Matej 18:1-35

  • „Ko je najveći u nebeskom Kraljevstvu?“ (1-6)

  • Osuda onih koji druge navode na greh (7-11)

  • Poređenje o zalutaloj ovci (12-14)

  • Kako pridobiti svog brata (15-20)

  • Poređenje o nemilosrdnom robu (21-35)

18  Tada su učenici prišli Isusu i upitali ga: „Ko je najveći u nebeskom Kraljevstvu?“+  On je pozvao kod sebe jedno dete, stavio ga među njih  i rekao: „Verujte mi, ako se ne promenite i ne postanete kao deca,+ nećete ući u nebesko Kraljevstvo.+  Dakle, ko bude ponizan kao ovo dete, on će biti najveći u nebeskom Kraljevstvu.+  I ko prihvata jedno ovakvo dete u moje ime, prihvata i mene.  Ali ko pokoleba u veri* jednog od ovih malih koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da mu se oko vrata obesi mlinski kamen koji okreće magarac i da potone u morsku dubinu.+  „Teško svetu zato što navodi ljude na greh*! Neizbežno je da do toga dođe, ali teško čoveku koji to čini!  Dakle, ako te tvoja ruka ili tvoja noga navodi na greh*, odseci je i baci od sebe.+ Bolje ti je da osakaćen ili hrom dobiješ život nego da sa obe ruke ili obe noge budeš bačen u večnu vatru.+  I ako te tvoje oko navodi na greh, iskopaj ga i baci od sebe. Bolje ti je da s jednim okom dobiješ život nego da sa oba oka budeš bačen u vatru gehene*.+ 10  Pazite da ne prezrete jednog od ovih malih, jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu uvek gledaju lice mog Oca koji je na nebu.+ 11  * —— 12  „Šta mislite? Ako neki čovek ima 100 ovaca i jedna od njih zaluta,+ zar neće ostaviti onih 99 na gori i otići da traži onu koja je zalutala?+ 13  I ako je nađe, kažem vam, više će se radovati zbog nje nego zbog onih 99 koje nisu zalutale. 14  Tako ni moj* Otac koji je na nebu ne želi da se ijedan od ovih malih izgubi.+ 15  „Ako tvoj brat počini greh, idi i nasamo mu ukaži na njegov prestup*.+ Ako te posluša, pridobio si svog brata.+ 16  Ali ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednog ili dvojicu, da svaka stvar bude potvrđena na osnovu izjave dva ili tri svedoka.+ 17  Ako ne posluša ni njih, reci skupštini. A ako ne posluša ni skupštinu, neka ti bude kao neznabožac*+ i kao poreznik.+ 18  „Verujte mi, šta god svežete na zemlji, biće odraz onoga što je već svezano na nebu, a šta god odvežete na zemlji, biće odraz onoga što je već odvezano na nebu. 19  Nadalje, verujte mi, ako dvojica od vas na zemlji složno zamole mog nebeskog Oca za nešto važno, on će im to dati.+ 20  Jer gde su dvojica ili trojica okupljena u moje ime,+ tamo sam i ja među njima.“ 21  Tada mu je prišao Petar i upitao ga: „Gospode, koliko puta treba da oprostim bratu koji zgreši protiv mene? Do sedam puta?“ 22  Isus mu je odgovorio: „Ne kažem ti do sedam puta, nego do 77 puta.+ 23  „Zato bi se nebesko Kraljevstvo moglo uporediti s kraljem koji je hteo da sredi račune sa svojim robovima. 24  Kad je počeo da sređuje račune, doveli su mu čoveka koji mu je dugovao 10 000 talanata*. 25  Ali pošto nije mogao da vrati dug, gospodar je naredio da ga prodaju, zajedno s njegovom ženom, decom i svim što ima, pa da se tako podmiri dug.+ 26  Tada je rob pao na kolena, poklonio mu se licem do zemlje i rekao: ’Daj mi još vremena i sve ću ti vratiti.‘ 27  Gospodar se sažalio na tog roba, pa mu je poništio dug i pustio ga da ide.+ 28  Ali taj rob je otišao i našao drugog roba koji mu je dugovao 100 denara*. Zgrabio ga je i počeo da ga davi, govoreći: ’Vrati sve što mi duguješ!‘ 29  Tada je taj rob pao na kolena, preklinjući ga: ’Daj mi još vremena i sve ću ti vratiti.‘ 30  Ali on to nije hteo, nego je dao da ga bace u zatvor, da bude tamo dok ne vrati ono što mu duguje. 31  A kad su drugi robovi videli šta se dogodilo, veoma su se ražalostili, pa su otišli i sve ispričali gospodaru. 32  Tada ga je gospodar pozvao i rekao mu: ’Zli robe, ja sam ti poništio ceo dug, jer si me molio. 33  Zar nije trebalo da se i ti smiluješ drugom robu, kao što sam se ja smilovao tebi?‘+ 34  Tada ga je gospodar, pun gneva, bacio u zatvor, da bude tamo dok ne vrati sve što duguje. 35  Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama+ ako od srca ne oprostite svako svom bratu.“+

Fusnote

Doslovno: „navede na spoticanje“.
Doslovno: „zbog kamenova spoticanja“.
Doslovno: „spoticanje“.
Ili možda: „vaš“.
Doslovno: „ukori ga“.
Izraz „neznabošci“ u Bibliji se odnosi na nejevreje (pagane), koji nisu poznavali pravog Boga.
10 000 srebrnih talanata iznosilo je 60 000 000 denara. Videti Dodatak B14.