Matej 2:1-23

  • Astrolozi sa Istoka (1-12)

  • Bekstvo u Egipat (13-15)

  • Irod naređuje da se pobiju dečaci (16-18)

  • Povratak u Nazaret (19-23)

2  Nakon što se Isus rodio u Vitlejemu,+ u Judeji, u vreme kralja Iroda*,+ astrolozi sa Istoka došli su u Jerusalim  i počeli da se raspituju: „Gde je judejski kralj koji se rodio?+ Videli smo njegovu zvezdu kad smo bili na Istoku, pa smo došli da mu se poklonimo.“  Kad je kralj Irod to čuo, uznemirio se, a s njim i ceo Jerusalim.  Sazvao je sve svešteničke poglavare i poznavaoce Zakona, pa ih je ispitivao gde treba da se rodi Hrist*.  Oni su mu rekli: „U Vitlejemu,+ u Judeji, jer je prorok ovako napisao:  ’A ti, Vitlejeme u Judinoj zemlji, sigurno nisi najbeznačajniji grad u očima Judinih namesnika, jer će iz tebe izaći vođa, koji će biti pastir mog naroda, Izraela.‘ “+  Tada je Irod tajno pozvao astrologe i od njih je saznao kad se tačno pojavila zvezda.  Zatim ih je poslao u Vitlejem i rekao im: „Idite i dobro se raspitajte o detetu. Kad ga nađete, javite mi, da i ja odem da mu se poklonim.“  Nakon što im je kralj to rekao, oni su otišli. A zvezda koju su videli kad su bili na Istoku+ išla je pred njima dok se nije zaustavila nad mestom gde je bilo dete. 10  Kad su to videli, veoma su se obradovali. 11  Ušli su u kuću i videli dete s njegovom majkom Marijom. Poklonili su mu se licem do zemlje, a zatim su izvadili svoje dragocenosti i dali mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12  Ali pošto ih je u snu Bog upozorio+ da se ne vraćaju kod Iroda, otišli su u svoju zemlju drugim putem. 13  Kad su otišli, Josifu se u snu pojavio Jehovin* anđeo+ i rekao mu: „Spremi se, uzmi dete i njegovu majku, pa beži u Egipat. Ostani tamo dok ti ne kažem da se vratiš, jer će Irod tražiti dete da ga ubije.“ 14  Tako se Josif spremio i još iste noći krenuo s detetom i njegovom majkom u Egipat. 15  Tamo je ostao do Irodove smrti i tako se ispunilo ono što je Jehova* rekao preko svog proroka: „Iz Egipta sam pozvao svog sina.“+ 16  Kad je Irod video da su ga astrolozi prevarili, žestoko se razbesneo pa je poslao ljude da u Vitlejemu i u celoj njegovoj okolini pobiju sve dečake od dve godine pa naniže – što je odredio prema vremenu za koje je saznao od astrologa.+ 17  Tada se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka Jeremije: 18  „U Rami se čuo glas, plač i strašno naricanje. To je Rahela+ plakala za svojom decom i niko nije mogao da je uteši, jer ih više nema.“+ 19  Kad je Irod umro, Jehovin* anđeo se javio Josifu u snu+ dok je on bio u Egiptu 20  i rekao mu: „Spremi se, pa s detetom i njegovom majkom pođi u izraelsku zemlju, jer su umrli oni koji su hteli da ubiju dete.“ 21  Tako se on spremio, pa se s detetom i njegovom majkom vratio u izraelsku zemlju. 22  Ali kad je čuo da Arhelaj vlada kao kralj u Judeji umesto svog oca Iroda, bojao se da ode tamo. A i Bog ga je u snu upozorio,+ pa je otišao u Galileju.+ 23  Kad je stigao tamo, nastanio se u gradu koji se zove Nazaret+ i tako se ispunilo ono što su rekli proroci: „Zvaće se Nazarećanin*.“+

Fusnote

Ili: „Mesija; Pomazanik“.
„Nazarećanin“ je verovatno izvedenica od hebrejske reči koja znači „izdanak“.