Hesabu 15:1-41

  • Sheria kuhusu matoleo (1-21)

    • Sheria moja kwa ajili ya wenyeji na wakaaji wageni (15, 16)

  • Matoleo kwa ajili ya zambi zenye zilifanywa bila kukusudia (22-29)

  • Azabu kwa ajili ya zambi zenye zilifanywa kimakusudi (30, 31)

  • Mwenye alivunja Sabato anauawa (32-36)

  • Nguo zinapaswa kuwa na upindo wa nyuzi-nyuzi (37-41)

15  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Wakati mutaingia mwishowe katika inchi yenye ninawapatia muishi ndani yake,+  na kumutolea Yehova toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto kutoka katika mifugo ao kutoka katika kundi—ikuwe toleo la kuteketezwa+ ao zabihu ya kutimiza naziri ya pekee ao toleo la kujipendea+ ao toleo lenye linatolewa wakati wa sikukuu zenu za vipindi,+ ili kumutolea Yehova harufu ya kumupendeza*+⁠—  mutu mwenye anatoa toleo lake anapaswa pia kumutolea Yehova toleo la nafaka la unga muzuri,+ sehemu moja ya kumi (1/10) ya efa,* yenye kuchanganywa na sehemu moja ya ine (1/4) ya hini* ya mafuta.  Pia munapaswa kutoa divai ili kuwa toleo la kinywaji, sehemu moja ya ine (1/4) ya hini, pamoja na toleo la kuteketezwa+ ao kwa ajili ya zabihu ya kila mwana-kondoo dume.  Ao kwa ajili ya kondoo-dume, mutatoa toleo la nafaka la sehemu mbili za kumi (2/10) za kipimo cha efa ya unga muzuri wenye kuchanganywa na sehemu moja ya tatu (1/3) ya hini ya mafuta.  Na munapaswa kutoa divai ili kuwa toleo la kinywaji, sehemu moja ya tatu (1/3) ya hini, kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova.  “‘Lakini kama munamutolea Yehova munyama dume kutoka katika mifugo ili akuwe toleo la kuteketezwa+ ao zabihu ya kutimiza naziri ya pekee+ ao zabihu za ushirika,+  munapaswa pia kutoa munyama dume huyo kutoka katika mifugo pamoja na toleo la nafaka+ la sehemu tatu za kumi (3/10) za kipimo cha efa ya unga muzuri wenye kuchanganywa na nusu ya hini ya mafuta. 10  Munapaswa pia kutoa divai ili kuwa toleo la kinywaji,+ nusu ya hini, kuwa toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto, kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova. 11  Ni vile inapaswa kufanywa kwa ajili ya kila ngombe-dume ao kwa ajili ya kila kondoo-dume ao kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume katikati ya wana-kondoo dume ao kila mbuzi katikati ya mbuzi. 12  Ikuwe munatoa wanyama wangapi, ni vile munapaswa kufanya kwa ajili ya kila munyama, kulingana na hesabu yao. 13  Ni vile kila Mwisraeli mwenyeji wa kizalikio anapaswa kutoa toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto, kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova. 14  “‘Kama mugeni mwenye anaishi pamoja na ninyi ao mutu fulani mwenye ameishi katikati yenu kwa muda wa vizazi vingi anatoa pia toleo kwa njia ya moto, kuwa harufu ya kumupendeza* Yehova, anapaswa kufanya kama vile munafanya.+ 15  Ninyi watu wa kutaniko na mugeni mwenye anaishi na ninyi mutakuwa na sheria moja. Itakuwa sheria ya kudumu katika vizazi vyenu vyote. Mukaaji mugeni atakuwa sawasawa na ninyi mbele ya Yehova.+ 16  Kutakuwa sheria moja na uamuzi mumoja wa hukumu kwa ajili yenu na kwa ajili ya mugeni mwenye anaishi pamoja na ninyi.’” 17  Yehova akaendelea kumuambia Musa: 18  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Wakati mutaingia katika inchi kwenye ninawapeleka 19  na mukule mukate wowote wa* inchi hiyo,+ mutamutolea Yehova muchango. 20  Mutatoa muchango wa matunda ya kwanza+ ya unga wenu wa chenga-chenga kuwa mikate ya muviringo. Mutautoa kama muchango wenye unatoka katika kiwanja cha kupigia-pigia nafaka. 21  Sehemu fulani ya matunda ya kwanza ya unga wenu wa chenga-chenga mutamutolea Yehova kuwa muchango katika vizazi vyenu vyote. 22  “‘Sasa kama munafanya kosa na munashindwa kufuata amri hizi zote zenye Yehova amemuambia Musa, 23  mambo yote yenye Yehova amewaamuru kupitia Musa kuanzia siku yenye Yehova aliamuru na kuendelea kwa ajili ya vizazi vyenu, 24  na kama kosa hilo lilifanywa bila kukusudia na bila mukusanyiko kujua, mukusanyiko wote unapaswa kutoa ngombe-dume mumoja mudogo kuwa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya harufu ya kumupendeza* Yehova, pamoja na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji kulingana na utaratibu wa kawaida,+ na mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi.+ 25  Kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mukusanyiko wote wa Waisraeli, nao watasamehewa kosa hilo,+ kwa sababu lilikuwa kosa, na wamemuletea Yehova toleo lao lenye linatolewa kwa njia ya moto na toleo lao la zambi mbele ya Yehova kwa ajili ya kosa lao. 26  Mukusanyiko wote wa Waisraeli na mugeni mwenye kuishi kati yao watasamehewa kosa hilo, kwa sababu watu wote walifanya kosa hilo bila kukusudia. 27  “‘Kama mutu yeyote anafanya* zambi bila kukusudia, basi atatoa mbuzi-dike katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la zambi.+ 28  Na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mutu huyo mwenye alifanya* kosa kwa kutenda zambi bila kukusudia mbele ya Yehova, ili kufunika zambi kwa ajili ya zambi hiyo, na mutu huyo atasamehewa.+ 29  Kuhusu wenyeji wa kizalikio wenye kuwa kati ya Waisraeli na mugeni mwenye kuishi katikati yao, kutakuwa sheria moja kwa ajili yenu kuhusu kufanya jambo fulani bila kukusudia.+ 30  “‘Lakini mutu mwenye anafanya* kosa kwa makusudi,+ akuwe mwenyeji wa kizalikio ao mukaaji mugeni, anamutukana Yehova na anapaswa kuondolewa* katikati ya watu wake. 31  Kwa kuwa amezarau neno la Yehova na amevunja amri yake, mutu huyo anapaswa kabisa kuondolewa asikuwe* tena.+ Kosa lake liko juu yake.’”+ 32  Wakati Waisraeli walikuwa katika jangwa, walimukuta mutu fulani anaokota kuni siku ya Sabato.+ 33  Wale wenye walimukuta anaokota kuni wakamuleta mbele ya Musa na Haruni na mukusanyiko wote. 34  Wakatia mutu huyo katika kifungo+ kwa sababu jambo lenye alipaswa kufanyiwa halikukuwa limeonyeshwa waziwazi. 35  Na Yehova akamuambia Musa: “Mutu huyo anapaswa kabisa kuuawa,+ na mukusanyiko wote unapaswa kumupiga majiwe inje ya kambi.”+ 36  Kwa hiyo mukusanyiko wote ukamupeleka inje ya kambi na ukamupiga majiwe na kumuua, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 37  Yehova akaendelea kumuambia Musa hivi: 38  “Sema na Waisraeli na uwaambie kama wanapaswa kujitengenezea upindo wa nyuzi-nyuzi kwenye mwisho-mwisho wa nguo zao katika vizazi vyao vyote, na wanapaswa kutia uzi ya rangi ya bluu juu ya upindo huo wa nyuzi-nyuzi wa mwisho-mwisho wa nguo.+ 39  ‘Munapaswa kutengeneza upindo huo wa nyuzi-nyuzi ili muuone na kukumbuka amri zote za Yehova na kuzishika.+ Hamupaswe kufuata mioyo yenu na macho yenu, yenye kuwaongoza kwenye ukahaba wa kiroho.+ 40  Hilo litawasaidia kukumbuka, na mutashika amri zangu zote na kuwa watakatifu mbele ya Mungu wenu.+ 41  Mimi ni Yehova Mungu wenu, mwenye aliwatosha katika inchi ya Misri ili nijionyeshe kuwa Mungu wenu.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.’”+

Maelezo ya Chini

Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Sehemu moja ya kumi ya efa ilikuwa sawa na litre 2.2 (vibaba 2). Angalia Nyongeza B14.
Hini moja ilikuwa sawa na litre 3.67 (painti 7.75). Angalia Nyongeza B14.
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “chakula chochote cha.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “nafsi yoyote inafanya.”
Ao “nafsi hiyo yenye ilifanya.”
Ao “nafsi yenye inafanya.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Ao “nafsi hiyo inapaswa kuondolewa isikuwe.”