Matej 17:1-27

  • Isusovo preobraženje (1-13)

  • Vera poput zrna gorušice (14-21)

  • Isus ponovo govori o svojoj smrti (22, 23)

  • Porez plaćen novčićem iz usta ribe (24-27)

17  Šest dana kasnije Isus je poveo Petra, Jakova i njegovog brata Jovana na jednu visoku goru.+ Tamo su bili sami.  Tada se preobrazio pred njima. Lice mu je zasjalo kao sunce, a odeća mu je postala blistava* kao svetlost.+  Odjednom su se pojavili Mojsije i Ilija i razgovarali su s njim.  Petar je tada rekao Isusu: „Gospode, dobro je što smo ovde. Ako želiš, podići ću ovde tri šatora: jedan za tebe, jedan za Mojsija i jedan za Iliju.“  Dok je on još govorio, zaklonio ih je svetao oblak. Tada se iz oblaka čuo glas, koji je rekao: „Ovo je moj voljeni Sin, koji je po mojoj volji.+ Njega slušajte.“+  Kad su to čuli, učenici su se veoma uplašili, pa su pali na kolena i poklonili se licem do zemlje.  Tada im je Isus prišao, dotakao ih i rekao im: „Ustanite, ne bojte se.“  Kad su podigli pogled, nisu videli nikoga osim Isusa.  Dok su silazili s gore, Isus im je zapovedio: „Nikome ne pričajte o ovoj viziji dok Sin čovečji ne ustane iz mrtvih.“+ 10  A učenici su ga upitali: „Zašto onda poznavaoci Zakona kažu da prvo mora da dođe Ilija?“+ 11  On im je odgovorio: „Ilija zaista mora da dođe i da sve obnovi.+ 12  A ja vam kažem da je Ilija već došao, ali ga nisu prepoznali, nego su učinili s njim ono što su hteli.+ Tako će i Sin čovečji stradati od njihovih ruku.“+ 13  Tada su učenici shvatili da im govori o Jovanu Krstitelju. 14  Kad su došli k narodu,+ prišao mu je jedan čovek, kleknuo pred njega i rekao: 15  „Gospode, smiluj se mom sinu, jer ima epilepsiju i teško je bolestan. Često pada u vatru i u vodu.+ 16  Doveo sam ga tvojim učenicima, ali nisu mogli da ga izleče.“ 17  Isus je rekao: „Neverni i pokvareni naraštaju,+ dokle moram biti s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedite ga k meni.“ 18  Isus je prekorio demona i demon je izašao iz dečaka. Istog časa dečak je ozdravio.+ 19  Tada su učenici prišli nasamo Isusu i upitali ga: „Zašto mi nismo mogli da ga isteramo?“ 20  On im je odgovorio: „Zato što ste maloverni. Verujte mi, ako je vaša vera velika samo kao zrno gorušice, reći ćete ovoj gori: ’Premesti se odavde tamo‘, i ona će se premestiti. I ništa vam neće biti nemoguće.“+ 21  * —— 22  Kad su se okupili u Galileji, Isus im je rekao: „Sin čovečji će biti izdat i predat u ruke svojim neprijateljima.+ 23  Oni će ga ubiti, ali on će trećeg dana uskrsnuti.“+ Tada su se veoma ražalostili. 24  Kad su stigli u Kapernaum, Petru su prišli oni koji sakupljaju porez od dve drahme* i upitali ga: „Zar vaš učitelj ne plaća porez od dve drahme?“+ 25  On je odgovorio: „Plaća.“ Ali kad je ušao u kuću, Isus ga je preduhitrio pitanjem: „Šta misliš, Simone? Od koga kraljevi uzimaju takse i porez? Od svojih sinova ili od tuđih?“ 26  Kad je on odgovorio: „Od tuđih“, Isus mu je rekao: „Dakle, njihovi sinovi su oslobođeni poreza. 27  Ali da ih ne sablaznimo,+ idi do mora, zabaci udicu i uzmi prvu ribu koju uhvatiš, otvori joj usta i naći ćeš srebrni novčić*. Uzmi ga i plati porez za mene i za sebe.“

Fusnote

Ili: „bela“.
Doslovno: „koji sakupljaju didrahme“. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „stater“. Smatra se da je reč o tetradrahmi. Videti Dodatak B14.