Matej 11:1-30

  • Isus hvali Jovana Krstitelja (1-15)

  • Isus prekorava ljude svog vremena (16-24)

  • Isus slavi Oca, jer je otkrio istinu poniznima (25-27)

  • Isusov jaram donosi okrepu (28-30)

11  Kad je Isus dao uputstva dvanaestorici svojih učenika, otišao je odande da poučava i propoveda po okolnim gradovima.+  A Jovan je u zatvoru čuo+ o Hristovim delima, pa je poslao svoje učenike+  da ga pitaju: „Jesi li ti onaj koji treba da dođe ili da čekamo drugog?“+  Isus im je odgovorio: „Idite i javite Jovanu šta ste čuli i videli:+  slepi vide,+ hromi hodaju, gubavi+ se čiste, gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se objavljuje dobra vest.+  Srećan je onaj ko se zbog mene ne pokoleba u veri*.“+  Kad su oni otišli, Isus je počeo da govori narodu o Jovanu: „Šta ste hteli da vidite kad ste išli u pustinju?+ Trsku koju ljulja vetar?+  Šta ste hteli da vidite? Čoveka obučenog u raskošnu odeću? Oni koji nose raskošnu odeću žive u kraljevskim dvorovima.  Zašto ste onda išli tamo? Da vidite proroka? Da, kažem vam, on je mnogo više od proroka.+ 10  O njemu je pisano: ’Evo, šaljem svog glasnika pred tobom* i on će ti pripremiti put!‘+ 11  Verujte mi, među ljudima* se nije pojavio veći od Jovana Krstitelja, ali je i najmanji u nebeskom Kraljevstvu veći od njega.+ 12  Od vremena Jovana Krstitelja do sada ljudi se trude da uđu u nebesko Kraljevstvo, i oni koji se svim silama trude uspevaju u tome.+ 13  Jer svi proroci i Zakon proricali su do Jovana.+ 14  A Jovan je, prihvatili vi to ili ne, ’Ilija koji treba da dođe‘.+ 15  Ko ima uši, neka sluša. 16  „S kim da uporedim ovaj naraštaj?+ Ti ljudi su poput dece koja sede na trgovima i dovikuju se: 17  ’Svirali smo vam frulu, ali niste igrali. Naricali smo, ali se niste udarali u grudi kao da tugujete.‘ 18  Jer došao je Jovan, koji nije ni jeo ni pio, a ipak se govori: ’Demon je u njemu.‘ 19  Došao je Sin čovečji, koji jede i pije,+ a opet se govori: ’Vidi izelicu i pijanicu, prijatelja poreznika i grešnika.‘+ Ali mudrost opravdavaju njena dela.“+ 20  Tada je počeo da prekorava gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čuda*, a koji se ipak nisu pokajali: 21  „Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido! Jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila čuda koja su se dogodila u vama, već bi se odavno pokajali u kostreti i pepelu.+ 22  Zato vam kažem: U Sudnji dan će Tiru i Sidonu biti lakše nego vama.+ 23  A ti, Kapernaume,+ zar ćeš se do neba uzvisiti? U grob* ćeš pasti.+ Jer da su se u Sodomu dogodila čuda koja su se dogodila u tebi, taj grad bi ostao do današnjeg dana. 24  Zato ti kažem: U Sudnji dan će Sodomu biti lakše nego tebi.“+ 25  U to vreme Isus je rekao: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio si onima koji su kao mala deca.+ 26  Da, Oče, jer je to bila tvoja volja. 27  Sve mi je predao moj Otac.+ Niko ne poznaje Sina tako dobro kao Otac+ i niko ne poznaje Oca tako dobro kao Sin i onaj kome Sin hoće da otkrije istinu o Ocu.+ 28  Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas okrepiti. 29  Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam blag i ponizan u srcu,+ i naći ćete okrepu. 30  Jer moj jaram je lagan* i moj teret je lako nositi.“

Fusnote

Ili: „ko se ne spotakne o mene“.
Doslovno: „pred tvojim licem“.
Doslovno: „među rođenima od žene“.
Ili: „moćnih dela“.
Ili: „had“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „ugodan“.