Matej 27:1-66

  • Isus odveden kod Pilata (1, 2)

  • Judino samoubistvo (3-10)

  • Isus pred Pilatom (11-26)

  • Vojnici se rugaju Isusu (27-31)

  • Isus pribijen na stub (32-44)

  • Isusova smrt (45-56)

  • Isusova sahrana (57-61)

  • Grob zapečaćen i pod stražom (62-66)

27  U zoru su sveštenički poglavari i starešine naroda održali većanje o tome kako da pogube Isusa.+  Svezali su ga, pa su ga odveli i predali namesniku Pilatu.+  Kad je Juda, koji ga je izdao, video da je Isus osuđen, osetio je grižu savesti i vratio 30 srebrnika svešteničkim poglavarima i starešinama,+  govoreći: „Zgrešio sam, jer sam izdao nedužnog čoveka*.“ A oni su rekli: „Šta se to nas tiče? To je tvoja stvar!“  On je bacio srebrnike u hram, otišao je odande i obesio se.+  Sveštenički poglavari su uzeli srebrnike i rekli: „Nije dozvoljeno da se ubace u hramsku riznicu, jer je njima plaćeno ubistvo*.“  Nakon što su se posavetovali, tim novcem su kupili grnčarevu njivu da se na njoj sahranjuju stranci.  Zato se sve do današnjeg dana ta njiva zove Krvna njiva.+  Tada se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka Jeremije*: „I uzeli su 30 srebrnika, cenu za procenjenog, za onog kome su neki Izraelovi sinovi odredili cenu, 10  i dali su ih za grnčarevu njivu, kako mi je zapovedio Jehova*.“+ 11  Isus je stajao pred namesnikom, koji ga je upitao: „Jesi li ti judejski kralj?“ Isus je odgovorio: „Ti sam to kažeš.“+ 12  Ali dok su ga optuživali sveštenički poglavari i starešine, nije odgovarao.+ 13  Tada mu je Pilat rekao: „Zar ne čuješ kakve sve optužbe iznose protiv tebe?“ 14  Ali on mu nije odgovorio nijednu reč, tako da se namesnik veoma začudio. 15  Namesnik je imao običaj da na svaku Pashu pusti jednog zatvorenika, kog bi narod tražio.+ 16  U to vreme je u zatvoru bio ozloglašeni zločinac koji se zvao Varava. 17  Kad se narod okupio, Pilat ih je upitao: „Koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa koga nazivaju Hristom?“ 18  Naime, znao je da su ga predali iz zavisti. 19  A dok je sedeo na sudskoj stolici, njegova žena mu je poručila: „Nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam se noćas u snu mnogo namučila zbog njega.“ 20  Ali sveštenički poglavari i starešine nagovorili su narod da traži Varavu,+ a da se Isus pogubi.+ 21  Namesnik ih je upitao: „Koga od ove dvojice hoćete da vam pustim?“ Odgovorili su: „Varavu.“ 22  Pilat ih je upitao: „Šta onda da učinim sa Isusom koga nazivaju Hristom?“ Na to su svi rekli: „Na stub s njim!*+ 23  On je pitao: „Zašto? Kakvo je zlo učinio?“ Ali oni su još jače vikali: „Na stub s njim!“+ 24  Kad je Pilat video da ništa ne može da uradi, nego da je metež još veći, uzeo je vodu i oprao ruke pred narodom, govoreći: „Nisam kriv za krv ovog čoveka. To je vaša stvar.“ 25  A sav narod je rekao: „Neka krivica za njegovu smrt* padne na nas i na našu decu.“+ 26  Tada im je pustio Varavu, a Isusa je predao da ga izbičuju+ i pribiju na stub.+ 27  Namesnikovi vojnici su odveli Isusa u namesnikov dvor i okupili oko njega celu četu.+ 28  Svukli su ga i ogrnuli crvenim* plaštem,+ 29  ispleli su venac* od trnja i stavili mu ga na glavu, a u desnu ruku su mu stavili trsku. Klečeći pred njim, rugali su mu se: „Zdravo, judejski kralju!“ 30  Pljuvali su ga,+ pa su uzeli trsku i počeli da ga udaraju po glavi. 31  Kad su mu se narugali, skinuli su mu plašt i obukli mu njegovu odeću, a zatim su ga izveli da ga pribiju na stub.+ 32  Kad su izlazili, naišli su na nekog čoveka iz Kirene, koji se zvao Simon. Njega su prisilili da ponese stub* na koji će Isus biti pribijen.+ 33  I došli su na mesto koje se zove Golgota, to jest Mesto lobanje.+ 34  Tamo su mu dali vino s gorkim biljem*.+ Ali kad je okusio, nije hteo da pije. 35  Kad su ga pribili na stub, razdelili su njegovu odeću bacajući žreb.+ 36  Sedeli su tamo i čuvali ga. 37  Iznad glave su mu stavili natpis na kome je pisalo za šta je optužen: „Ovo je Isus, judejski kralj.“+ 38  Zatim su pribili na stub i dvojicu razbojnika, jednog njemu zdesna, a drugog sleva.+ 39  A prolaznici su ga vređali,+ podrugljivo odmahujući glavom+ 40  i govoreći: „Ti što rušiš hram i gradiš ga za tri dana,+ spasi samog sebe! Ako si Božji sin, siđi sa stuba!“+ 41  Tako su mu se rugali i sveštenički poglavari zajedno s poznavaocima Zakona i starešinama, govoreći:+ 42  „Druge je spasao, a sebe ne može spasti! Ako je kralj Izraela,+ neka siđe sada sa stuba i poverovaćemo u njega. 43  Uzdao se u Boga, pa neka ga on sad izbavi ako mu je drag.+ Jer rekao je: ’Ja sam Božji Sin.‘ “+ 44  Tako su mu se rugali i razbojnici koji su bili pribijeni na stub pored njega.+ 45  Oko šestog* sata spustila se tama na celu zemlju i potrajala je sve do devetog* sata.+ 46  A oko devetog sata Isus je povikao na sav glas: „Eli, Eli, lama savahtani?“, to jest: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“+ 47  Kad su to čuli, neki od onih koji su tamo stajali rekli su: „Ovaj čovek zove Iliju.“+ 48  Jedan od njih je odmah otrčao, uzeo sunđer i natopio ga kiselim vinom, stavio ga na trsku i dao mu da pije.+ 49  Ali ostali su rekli: „Pusti ga! Da vidimo hoće li doći Ilija da ga spase.“ 50  A Isus je opet glasno zavapio i izdahnuo*.+ 51  Zavesa svetilišta+ rascepila se nadvoje,+ od vrha do dna,+ i zemlja se zatresla, a stene su se raspukle. 52  I otvorili su se grobovi pa su iz njih ispala* mnoga tela svetih koji su pomrli 53  i mnogi su ih videli. (Ljudi koji su došli s groblja nakon Isusovog uskrsenja ušli su u sveti grad.) 54  Kad su stotnik i oni koji su s njim čuvali Isusa videli zemljotres i ono što se događalo, veoma su se uplašili i rekli: „Ovo je zaista bio Božji Sin.“+ 55  Tamo su bile i mnoge žene koje su to izdaleka posmatrale. One su iz Galileje pratile Isusa i pomagale mu.+ 56  Među njima su bile Marija Magdalena i Marija, majka Jakova i Josifa, i majka Zevedejevih sinova.+ 57  Kasno posle podne došao je jedan bogat čovek iz Arimateje, koji se zvao Josif, i koji je i sam bio Isusov učenik.+ 58  On je otišao kod Pilata i zatražio Isusovo telo.+ Tada je Pilat zapovedio da mu ga predaju.+ 59  Josif je uzeo telo, umotao ga u čisto, fino platno+ 60  i položio ga u svoj novi grob,+ koji je isklesao u steni. Zatim je navaljao veliki kamen na ulaz u grob i otišao. 61  A Marija Magdalena i druga Marija ostale su tamo, sedeći pred grobom.+ 62  Sutradan, a to je bio dan nakon dana pripreme*,+ sveštenički poglavari i fariseji došli su kod Pilata. 63  Rekli su mu: „Gospodine, setili smo se da je taj varalica još dok je bio živ rekao: ’Posle tri dana uskrsnuću.‘+ 64  Zato zapovedi da se grob čuva do trećeg dana, da ne bi došli njegovi učenici i ukrali njegovo telo+ pa rekli narodu: ’Ustao je iz mrtvih!‘ Tako bi ta poslednja prevara bila gora od prve.“ 65  A Pilat im je rekao: „Evo vam straža. Idite i čuvajte ga kako znate.“ 66  Oni su otišli, zapečatili kamen na grobu i postavili stražu kod njega.

Fusnote

Doslovno: „nedužnu krv“.
Doslovno: „jer su cena za krv“.
Citat se u stvari temelji na Za 11:12, 13. Međutim, u Matejevo vreme Jeremijina knjiga je bila prva u redosledu proročkih knjiga, pa se naziv „Jeremija“ po svemu sudeći koristio za proročke knjige u celini (među koje spada i Zaharija).
Ili: „Pribij ga na stub!“
Doslovno: „Neka njegova krv“.
Ili: „skerletnim“.
Ili: „krunu“.
Videti Rečnik pojmova, „Mučenički stub“.
Doslovno: „žuči“.
To jest oko 12 sati.
To jest oko 15 sati.
Doslovno: „ispustio duh“.
Doslovno: „bila podignuta“.