Hesabu 8:1-26

  • Haruni anawasha taa saba (1-4)

  • Walawi wanatakaswa, wanaanza utumishi wao (5-22)

  • Miaka yenye Mulawi hawezi kufanya utumishi wa Walawi (23-26)

8  Yehova akasema na Musa, na kumuambia:  “Sema na Haruni na umuambie, ‘Wakati unawasha taa, taa hizo saba (7) zinapaswa kuangazia nafasi yenye kuwa mbele ya kinara cha taa.’”+  Kwa hiyo Haruni akafanya hivi: Akawasha taa za kinara hicho kwa ajili ya nafasi yenye kuwa mbele ya kinara cha taa,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.  Kinara hicho cha taa kilitengenezwa hivi: Kilitengenezwa na zahabu kwa kutumia nyundo;* kuanzia shina lake mupaka maua yake, kilitengenezwa kwa kutumia nyundo.+ Kinara hicho cha taa kilitengenezwa kulingana na maono+ yenye Yehova alikuwa amemuonyesha Musa.  Yehova akasema tena na Musa, na kumuambia:  “Uchukue Walawi kati ya Waisraeli, na uwatakase.+  Utawatakasa hivi: Nyunyiza* maji ya kutakasa zambi juu yao, na wanapaswa kunyoa mwili wao wote kwa wembe, wafue nguo zao, na wajitakase.+  Kisha watakamata ngombe-dume mudogo+ na toleo lake la nafaka+ la unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta, na utakamata ngombe-dume mwingine mudogo kwa ajili ya toleo la zambi.+  Na utawaleta Walawi mbele ya hema ya mukutano na kukusanya mukusanyiko wote wa Waisraeli.+ 10  Wakati utaleta Walawi mbele ya Yehova, Waisraeli wataweka mikono yao juu ya Walawi.+ 11  Na Haruni anapaswa kuwatoa* Walawi mbele ya Yehova kama toleo la kutikiswa+ kutoka kwa Waisraeli, na watafanya utumishi wa Yehova.+ 12  “Kisha Walawi wataweka mikono yao juu ya vichwa vya wale ngombe-dume.+ Kisha pale, umutolee Yehova ngombe-dume mumoja kwa ajili ya toleo la zambi na mwingine kwa ajili ya toleo la kuteketezwa ili kufunika zambi+ kwa ajili ya Walawi. 13  Na utasimamisha Walawi mbele ya Haruni na wana wake na kuwatoa* kama toleo la kutikiswa kwa ajili ya Yehova. 14  Unapaswa kutenga Walawi kutoka kati ya Waisraeli, na Walawi watakuwa wangu.+ 15  Kisha, Walawi wataingia ili kutumika kwenye hema ya mukutano. Ni vile utawatakasa na kuwatoa* kama toleo la kutikiswa. 16  Kwa maana wao ni watu wenye walitolewa, walitolewa kwangu kutoka kati ya Waisraeli. Nitachukua Walawi kwa ajili yangu mwenyewe pa nafasi ya wazaliwa wote wa kwanza* wa Waisraeli.+ 17  Kwa maana kila muzaliwa wa kwanza kati ya Waisraeli ni wangu, mwanadamu na munyama.+ Niliwatakasa ili wakuwe wangu siku yenye nilimupiga na kumuua kila muzaliwa wa kwanza katika inchi ya Misri.+ 18  Nitachukua Walawi pa nafasi ya wazaliwa wote wa kwanza kati ya Waisraeli. 19  Walawi nitawapatia Haruni na wana wake wakiwa watu wenye walitolewa kutoka kati ya Waisraeli, ili wafanye utumishi kwa ajili ya Waisraeli kwenye hema ya mukutano+ na ili wafunike zambi kwa ajili ya Waisraeli, kusudi pigo lolote lisitokee kati ya Waisraeli+ kwa sababu watu wa Israeli wanakaribia mahali patakatifu.” 20  Musa na Haruni na mukusanyiko wote wa Waisraeli wakawafanyia Walawi mambo hayo. Waisraeli waliwafanyia Walawi kulingana na mambo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru Musa juu ya Walawi. 21  Kwa hiyo Walawi wakajitakasa na kufua nguo zao,+ kisha Haruni akawatoa* kuwa toleo la kutikiswa mbele ya Yehova.+ Halafu Haruni akafunika zambi kwa ajili yao ili kuwatakasa.+ 22  Kisha mambo hayo, Walawi wakaingia ili kufanya utumishi wao kwenye hema ya mukutano mbele ya Haruni na wana wake. Kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa kuhusu Walawi, ni vile waliwafanyia. 23  Sasa Yehova akasema na Musa, na kumuambia: 24  “Jambo hili linahusu Walawi: Kuanzia miaka makumi mbili na tano (25) na zaidi, mwanaume atajiunga na kikundi cha wale wenye kufanya utumishi kwenye hema ya mukutano. 25  Lakini kisha miaka makumi tano (50), ataacha kufanya kazi katika kikundi cha wenye kufanya utumishi huo na hatatumika tena. 26  Anaweza kutumikia ndugu zake wenye kufanya kazi mbalimbali kwenye hema ya mukutano, lakini hapaswe kufanya utumishi pale. Ni vile utafanya kuhusu Walawi na kazi zao.”+

Maelezo ya Chini

Ao “hama, marteau.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Tnn., “kuwatikisa,” ni kusema, kuwafanya waende mbele na nyuma.
Tnn., “kuwatikisa,” ni kusema, kuwafanya waende mbele na nyuma.
Tnn., “kuwatikisa,” ni kusema, kuwafanya waende mbele na nyuma.
Ao “wazaliwa wote wa kwanza wenye kufungua matumbo ya uzazi.”
Tnn., “akawatikisa,” ni kusema, akawafanya waende mbele na nyuma.