Matej 1:1-25

  • Rodoslov Isusa Hrista (1-17)

  • Isusovo rođenje (18-25)

1  Ovo je knjiga o životu* Isusa Hrista*, Davidovog sina,+ Avrahamovog sina:+   Avrahamu se rodio Isak,+Isaku se rodio Jakov,+Jakovu su se rodili Juda+ i njegova braća,   Judi je Tamara rodila Faresa i Zaru,+Faresu se rodio Esron,+Esronu se rodio Aram,+   Aramu se rodio Aminadav,Aminadavu se rodio Nason,+Nasonu se rodio Salmon,   Salmonu je Rava rodila Voza,+Vozu je Ruta rodila Ovida,+Ovidu se rodio Jesej,+   Jeseju se rodio kralj David.+ Davidu je Urijina žena rodila Solomona,+   Solomonu se rodio Rovoam,+Rovoamu se rodio Avija,Aviji se rodio Asa,+   Asi se rodio Josafat,+Josafatu se rodio Joram,+Joramu se rodio Ozija,   Oziji se rodio Jotam,+Jotamu se rodio Ahaz,+Ahazu se rodio Jezekija,+ 10  Jezekiji se rodio Manasija,+Manasiji se rodio Amon,+Amonu se rodio Josija,+ 11  Josiji+ su se rodili Jehonija+ i njegova braća u vreme izgnanstva u Vavilon.+ 12  Posle izgnanstva u Vavilon, Jehoniji se rodio Salatilo,Salatilu se rodio Zorovavelj,+ 13  Zorovavelju se rodio Avijud,Avijudu se rodio Elijakim,Elijakimu se rodio Azor, 14  Azoru se rodio Sadok,Sadoku se rodio Ahim,Ahimu se rodio Elijud, 15  Elijudu se rodio Eleazar,Eleazaru se rodio Matan,Matanu se rodio Jakov, 16  Jakovu se rodio Josif, muž Marije, koja je rodila Isusa+ zvanog Hrist.+ 17  Dakle, ukupno je bilo: od Avrahama do Davida 14 naraštaja, od Davida do izgnanstva u Vavilon 14 naraštaja i od izgnanstva u Vavilon do Hrista 14 naraštaja. 18  Rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: U vreme kad je njegova majka Marija bila verena s Josifom, pre nego što su se venčali, zatrudnela je posredstvom svetog duha*.+ 19  Pošto je njen verenik* Josif bio pravedan čovek i nije hteo da je javno izloži sramoti, nameravao je da se tajno razvede* od nje.+ 20  Ali nakon što je razmislio o tome, u snu mu se pojavio Jehovin* anđeo i rekao mu: „Josife, sine Davidov, ne boj se da uzmeš Mariju za ženu*, jer je ona zatrudnela* posredstvom svetog duha.+ 21  Ona će roditi sina, a ti mu daj ime Isus*,+ jer će on spasti svoj narod od njihovih greha.“+ 22  Sve ovo se dogodilo da bi se ispunilo ono što je Jehova* rekao preko svog proroka: 23  „Evo, devica će zatrudneti i rodiće sina i daće mu ime Emanuilo“,+ što znači „Bog je s nama“.+ 24  Kad se Josif probudio, učinio je onako kako mu je Jehovin* anđeo rekao i uzeo je Mariju za ženu*. 25  Ali nije imao odnose s njom dok nije rodila sina.+ I dao mu je ime Isus.+

Fusnote

Ili: „Mesije; Pomazanika“.
Ili: „rodoslov“.
To jest sile kojom se Bog služi da bi ostvario svoju nameru.
Doslovno: „muž“.
To jest da raskine veridbu.
Ili: „jer je ono što je u njoj začeto“.
Doslovno: „da dovedeš kući Mariju, svoju ženu“.
Ovo je prvo od 237 mesta gde se Božje ime „Jehova“ pojavljuje u ovom prevodu biblijskih knjiga izvorno napisanih na grčkom jeziku. Videti Dodatak A5.
Hebrejski: „Ješua“, što znači „Jehova je spasenje“.
Doslovno: „doveo je kući svoju ženu“.