Hesabu 7:1-89

  • Matoleo ya kuzindua tabenakulo (1-89)

7  Siku yenye Musa alimaliza kusimamisha tabenakulo,+ aliitia mafuta+ na kuitakasa, pamoja na vyombo vyake vyote, mazabahu, na vyombo vyake vyote.+ Wakati alikuwa ametia mafuta na kutakasa vitu hivyo,+  wakubwa wa Israeli,+ vichwa vya jamaa zao za upande wa baba, wakatoa toleo. Wakubwa hao wa makabila wenye walisimamia kazi ya kuandikisha watu  wakaleta mbele ya Yehova toleo lao la magari sita (6) ya kukokotwa yenye kufunikwa na ngombe-dume kumi na mbili (12), wakubwa wawili gari moja la kukokotwa na kila mukubwa ngombe-dume mumoja; na walileta vitu hivyo mbele ya tabenakulo.  Yehova akamuambia Musa:  “Pokea vitu hivyo kutoka kwao, kwa maana vitatumiwa katika utumishi wa hema ya mukutano, na unapaswa kupatia Walawi vitu hivyo, kila mumoja kulingana na mahitaji ya kazi yake.”  Kwa hiyo Musa akapokea magari hayo ya kukokotwa na ngombe na kuwapatia Walawi.  Alipatia wana wa Gershoni magari mbili ya kukokotwa na ngombe-dume ine (4), kulingana na mahitaji ya kazi zao;+  na akapatia wana wa Merari magari ine (4) ya kukokotwa na ngombe-dume munane (8), kulingana na mahitaji ya kazi zao, chini ya usimamizi wa Itamari mwana wa Haruni kuhani.+  Lakini hakupatia wana wa Kohati kitu chochote kwa sababu kazi zao zilitia ndani utumishi wa mahali patakatifu,+ na walibeba vitu vitakatifu kwenye mabega yao.+ 10  Sasa wakubwa hao wakaleta toleo lao wakati wa kuzinduliwa+ kwa mazabahu* katika siku yenye ilitiwa mafuta. Wakati wakubwa walileta toleo lao mbele ya mazabahu, 11  Yehova akamuambia Musa: “Kila siku, mukubwa mumoja atatoa toleo lake kwa ajili ya kuzinduliwa kwa mazabahu.”* 12  Mwenye alitoa toleo lake siku ya kwanza alikuwa Nashoni+ mwana wa Aminadabu wa kabila la Yuda. 13  Toleo lake lilikuwa sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli* mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,*+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 14  kikombe kimoja cha zahabu chenye* uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 15  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 16  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 17  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Nashoni mwana wa Aminadabu.+ 18  Siku ya pili, Netaneli+ mwana wa Zuari, mukubwa wa wana wa Isakari, alitoa toleo. 19  Alitoa toleo la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 20  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 21  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 22  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 23  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Netaneli mwana wa Zuari. 24  Siku ya tatu (3), mukubwa wa wana wa Zabuloni, Eliabu+ mwana wa Heloni, 25  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 26  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 27  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 28  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 29  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Eliabu+ mwana wa Heloni. 30  Siku ya ine (4), mukubwa wa wana wa Rubeni, Elisuri+ mwana wa Shedeuri, 31  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 32  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 33  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 34  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 35  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Elisuri+ mwana wa Shedeuri. 36  Siku ya tano (5), mukubwa wa wana wa Simeoni, Shelumieli+ mwana wa Zurishadai, 37  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 38  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 39  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 40  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 41  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Shelumieli+ mwana wa Zurishadai. 42  Siku ya sita (6), mukubwa wa wana wa Gadi, Eliasafu+ mwana wa Deueli, 43  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 44  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 45  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 46  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 47  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Eliasafu+ mwana wa Deueli. 48  Siku ya saba (7), mukubwa wa wana wa Efraimu, Elishama+ mwana wa Amihudi, 49  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 50  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 51  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 52  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 53  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Elishama+ mwana wa Amihudi. 54  Siku ya munane (8), mukubwa wa wana wa Manase, Gamalieli+ mwana wa Pedazuri, 55  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 56  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 57  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 58  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 59  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Gamalieli+ mwana wa Pedazuri. 60  Siku ya kenda (9), mukubwa+ wa wana wa Benyamini, Abidani+ mwana wa Gideoni, 61  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 62  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 63  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 64  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 65  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Abidani+ mwana wa Gideoni. 66  Siku ya kumi (10), mukubwa wa wana wa Dani, Ahiezeri+ mwana wa Amishadai, 67  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 68  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 69  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 70  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 71  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Ahiezeri+ mwana wa Amishadai. 72  Siku ya kumi na moja (11), mukubwa wa wana wa Asheri, Pagieli+ mwana wa Okrani, 73  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 74  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 75  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 76  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 77  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Pagieli+ mwana wa Okrani. 78  Siku ya kumi na mbili (12), mukubwa wa wana wa Naftali, Ahira+ mwana wa Enani, 79  alitoa toleo lake la sahani moja ya feza yenye uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130) na bakuli moja la feza lenye uzito wa shekeli makumi saba (70) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,+ vyote viwili vilikuwa vinajaa unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kwa ajili ya toleo la nafaka;+ 80  kikombe kimoja cha zahabu chenye uzito wa shekeli kumi (10), chenye kujaa uvumba; 81  ngombe-dume mumoja mudogo, kondoo-dume mumoja, na mwana-kondoo dume mumoja katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa;+ 82  mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi;+ 83  na kwa ajili ya zabihu ya ushirika,+ ngombe wawili, kondoo-dume tano (5), mbuzi-dume tano, na wana-kondoo dume tano kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo la Ahira+ mwana wa Enani. 84  Ni hilo lilikuwa toleo kwa ajili ya kuzindua+ mazabahu,* toleo lenye lilitoka kwa wakubwa wa Israeli siku yenye mazabahu ilitiwa mafuta: sahani kumi na mbili (12) za feza, mabakuli kumi na mbili ya feza, vikombe kumi na mbili vya zahabu;+ 85  kila sahani ya feza ilikuwa na uzito wa shekeli mia moja makumi tatu (130), na kila bakuli lilikuwa na uzito wa shekeli makumi saba (70), feza yote yenye ilitengeneza vyombo hivyo ilikuwa na uzito wa shekeli elfu mbili na mia ine (2 400) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu;+ 86  vile vikombe kumi na mbili (12) vya zahabu vyenye kujaa uvumba vilikuwa na uzito wa shekeli kumi (10) kila kikombe kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu, zahabu yote yenye ilitengeneza vikombe hivyo ilikuwa na uzito wa shekeli mia moja makumi mbili (120). 87  Ngombe-dume wote kwa ajili ya toleo la kuteketezwa walikuwa kumi na mbili (12), pia kondoo-dume kumi na mbili, wana-kondoo dume kumi na mbili kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja na matoleo yao ya nafaka, na wana-mbuzi kumi na mbili kwa ajili ya toleo la zambi; 88  na ngombe-dume wote kwa ajili ya zabihu ya ushirika walikuwa makumi mbili na ine (24), kondoo-dume makumi sita (60), mbuzi-dume makumi sita, na wana-kondoo dume makumi sita kila mumoja alikuwa na mwaka mumoja. Ni hilo lilikuwa toleo kwa ajili ya kuzindua+ mazabahu* kisha kuitia mafuta.+ 89  Kila mara wakati Musa aliingia katika hema ya mukutano ili kuzungumuza na Mungu,*+ alikuwa anasikia sauti inazungumuza naye kutoka juu ya kifuniko+ cha sanduku la Ushuhuda, kutoka katikati ya wale makerubi wawili;+ na Mungu alikuwa anasema naye.

Maelezo ya Chini

Ao “kumutolea Mungu mazabahu.”
Ao “kumutolea Mungu mazabahu.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “kulingana na shekeli takatifu.”
Ao “bakuli moja la kidogo la zahabu lenye.”
Ao “kumutolea Mungu mazabahu.”
Ao “kumutolea Mungu mazabahu.”
Tnn., “naye.”