Matej 8:1-34

  • Isus leči gubavca (1-4)

  • Vera jednog stotnika (5-13)

  • Isus leči mnoge ljude u Kapernaumu (14-17)

  • Šta znači slediti Isusa (18-22)

  • Isus umiruje oluju (23-27)

  • Isus šalje demone u krdo svinja (28-34)

8  Kad je sišao s gore, za njim je pošlo mnoštvo naroda.  Tada mu je prišao jedan gubavac, poklonio mu se i rekao: „Gospode, znam da možeš da me očistiš ako to hoćeš.“+  Isus je pružio ruku, dotakao ga i rekao: „Hoću. Očisti se.“+ I istog časa čovek se očistio od gube.+  Isus mu je zatim rekao: „Pazi da nikome ništa ne kažeš,+ nego idi, pokaži se svešteniku+ i prinesi dar koji je Mojsije odredio+ – to će sveštenicima biti dokaz da si izlečen.“  Kad je ušao u Kapernaum, prišao mu je jedan stotnik* i usrdno ga zamolio:+  „Gospodine, moj sluga leži kod kuće paralizovan, u teškim mukama.“  A on mu je rekao: „Kad dođem tamo, izlečiću ga.“  Stotnik mu je na to odgovorio: „Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod moj krov, nego samo reci reč i moj sluga će ozdraviti.  Jer i ja imam svoje nadređene, a imam i vojnike koji su mi podređeni, pa kad jednom kažem: ’Idi!‘, on ode, a kad drugom kažem: ’Dođi!‘, on dođe, a kad svom robu kažem: ’Uradi to!‘, on to i uradi.“ 10  Kad je Isus to čuo, zadivio se i rekao onima koji su išli za njim: „Kažem vam da ni kod koga u Izraelu nisam našao tako veliku veru.+ 11  A kažem vam i da će mnogi sa istoka i sa zapada doći i biće za stolom* sa Avrahamom, Isakom i Jakovom u nebeskom Kraljevstvu,+ 12  dok će sinovi Kraljevstva biti bačeni napolje u tamu. Tamo će plakati i škrgutati zubima.“+ 13  Tada je Isus rekao stotniku: „Idi. Neka ti bude kako si verovao.“+ Istog časa sluga je ozdravio.+ 14  Kad je ušao u Petrovu kuću, Isus je video njegovu taštu+ kako leži u groznici.+ 15  Dotakao joj je ruku+ i groznica je prestala, a ona je ustala i počela da ga poslužuje. 16  A kad se spustilo veče, ljudi su mu doveli mnoge koji su bili opsednuti demonima. On je isterao te duhove svojom rečju i izlečio je sve bolesne. 17  Tako se ispunilo ono što je rečeno preko proroka Isaije: „On je uzeo naše nemoći i poneo je naše bolesti.“+ 18  Kad je Isus video da se oko njega okupilo mnoštvo ljudi, zapovedio je učenicima da otplove na drugu stranu mora.+ 19  Jedan poznavalac Zakona mu je prišao i rekao: „Učitelju, ići ću za tobom kud god pođeš.“+ 20  A Isus mu je odgovorio: „Lisice imaju jazbine i ptice imaju gnezda, a Sin čovečji nema gde da spusti glavu.“+ 21  Tada mu je jedan od učenika rekao: „Gospode, dozvoli mi da prvo odem i sahranim svog oca.“+ 22  A Isus mu je rekao: „Pusti neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve, a ti nastavi da me slediš.“+ 23  Kad je ušao u čamac, njegovi učenici su ušli za njim.+ 24  Iznenada se na moru podigla tako snažna oluja da su talasi pretili da potope čamac. A on je spavao.+ 25  Učenici su mu prišli i probudili ga, govoreći: „Gospode, spasi nas, izginućemo!“ 26  On im je rekao: „Zašto ste se tako uplašili, maloverni?“+ Tada je ustao, zapretio vetrovima i moru, pa je nastala potpuna tišina.+ 27  Učenici su se zadivili i rekli su: „Kakav je ovo čovek? Čak ga i vetrovi i more slušaju!“ 28  Kad je stigao na drugu stranu, u gadarinski kraj, u susret su mu došla dva čoveka opsednuta demonima.+ Oni su došli s groblja, a bili su toliko nasilni da se niko nije usuđivao da prolazi tim putem. 29  I povikali su: „Šta hoćeš od nas, Sine Božji?+ Jesi li došao ovamo da nas mučiš+ pre vremena?“+ 30  A u daljini se nalazilo veliko krdo svinja.+ 31  Tada su demoni počeli da ga preklinju: „Ako nas isteraš, pošalji nas u ono krdo svinja.“+ 32  On im je rekao: „Idite!“ I oni su izašli iz tih ljudi i ušli u svinje. Tada je celo krdo jurnulo preko litice u more i utopilo se. 33  Svinjari su pobegli i kad su stigli u grad, ispričali su sve što se dogodilo, a i ono što je bilo s ljudima opsednutim demonima. 34  I ceo grad je izašao u susret Isusu. Kad su ga videli, molili su ga da ode iz njihovog kraja.+

Fusnote

Ili: „centurion“, to jest zapovednik čete od 100 vojnika.
Ili: „opružiće se za stolom“.