Hesabu 5:1-31

  • Kuweka mbali watu wenye hawako safi (1-4)

  • Kuungama na kulipia kosa (5-10)

  • Maji yanatumiwa ili kuonyesha kama mutu alifanya uzinifu (11-31)

5  Yehova akasema tena na Musa, na kumuambia:  “Amuru Waisraeli watoshe katika kambi kila mutu mwenye ukoma+ na kila mutu mwenye kuwa na mutiririko+ na kila mutu mwenye amejichafua kupitia mutu mwenye amekufa.*+  Ikuwe mwanaume ao mwanamuke, munapaswa kuwatosha. Munapaswa kuwatosha katika kambi, ili wasiambukize+ kambi za wale wenye ninakaa* katikati yao.”+  Kwa hiyo, Waisraeli wakafanya vile na wakawatosha katika kambi. Waisraeli wakafanya kama vile Yehova alimuambia Musa.  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Ambia Waisraeli, ‘Kama mwanaume ao mwanamuke anafanya zambi yoyote yenye mwanadamu anaweza kufanya na anakosa uaminifu kwa Yehova, mutu huyo amekuwa* na kosa.+  Anapaswa* kuungama+ zambi yenye amefanya* na kulipa malipo yote kwa ajili ya hatia yake na pia kuongeza sehemu moja ya tano (1/5) ya samani ya malipo hayo;+ ataipatia ule mwenye alikosea.  Lakini kama ule mutu mwenye alikosewa hana mutu wa karibu wa jamaa yake wa kupokea malipo hayo, yanapaswa kurudishwa kwa Yehova na yatakuwa ya kuhani, isipokuwa kondoo-dume wa kufunika zambi mwenye kuhani atatumia ili kufunika zambi kwa ajili ya ule mwenye alifanya zambi.+  “‘Kila muchango mutakatifu+ kutoka kwa Waisraeli wenye unaletwa kwa kuhani utakuwa wake.+ 10  Vitu vitakatifu vya kila mutu vitaendelea kuwa vyake mwenyewe. Kila kitu chenye mutu anapatia kuhani, kitu hicho kitakuwa cha kuhani.’” 11  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 12  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Ni hivi mutafanya kama bibi ya mutu anajiendesha mubaya na anakosa uaminifu kwa bwana yake 13  na mwanaume mwingine anafanya ngono naye,+ lakini bwana yake hajue jambo hilo na halijavumbuliwa, na hivyo amejichafua lakini hakuna mutu wa kushuhudia juu yake na hajakamatwa: 14  Ikuwe bwana yake anakuwa na wivu na anakuwa na mashaka juu ya uaminifu wa bibi yake wakati amejichafua, ao ikuwe iko* na wivu na anakuwa na mashaka juu ya uaminifu wa bibi yake ijapokuwa hakujichafua, 15  mwanaume huyo anapaswa kumupeleka bibi yake kwa kuhani, pamoja na toleo kwa ajili yake, sehemu moja ya kumi (1/10) ya efa* ya unga wa shayiri. Hapaswe kumwanga mafuta juu ya toleo hilo wala kutia ubani juu yake, kwa sababu ni toleo la nafaka la wivu, toleo la nafaka la kukumbusha hatia. 16  “‘Kuhani atamuleta mwanamuke huyo mbele na kumusimamisha mbele ya Yehova.+ 17  Kisha kuhani atakamata maji matakatifu katika chombo cha udongo, na kuhani atakamata sehemu fulani ya mavumbi katika tabenakulo na kuyatia katika maji hayo. 18  Na kuhani atamusimamisha mwanamuke huyo mbele ya Yehova na atafungua nywele za mwanamuke huyo na kutia katika mikono ya mwanamuke huyo lile toleo la nafaka la kukumbusha, ni kusema, toleo la nafaka la wivu,+ na kuhani atakuwa ameshika katika mukono wake yale maji machungu yenye kuleta laana.+ 19  “‘Kisha kuhani atamuapisha mwanamuke huyo, na kumuambia: “Kama hakuna mwanaume mwingine mwenye amefanya ngono na wewe wakati ulikuwa chini ya mamlaka ya bwana yako+ na kama haukujiendesha mubaya na kujichafua, basi maji haya machungu yenye kuleta laana yasikuwe na matokeo yoyote juu yako. 20  Lakini kama umejiendesha mubaya wakati uko chini ya mamlaka ya bwana yako kwa kujichafua, na umefanya ngono na mwanaume mwingine+ zaidi ya bwana yako⁠—” 21  Kisha kuhani atamuapisha mwanamuke huyo kiapo chenye laana, na kuhani atamuambia mwanamuke huyo: “Yehova akufanye ukuwe kitu kwa ajili ya laana na kwa ajili ya kiapo kati ya watu wako, wakati Yehova anafanya paja* lako lianguke* na tumbo lako livimbe. 22  Maji haya yenye kuleta laana yataingia katika matumbotumbo yako na kufanya tumbo lako livimbe na yatafanya paja* lako lianguke.”* Na mwanamuke huyo atasema: “Amina! Amina!”* 23  “‘Kisha kuhani ataandika laana hizo katika kitabu na kuzifuta katika maji machungu. 24  Kisha atamunywesha mwanamuke huyo maji hayo machungu yenye kuleta laana, na maji hayo yenye kuleta laana yataingia katika mwili wake na kuleta uchungu. 25  Na kuhani atakamata toleo la nafaka la wivu+ katika mukono wa mwanamuke huyo na kutikisa lile toleo la nafaka mbele na nyuma mbele ya Yehova, na atalileta karibu na mazabahu. 26  Kuhani atakamata mukono mumoja wa toleo la nafaka ili kuwa toleo la kumbukumbu na kulichoma ili litoe moshi juu ya mazabahu,+ na kisha atamunywesha mwanamuke huyo maji hayo. 27  Wakati kuhani atamunywesha mwanamuke huyo maji hayo, kama amejichafua na amefanya tendo la kukosa uaminifu kwa bwana yake, maji yenye kuleta laana yataingia katika mwili wake na kuwa kitu kichungu, na tumbo lake litavimba, na paja* lake litaanguka,* na mwanamuke huyo atakuwa kitu cha kulaaniwa kati ya watu wake. 28  Lakini, kama mwanamuke huyo hakujichafua na iko* safi, basi hatapata azabu hiyo, na ataweza kupata mimba na kuzaa watoto. 29  “‘Hiyo ndiyo sheria kuhusu wivu,+ wakati mwanamuke anajiendesha mubaya na anajichafua wakati iko* chini ya mamlaka ya bwana yake, 30  ao kama mwanaume anakuwa na wivu na anakuwa na mashaka juu ya uaminifu wa bibi yake; mwanaume huyo atasimamisha bibi yake mbele ya Yehova, na kuhani atamutendea mwanamuke huyo kulingana na sheria yote hii. 31  Mwanaume huyo hatakuwa na hatia, lakini bibi yake atajibu kwa sababu ya hatia yake.’”

Maelezo ya Chini

Ao “kupitia nafsi.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “ninapiga hema.”
Ao “nafsi hiyo imekuwa.”
Tnn., “Wanapaswa.”
Tnn., “wamefanya.”
Ao “eko.”
Sehemu ya kumi ya efa ilikuwa sawa na litre 2.2 (vibaba 2). Angalia Nyongeza B14.
Inaonekana neno hili linamaanisha viungo vya uzazi.
Ao “liharibike.” Hii inaweza kumaanisha kupoteza uwezo wa kuzaa.
Inaonekana neno hili linamaanisha viungo vya uzazi.
Ao “liharibike.” Hii inaweza kumaanisha kupoteza uwezo wa kuzaa.
Ao “Ikuwe vile! Ikuwe vile!”
Inaonekana neno hili linamaanisha viungo vya uzazi.
Ao “litaharibika.” Hii inaweza kumaanisha kupoteza uwezo wa kuzaa.
Ao “eko.”
Ao “eko.”