa ajili yenu. 23  Zaidi ya toleo la kuteketezwa la asubui, lenye kuwa kwa ajili ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida, mutatoa vitu hivyo. 24  Mutatoa vitu hivyo kama chakula* kwa njia ileile kila siku kwa siku saba (7), toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova. Linapaswa kutolewa pamoja na toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la kinywaji. 25  Siku ya saba (7) mutakuwa na mukusanyiko mutakatifu.+ Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu.+ 26  “‘Siku ya matunda ya kwanza yenye kukomaa,+ wakati munamutolea Yehova toleo la nafaka mupya,+ mutafanya mukusanyiko mutakatifu katika sikukuu yenu ya majuma.+ Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu.+ 27  Mutatoa kuwa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya harufu ya kumupendeza* Yehova: ngombe-dume wawili wadogo, kondoo-dume mumoja, na wana-kondoo dume saba (7) kila mumoja wa mwaka mumoja,+ 28  na toleo lao la nafaka la unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta, sehemu tatu za kumi (3/10) kwa ajili ya kila ngombe-dume, na sehemu mbili za kumi (2/10) kwa ajili ya ule kondoo-dume mumoja, 29  sehemu moja ya kumi (1/10) kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo dume saba (7), 30  na pia mwana-mbuzi mumoja ili kufunika zambi kwa ajili yenu.+ 31  Mutatoa vitu hivyo zaidi ya toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa ukawaida na toleo lake la nafaka. Watakuwa wanyama wenye hawana kasoro,+ pamoja na matoleo yao ya kinywaji.

Maelezo ya Chini

Ao “ya kunituliza.” Tnn., “ya kunipumuzisha.”
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Sehemu moja ya kumi ya efa ilikuwa sawa na litre 2.2 (vibaba 2). Angalia Nyongeza B14.
Hini moja ilikuwa sawa na litre 3.67 (painti 7.75). Angalia Nyongeza B14.
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Tnn., “wa miezi yenu.”
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Tnn., “mukate.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”