Hesabu 17:1-13

  • Fimbo ya Haruni yenye ilitokeza matumba inatumika kuwa alama (1-13)

17  Sasa Yehova akamuambia Musa:  “Sema na Waisraeli na uchukue kutoka kwao fimbo moja kwa ajili ya kila jamaa ya upande wa baba, kutoka kwa wakubwa wa kila jamaa ya upande wa baba,+ fimbo kumi na mbili (12) kwa ujumla. Andika jina la kila mumoja wao kwenye fimbo yake.  Unapaswa kuandika jina la Haruni kwenye fimbo ya Lawi, kwa sababu kuko fimbo moja kwa ajili ya kichwa cha kila jamaa ya upande wa baba.  Weka fimbo hizo ndani ya hema ya mukutano mbele ya Ushuhuda,+ mahali ninakutokea kwa ukawaida.+  Na fimbo ya mutu mwenye ninachagua+ itatokeza matumba,* na nitamaliza manunguniko ya Waisraeli juu yangu,+ yenye wananungunika pia juu yenu.”+  Kwa hiyo Musa akasema na Waisraeli, na wakubwa wao wote wakamupatia fimbo—fimbo moja kwa ajili ya kila mukubwa wa jamaa ya upande wa baba, fimbo kumi na mbili (12)—na fimbo ya Haruni ilikuwa kati ya fimbo zao.  Kisha Musa akaweka fimbo hizo mbele ya Yehova katika hema ya Ushuhuda.  Siku yenye ilifuata, wakati Musa aliingia katika hema ya Ushuhuda, angalia! fimbo ya Haruni kwa ajili ya nyumba ya Lawi ilikuwa imetokeza matumba* na ilikuwa inatoa maua na kuzaa matunda yenye kukomaa ya muti wa lozi.  Kisha Musa akaondoa fimbo zote hizo mbele ya Yehova na kuzileta mbele ya watu wote wa Israeli. Wakaziangalia, na kila mutu akachukua fimbo yake. 10  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Rudisha fimbo ya Haruni+ mbele ya Ushuhuda ili iwekwe kuwa alama+ kwa wana wa uasi,+ ili manunguniko yao juu yangu yaishe na ili wasikufe.” 11  Mara moja Musa akafanya kama vile Yehova alikuwa amemuamuru. Ni vile alifanya kabisa. 12  Kisha Waisraeli wakamuambia Musa, “Sasa tutakufa, hakika tutaisha, sisi wote tutaisha! 13  Mutu yeyote mwenye hata anakaribia tabenakulo ya Yehova atakufa!+ Je, ni lazima sisi wote tufikie kufa kwa njia hiyo?”+

Maelezo ya Chini

Tumba ni jicho la mumea lenye linageuka kuwa ua, jani, ao tawi.
Tumba ni jicho la mumea lenye linageuka kuwa ua, jani, ao tawi.