Hesabu 25:1-18

  • Israeli anatenda zambi na wanamuke Wamoabu (1-5)

  • Finehasi anakamata hatua (6-18)

25  Wakati Israeli alikuwa anakaa Shitimu,+ watu walianza kufanya uasherati na mabinti wa Moabu.+  Wanamuke hao walialika watu kwenye zabihu za miungu yao,+ na watu wakaanza kula na kuinamia miungu yao.+  Kwa hiyo Israeli akajiunga na ibada ya* Baali wa Peori,+ na Yehova akakasirikia Israeli.  Yehova akamuambia Musa: “Chukua viongozi wote wa* watu hawa na uwatundike wakati wa muchana* mbele ya Yehova, kusudi kasirani yenye kuwaka ya Yehova isiendelee kuwaka juu ya Israeli.”  Kisha Musa akaambia waamuzi wa Israeli:+ “Kila mumoja wenu aue watu wake wenye walijiunga na ibada ya* Baali wa Peori.”+  Lakini wakati huo, mumoja kati ya Waisraeli akamuleta mwanamuke Mumidiani karibu na ndugu zake+ mbele ya macho ya Musa na ya mukusanyiko wote wa Waisraeli, wakati walikuwa wanalia kwenye muingilio wa hema ya mukutano.  Wakati Finehasi+ mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani aliona jambo hilo, akasimama mara moja kutoka katikati ya mukusanyiko na kukamata mukuki katika mukono wake.  Kisha akamufuata mwanaume huyo wa Israeli mupaka katika hema na akawatoboa wote wawili, mwanaume wa Israeli na mwanamuke huyo kupitia viungo vya uzazi vya mwanamuke huyo. Kwa hiyo pigo lenye lilikuja juu ya Waisraeli likasimamishwa.+  Watu wenye walikufa katika pigo hilo walikuwa elfu makumi mbili na ine (24 000).+ 10  Kisha Yehova akamuambia Musa: 11  “Finehasi+ mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani amegeuzia mbali kasirani yangu kali juu ya watu wa Israeli kwa sababu hakuvumilia ushindani wowote kunielekea kati yao.+ Kwa hiyo sikuharibu Waisraeli hata kama ninatia mukazo juu ya kushikamana na mimi tu.+ 12  Kwa hiyo, useme, ‘Ninamupatia agano langu la amani. 13  Na litakuwa agano la ukuhani wa kudumu kwa ajili yake na uzao wake kisha yeye,+ kwa maana hakuvumilia ushindani wowote kumuelekea Mungu wake+ na alifunika zambi kwa ajili ya watu wa Israeli.’” 14  Kumbe, jina la mwanaume huyo wa Israeli mwenye aliuawa pamoja na mwanamuke Mumidiani lilikuwa Zimri mwana wa Salu, mukubwa wa jamaa ya upande wa baba ya Wasimeoni. 15  Jina la mwanamuke Mumidiani mwenye aliuawa lilikuwa Kozbi binti ya Suri;+ Suri alikuwa kiongozi wa ukoo mbalimbali wa jamaa ya upande wa baba kule Midiani.+ 16  Kisha wakati Yehova akamuambia Musa: 17  “Mushambulie Wamidiani na muwapige na kuwaua,+ 18  kwa sababu wamekuwa wakiwasumbua kupitia njia zao za udanganyifu katika jambo la Peori+ na pia kuhusu Kozbi binti ya mukubwa wa Midiani, dada yao mwenye aliuawa+ ile siku ya pigo katika jambo la Peori.”+

Maelezo ya Chini

Ao “akashikamana na.”
Tnn., “vichwa vyote vya.”
Ao “mbele ya jua.”
Ao “wenye walishikamana na.”