Hesabu 2:1-34

 • Kambi inapangwa katika migawanyo ya makabila tatu (1-34)

  • Mugawanyo wa Yuda kuelekea upande wa mashariki (3-9)

  • Mugawanyo wa Rubeni kuelekea upande wa kusini (10-16)

  • Kambi ya Lawi katikati (17)

  • Mugawanyo wa Efraimu kuelekea upande wa mangaribi (18-24)

  • Mugawanyo wa Dani kuelekea upande wa kaskazini (25-31)

  • Hesabu ya wanaume wote wenye waliandikishwa (32-34)

2  Sasa Yehova akasema na Musa na Haruni, na kuwaambia:  “Waisraeli wanapaswa kupiga kambi mahali mugawanyo wao wa makabila tatu (3)+ umepewa, kila mutu karibu na alama ya jamaa yake ya upande wa baba. Wanapaswa kupiga kambi kuangaliana na hema ya mukutano, kuizunguka pande zote.  “Wale wenye watapiga kambi upande wa mashariki, kuelekea mahali jua linatokea, ni mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya Yuda kulingana na vikundi vyao vya maaskari;* mukubwa wa wana wa Yuda ni Nashoni+ mwana wa Aminadabu.  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi saba na ine na mia sita (74 600).+  Wale wenye watapiga kambi karibu naye ni kabila la Isakari; mukubwa wa wana wa Isakari ni Netaneli+ mwana wa Zuari.  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi tano na ine na mia ine (54 400).+  Kisha ni kabila la Zabuloni; mukubwa wa wana wa Zabuloni ni Eliabu+ mwana wa Heloni.  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi tano na saba na mia ine (57 400).+  “Watu wote wenye waliandikishwa katika majeshi ya kambi ya Yuda ni elfu mia moja makumi munane na sita na mia ine (186 400). Watakuwa wa kwanza kuvunja kambi.+ 10  “Mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya Rubeni+ kulingana na vikundi vyao vya maaskari* utakuwa kuelekea upande wa kusini; mukubwa wa wana wa Rubeni ni Elisuri+ mwana wa Shedeuri. 11  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi ine na sita na mia tano (46 500).+ 12  Wale wenye watapiga kambi karibu naye ni kabila la Simeoni; mukubwa wa wana wa Simeoni ni Shelumieli+ mwana wa Zurishadai. 13  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi tano na kenda na mia tatu (59 300).+ 14  Kisha ni kabila la Gadi; mukubwa wa wana wa Gadi ni Eliasafu+ mwana wa Reueli. 15  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi ine na tano na mia sita makumi tano (45 650).+ 16  “Watu wote wenye waliandikishwa katika majeshi ya kambi ya Rubeni ni elfu mia moja makumi tano na moja na mia ine makumi tano (151 450), na watakuwa wa pili kuvunja kambi.+ 17  “Wakati hema ya mukutano inahamishwa,+ kambi ya Walawi inapaswa kuwa katikati ya kambi zingine. “Wanapaswa kusafiri kwa kufuata utaratibu uleule wenye wanafuata wakati wanapiga kambi,+ kila mutu mahali pake, kulingana na migawanyo yao ya makabila tatu (3). 18  “Mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya Efraimu kulingana na vikundi vyao vya maaskari* utakuwa kuelekea upande wa mangaribi; mukubwa wa wana wa Efraimu ni Elishama+ mwana wa Amihudi. 19  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi ine na mia tano (40 500).+ 20  Kabila la Manase litakuwa karibu naye;+ mukubwa wa wana wa Manase ni Gamalieli+ mwana wa Pedazuri. 21  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi tatu na mbili na mia mbili (32 200).+ 22  Kisha ni kabila la Benyamini; mukubwa wa wana wa Benyamini ni Abidani+ mwana wa Gideoni. 23  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi tatu na tano na mia ine (35 400).+ 24  “Watu wote wenye waliandikishwa katika majeshi ya kambi ya Efraimu ni elfu mia moja na munane na mia moja (108 100), na watakuwa wa tatu (3) kuvunja kambi.+ 25  “Mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya Dani kulingana na vikundi vyao vya maaskari* utakuwa kuelekea upande wa kaskazini; mukubwa wa wana wa Dani ni Ahiezeri+ mwana wa Amishadai. 26  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi sita na mbili na mia saba (62 700).+ 27  Wenye watapiga kambi karibu naye ni kabila la Asheri; mukubwa wa wana wa Asheri ni Pagieli+ mwana wa Okrani. 28  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi ine na moja na mia tano (41 500).+ 29  Kisha ni kabila la Naftali; mukubwa wa wana wa Naftali ni Ahira+ mwana wa Enani. 30  Wale wenye waliandikishwa katika jeshi lake ni watu elfu makumi tano na tatu na mia ine (53 400).+ 31  “Watu wote wenye waliandikishwa katika majeshi ya kambi ya Dani ni elfu mia moja makumi tano na saba na mia sita (157 600). Watakuwa wa mwisho kuvunja kambi,+ kulingana na migawanyo yao ya makabila tatu (3).” 32  Hao ndio Waisraeli wenye waliandikishwa kulingana na jamaa zao za upande wa baba; watu wote wenye waliandikishwa katika kambi hizo ili kuwa wanajeshi walikuwa elfu mia sita na tatu na mia tano makumi tano (603 550).+ 33  Lakini Walawi hawakuandikishwa+ pamoja na Waisraeli wengine,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 34  Waisraeli wakafanya mambo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru Musa. Ni vile walikuwa wanapiga kambi kulingana na migawanyo yao ya makabila tatu (3),+ na ni vile walikuwa wanavunja kambi,+ kila mumoja kulingana na familia yake na jamaa zao za upande wa baba.

Maelezo ya Chini

Tnn., “majeshi yao.”
Tnn., “majeshi yao.”
Tnn., “majeshi yao.”
Tnn., “majeshi yao.”