Matej 19:1-30

  • Brak i razvod (1-9)

  • Dar samaštva (10-12)

  • Isus blagosilja decu (13-15)

  • Pitanje bogatog mladića (16-24)

  • Odricanja radi Kraljevstva (25-30)

19  Kad je Isus sve to rekao, otišao je iz Galileje, prešao Jordan i došao u područje koje se graniči s Judejom.+  Za njim je pošlo mnoštvo naroda i on ih je tamo izlečio.  Fariseji su mu prišli s namerom da ga iskušaju i upitali su ga: „Da li čovek sme da se razvede od svoje žene iz bilo kog razloga?“+  On im je odgovorio: „Zar niste čitali da je Stvoritelj u početku načinio muškarca i ženu+  i da je rekao: ’Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku i prionuće uz svoju ženu, pa će njih dvoje biti jedno telo‘?+  Tako nisu više dvoje, nego jedno telo. Dakle, što je Bog sastavio*, čovek neka ne rastavlja.“+  A oni su ga pitali: „Zašto je onda Mojsije odredio da muž može dati ženi potvrdu o razvodu i razvesti se od nje?“+  On im je odgovorio: „Mojsije vam je zbog okorelosti vašeg srca dopustio da se razvodite od svojih žena,+ ali u početku nije bilo tako.+  Kažem vam, ko se razvede od svoje žene, osim zbog bluda*, i oženi se drugom, čini preljubu.“+ 10  Tada su mu učenici rekli: „Ako tako stoje stvari između muža i žene, onda je bolje ne ženiti se.“ 11  On im je rekao: „Ne mogu svi da žive tako, nego samo oni koji imaju taj dar.+ 12  Naime, ima onih koji nisu u stanju da se žene* jer su tako rođeni, ima onih koji nisu u stanju da se žene jer su ih ljudi učinili takvima, a ima i onih koji su se dobrovoljno odrekli ženidbe radi nebeskog Kraljevstva. Ko može da živi tako, neka živi tako.“+ 13  Tada su mu doveli decu da stavi ruke na njih* i da se pomoli za njih, ali učenici su ih prekorili zbog toga.+ 14  Međutim, Isus je rekao: „Pustite decu. Ne branite im da dođu kod mene, jer takvima pripada nebesko Kraljevstvo.“+ 15  I stavio je ruke na njih, pa je otišao odande. 16  Zatim mu je prišao neki čovek i upitao ga: „Učitelju, kakvo dobro moram da činim da bih dobio večni život?“+ 17  A on mu je rekao: „Zašto mene pitaš šta je dobro? Samo je jedan dobar.+ Dakle, ako hoćeš da dobiješ život, drži se Božjih zapovesti.“+ 18  Čovek ga je upitao: „Kojih?“ Isus mu je odgovorio: „’Ne ubij‘,+ ’Ne učini preljubu‘,+ ’Ne ukradi‘,+ ’Ne svedoči lažno‘,+ 19  ’Poštuj svog oca i svoju majku‘+ i ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe‘.“+ 20  Taj mladi čovek mu je na to rekao: „Držim se svega toga. Šta mi još nedostaje?“ 21  Isus mu je odgovorio: „Ako hoćeš da budeš savršen*, idi, prodaj svoje imanje i daj novac siromašnima pa ćeš imati blago na nebu.+ A onda pođi za mnom*.“+ 22  Kad je mladić to čuo, otišao je žalostan, jer je imao velik imetak.+ 23  A Isus je rekao svojim učenicima: „Verujte mi, bogatašu će biti teško da uđe u nebesko Kraljevstvo.+ 24  Opet vam kažem, lakše je kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u Božje Kraljevstvo.“+ 25  Kad su to čuli, učenici su se veoma iznenadili i upitali su ga: „Ko se onda može spasti?“+ 26  Isus ih je pogledao u oči i rekao im: „Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.“+ 27  Tada mu je Petar rekao: „Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Šta ćemo dobiti za to?“+ 28  Isus im je rekao: „Verujte mi, prilikom ponovnog stvaranja, kad Sin čovečji sedne na svoj slavni presto, i vi koji ste pošli za mnom sešćete na 12 prestola i suditi nad 12 izraelskih plemena.+ 29  I svako ko je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili majku ili decu ili zemlju radi mog imena, primiće sto puta više i dobiće* večni život.+ 30  „Ali mnogi koji su prvi biće poslednji, a poslednji prvi.+

Fusnote

Doslovno: „stavio u isti jaram“.
Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „ima evnuha“. Videti Rečnik pojmova.
To jest da ih blagoslovi.
Izraz „poći za Isusom“ koristi se u prenesenom smislu i znači postati Isusov sledbenik.
To jest bez ikakvog nedostatka u službi Bogu.
Doslovno: „naslediće“.