Hesabu 19:1-22

  • Ngombe-dike mwekundu na maji ya kutakasa (1-22)

19  Yehova akasema tena na Musa na Haruni, na kuwaambia:  “Hii ni amri ya sheria yenye Yehova ameamuru, ‘Ambia Waisraeli wakukamatie ngombe-dike wa rangi nyekundu mwenye kuwa sawa mwenye hana kasoro yoyote+ na mwenye nira haijafungwa juu yake.  Mutamupatia Eleazari kuhani ngombe-dike huyo, na atamupeleka inje ya kambi, na atachinjwa mbele yake.  Kisha Eleazari kuhani atakamata kwa kidole chake sehemu fulani ya damu ya ngombe-dike huyo na kuinyunyiza* mara saba (7) kuelekea upande wa mbele wa hema ya mukutano.+  Kisha ngombe-dike huyo atateketezwa kwa moto mbele ya macho yake. Ngozi yake na nyama yake na damu yake pamoja na mavi yake vitateketezwa kwa moto.+  Na kuhani atakamata muti wa mwerezi, hisopo,+ na kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa na kutupa vitu hivyo katika moto mahali ngombe-dike huyo anateketezwa kwa moto.  Kisha kuhani atafua nguo zake na kuoga ndani ya maji, halafu anaweza kurudia katika kambi; lakini kuhani huyo hatakuwa safi mupaka mangaribi.  “‘Mutu mwenye aliteketeza kwa moto ngombe-dike huyo atafua nguo zake na kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi.  “‘Mutu mwenye kuwa safi atakusanya majivu ya ngombe-dike+ huyo na kuyapeleka mahali kwenye kuwa safi inje ya kambi, na mukusanyiko wa Waisraeli utayaweka ili kutayarisha maji ya kutakasa.+ Ni toleo la zambi. 10  Ule mwenye kukusanya majivu ya ngombe-dike huyo atafua nguo zake na hatakuwa safi mupaka mangaribi. “‘Hiyo itakuwa sheria ya kudumu kwa Waisraeli na mugeni mwenye anaishi katikati yao.+ 11  Kila mutu mwenye anagusa mutu mwenye amekufa* hatakuwa safi kwa siku saba (7).+ 12  Mutu huyo atajitakasa kwa maji hayo siku ya tatu (3), na siku ya saba (7) atakuwa safi. Lakini kama hajitakase siku ya tatu, hatakuwa safi siku ya saba. 13  Kila mutu mwenye anagusa maiti ya mutu yeyote mwenye amekufa* na hajitakase amechafua tabenakulo ya Yehova,+ na mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katikati ya Israeli.+ Kwa sababu maji ya kutakasa+ hayajanyunyizwa* juu yake, ataendelea kuwa muchafu. Uchafu wake ungali juu yake. 14  “‘Hii ndiyo sheria kuhusu mutu mwenye anakufia ndani ya hema: Kila mutu mwenye anaingia katika hema hiyo na kila mutu mwenye tayari alikuwa ndani ya hema hiyo hatakuwa safi kwa siku saba (7). 15  Kila chombo chenye kuwa wazi chenye kifuniko chake hakijafungwa juu yake hakiko safi.+ 16  Kila mutu mwenye kuwa katika eneo lenye kuwa wazi la mashamba mwenye anagusa mutu mwenye aliuawa kwa upanga ao maiti ao mufupa wa mutu ao kaburi hatakuwa safi kwa siku saba (7).+ 17  Watakamata, kwa ajili ya mutu huyo mwenye haiko safi, sehemu fulani ya majivu ya toleo la zambi lenye liliteketezwa kwa moto na kumwanga maji yenye yalishotwa kwenye muto juu ya majivu hayo katika chombo. 18  Kisha mutu mwenye kuwa safi+ atakamata hisopo+ na kuichovya ndani ya maji hayo na kuyanyunyiza* juu ya hema na juu ya vyombo vyote na juu ya watu wenye walikuwa* pale na juu ya mutu mwenye aligusa mufupa ao mutu mwenye aliuawa ao maiti ao kaburi. 19  Mutu mwenye kuwa safi atanyunyiza* maji hayo juu ya mutu mwenye haiko safi siku ya tatu (3) na siku ya saba (7), na atamutakasa zambi yake siku ya saba;+ kisha atafua nguo zake na kuoga ndani ya maji, na atakuwa safi mangaribi. 20  “‘Lakini mutu mwenye haiko safi na mwenye hatajitakasa, mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katikati ya kutaniko,+ kwa sababu amechafua patakatifu pa Yehova. Maji ya kutakasa hayakunyunyizwa* juu yake, kwa hiyo yeye haiko safi. 21  “‘Hii itakuwa sheria ya kudumu kwa ajili yao: Ule mwenye ananyunyiza* maji ya kutakasa+ anapaswa kufua nguo zake, na ule mwenye anagusa maji ya kutakasa hatakuwa safi mupaka mangaribi. 22  Kila kitu chenye mutu mwenye haiko safi anagusa hakitakuwa safi, na mutu mwenye anakigusa hatakuwa* safi mupaka mangaribi.’”+

Maelezo ya Chini

Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “maiti ya nafsi yoyote ya mwanadamu.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “maiti, nafsi ya mutu yeyote mwenye amekufa.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “nafsi zenye zilikuwa.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “atauawa kutoka.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “nafsi yenye inakigusa haitakuwa.”