Hesabu 4:1-49

  • Utumishi wa Wakohati (1-20)

  • Utumishi wa Wagershoni (21-28)

  • Utumishi wa Wamerari (29-33)

  • Habari fupi kuhusu watu wenye walihesabiwa (34-49)

4  Sasa Yehova akasema na Musa na Haruni, na kuwaambia:  “Wana wa Kohati wanapaswa kuhesabiwa+ kati ya wana wa Lawi, kulingana na familia zao na kulingana na jamaa zao za upande wa baba,  wote wenye miaka kuanzia makumi tatu (30)+ mupaka makumi tano (50)+ wenye wako katika kikundi chenye kilipewa kazi ya kutumika katika hema ya mukutano.+  “Huu ndio utumishi wa wana wa Kohati katika hema ya mukutano.+ Ni kitu kitakatifu sana:  Haruni na wana wake wataingia wakati kambi inaondoka na watashusha pazia lenye kuficha+ na kufunika sanduku+ la Ushuhuda kwa pazia hilo.  Watatia kifuniko cha ngozi ya sili* juu yake na kutandika juu yake kitambaa cha rangi ya bluu na kutia fito za kubebea sanduku+ kwenye nafasi yazo.  “Pia watatandika kitambaa cha rangi ya bluu juu ya meza ya mikate ya wonyesho,+ na juu yake watatia sahani, vikombe, mabakuli, na mitungi ya toleo la kinywaji;+ toleo la mikate lenye linatolewa kwa ukawaida+ linapaswa kubakia juu ya meza hiyo.  Watatandika kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa juu ya vitu hivyo na watafunika meza hiyo kwa kifuniko cha ngozi ya sili* na kutia fito za kuibebea+ kwenye nafasi yazo.  Kisha watakamata kitambaa cha rangi ya bluu na kufunika kinara cha taa+ kwa ajili ya mwangaza, pamoja na taa zake,+ vifaa vyake vya kushikia tambi,* vyetezo vyake,+ na vyombo vyake vyote vya kuwekea mafuta vyenye vinatumiwa kwa ajili ya kinara hicho. 10  Watatia kinara hicho pamoja na vyombo vyake vyote ndani ya kifuniko cha ngozi ya sili* na kukitia kwenye ufito wa kubebea. 11  Na watatandika kitambaa cha rangi ya bluu juu ya mazabahu ya zahabu,+ wataifunika kwa kifuniko cha ngozi ya sili,* na watatia fito za kuibebea+ kwenye nafasi yazo. 12  Kisha watakamata vyombo vyote+ vya utumishi vyenye wanatumia kwa ukawaida ili kutumikia katika mahali patakatifu na kuvitia ndani ya kitambaa cha rangi ya bluu na kuvifunika kwa kifuniko cha ngozi ya sili* na watavitia kwenye ufito wa kubebea. 13  “Wataondoa majivu* kwenye mazabahu+ na kutandika kitambaa cha manyoya ya kondoo cha rangi ya zambarau juu ya mazabahu hiyo. 14  Watatia juu yake vyombo vyake vyote vyenye vinatumiwa wakati wanatumikia kwenye mazabahu: vyetezo, kanya,* vipao,* na mabakuli, vyombo vyote vya mazabahu;+ na watatandika juu yake kifuniko cha ngozi ya sili* na kuingiza fito za kuibebea+ kwenye nafasi yazo. 15  “Haruni na wana wake wanapaswa kumaliza kufunika mahali patakatifu+ na vyombo vyote vya mahali patakatifu wakati kambi itaondoka. Kisha wana wa Kohati wataingia ili kuvibeba,+ lakini hawapaswe kugusa mahali patakatifu ili wasikufe.+ Vitu hivyo ni daraka la* wana wa Kohati kuhusiana na hema ya mukutano. 16  “Eleazari+ mwana wa Haruni kuhani iko* na daraka la kusimamia mafuta kwa ajili ya mwangaza,+ uvumba wenye marashi,+ toleo la nafaka lenye linatolewa kwa ukawaida, na mafuta ya kutia mafuta.+ Ni yeye mwangalizi wa tabenakulo yote na vitu vyote vyenye kuwa ndani, pamoja na mahali patakatifu na vyombo vyake.” 17  Yehova akasema tena na Musa na Haruni, na kuwaambia: 18  “Musiache kabila la familia za Wakohati+ liondolewe katikati ya Walawi. 19  Lakini mufanye jambo hili kusudi waendelee kuishi na kusudi wasikufe kwa sababu ya kukaribia vitu vitakatifu sana.+ Haruni na wana wake wataingia na kumupatia kila mumoja wao kazi yake na vitu vyenye anapaswa kubeba. 20  Hawapaswe kuingia na kuona vitu vitakatifu hata kwa wakati kidogo, ili wasikufe.”+ 21  Kisha Yehova akasema na Musa, na kumuambia: 22  “Wana wa Gershoni wanapaswa kuhesabiwa+ kulingana na jamaa zao za upande wa baba na familia zao. 23  Utaandikisha wale wote wenye miaka kuanzia makumi tatu (30) mupaka makumi tano (50) wenye wako katika kikundi chenye kimepewa kazi ya kutumika katika hema ya mukutano. 24  Hivi ndivyo vitu vyenye familia za Wagershoni zimepewa ili wavitunze na kuvibeba:+ 25  Watabeba vitambaa vya tabenakulo,+ hema ya mukutano, kifuniko chake na kifuniko cha ngozi ya sili* chenye kuwa juu yake,+ kitambaa cha kuficha cha* muingilio wa hema ya mukutano,+ 26  mapazia yenye kuninginia ya kiwanja,+ kitambaa cha kuficha cha* muingilio wa kiwanja+ chenye kinazunguka tabenakulo na mazabahu, kamba zake na vyombo vyake vyote na kila kitu chenye kinatumiwa katika utumishi wa tabenakulo. Hiyo ndiyo kazi yenye wamepewa. 27  Haruni na wana wake watasimamia utumishi wote wa Wagershoni na mizigo yao;+ utawapatia mizigo hiyo yote kuwa daraka lao. 28  Huo ndio utumishi wenye familia za Wagershoni zitafanya katika hema ya mukutano,+ na Itamari mwana wa Haruni kuhani atasimamia kazi zao.+ 29  “Kuhusu wana wa Merari,+ utawaandikisha kulingana na familia yao na jamaa yao ya upande wa baba. 30  Utawaandikisha kuanzia miaka makumi tatu (30) mupaka makumi tano (50), wote wenye kuwa katika kikundi chenye kimepewa kazi ya kutumika katika hema ya mukutano. 31  Hivi ndivyo vitu vyenye wako na daraka la kubeba+ kuhusiana na utumishi wao kwenye hema ya mukutano: kadre za mbao+ za tabenakulo, fito zake,+ nguzo zake,+ vikalio vyake;+ 32  nguzo+ za kiwanja chenye kuzunguka pande zote, vikalio vyake,+ misumari yake ya hema,+ na kamba za hema hiyo pamoja na vifaa vyake vyote na utumishi wote wenye unahusiana na vitu hivyo. Utawapatia kulingana na majina yao vifaa vyenye wanapaswa kubeba. 33  Ni vile familia za wana wa Merari+ zitatumika kwenye hema ya mukutano, zitasimamiwa na Itamari mwana wa Haruni kuhani.”+ 34  Basi Musa na Haruni na wakubwa+ wa mukusanyiko wakaandikisha wana wa Kohati+ kulingana na familia zao na jamaa yao ya upande wa baba, 35  wote wenye miaka kuanzia makumi tatu (30) mupaka makumi tano (50) wenye walikuwa katika kikundi chenye kilipewa kazi ya kutumika katika hema ya mukutano.+ 36  Wote wenye waliandikishwa kulingana na familia zao walikuwa elfu mbili na mia saba makumi tano (2 750).+ 37  Hao ndio waliandikishwa katika familia za Wakohati, wale wote wenye walikuwa wanatumika kwenye hema ya mukutano. Musa na Haruni waliwaandikisha kama vile Yehova aliagiza kupitia Musa.+ 38  Wana wa Gershoni+ waliandikishwa kulingana na familia zao na jamaa yao ya upande wa baba, 39  wale wote wenye miaka kuanzia makumi tatu (30) mupaka makumi tano (50) wenye walikuwa katika kikundi chenye kilipewa kazi ya kutumika kwenye hema ya mukutano. 40  Wote wenye waliandikishwa kulingana na familia zao na jamaa yao ya upande wa baba walikuwa elfu mbili na mia sita makumi tatu (2 630).+ 41  Hao ndio waliandikishwa katika familia za wana wa Gershoni, wale wote wenye walikuwa wanatumika kwenye hema ya mukutano. Musa na Haruni waliwaandikisha kama vile Yehova aliagiza.+ 42  Wana wa Merari waliandikishwa kulingana na familia zao na jamaa yao ya upande wa baba, 43  wale wote wenye miaka kuanzia makumi tatu (30) mupaka makumi tano (50) wenye walikuwa katika kikundi chenye kilipewa kazi ya kutumika kwenye hema ya mukutano.+ 44  Wale wote wenye waliandikishwa kati yao kulingana na familia zao walikuwa elfu tatu na mia mbili (3 200).+ 45  Hao ndio waliandikishwa katika familia za wana wa Merari, wenye Musa na Haruni waliandikisha kama vile Yehova aliagiza kupitia Musa.+ 46  Musa na Haruni na wakubwa wa Israeli waliandikisha Walawi hao wote kulingana na familia zao na jamaa zao za upande wa baba; 47  walikuwa na miaka kuanzia makumi tatu (30) mupaka makumi tano (50), na wote walipewa kazi ya kutumika na kubeba mizigo ya hema ya mukutano.+ 48  Wote wenye waliandikishwa walikuwa elfu munane na mia tano makumi munane (8 580).+ 49  Waliandikishwa kama vile Yehova aliagiza kupitia Musa, kila mumoja kulingana na kazi yenye alipewa na kulingana na muzigo wake; waliandikishwa kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.

Maelezo ya Chini

Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “koleo zake.”
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “majivu yenye mafuta,” ni kusema, majivu yenye kujaa mafuta ya zabihu.
Ao “nyuma.”
Ao “sepetu; bêches.”
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “muzigo wa.”
Ao “eko.”
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “pazia la.”
Ao “pazia la.”