Matej 9:1-38

  • Isus leči paralizovanog čoveka (1-8)

  • Isus poziva Mateja (9-13)

  • Pitanje o postu (14-17)

  • Jairova ćerka; žena dotiče rub Isusove odeće (18-26)

  • Isus leči dva slepa čoveka i jednog nemog (27-34)

  • „Žetva je velika, a radnika je malo“ (35-38)

9  Tada je Isus ušao u čamac, otplovio na drugu stranu i došao u svoj grad.+  I doneli su mu jednog paralizovanog čoveka koji je ležao na nosilima. Videvši njihovu veru, Isus je tom čoveku rekao: „Ne boj se, sine, oprošteni su ti gresi.“+  Na to su neki od poznavalaca Zakona rekli u sebi: „Ovaj čovek huli na Boga.“  Pošto je znao šta misle, Isus im je rekao: „Zašto imate zle misli u srcu?+  Šta je lakše reći: ’Gresi su ti oprošteni‘ ili ’Ustani i hodaj‘?+  Ali znajte da Sin čovečji ima vlast da oprašta grehe na zemlji.“ Tada je rekao paralizovanom čoveku: „Ustani, uzmi nosila i idi kući.“+  I on je ustao i otišao kući.  Kad je narod to video, ispunili su se strahopoštovanjem pa su slavili Boga, koji je dao takvu vlast ljudima.  Kad je odlazio odande, Isus je ugledao čoveka koji se zvao Matej kako sedi na mestu gde se sakuplja porez, pa mu je rekao: „Pođi za mnom.“* On je ustao i pošao za njim.+ 10  Kasnije, dok je Isus bio u kući za stolom, došli su mnogi poreznici i grešnici i pridružili su se njemu i njegovim učenicima za stolom.+ 11  Fariseji su to videli pa su pitali njegove učenike: „Zašto vaš učitelj jede s poreznicima i grešnicima?“+ 12  Kad ih je on čuo, rekao je: „Ne treba lekar zdravima, nego bolesnima.+ 13  Idite, dakle, i naučite šta znači ovo: ’Hoću milosrđe, a ne žrtvu.‘+ Jer nisam došao da na pokajanje pozovem pravednike, nego grešnike.“ 14  Tada su mu prišli Jovanovi učenici i upitali ga: „Zašto mi i fariseji postimo, a tvoji učenici ne poste?“+ 15  Isus im je na to rekao: „Zar mladoženjini prijatelji imaju razloga da tuguju dok je mladoženja+ s njima? Ali doći će dani kad će mladoženja biti uzet od njih+ i tada će postiti. 16  Niko na staru odeću ne prišiva zakrpu od tkanine koja se još nije skupila, jer bi se zakrpa otcepila sa odeće i rupa bi postala još veća.+ 17  Niti se novo vino sipa u stare mehove. Inače će mehovi pući, pa će se vino proliti, a mehovi će propasti. Nego se novo vino sipa u nove mehove, da bi se i jedno i drugo sačuvalo.“ 18  Dok im je to govorio, prišao mu je jedan poglavar, poklonio mu se i rekao: „Moja ćerka je već sigurno umrla, ali dođi, stavi ruku na nju i oživeće.“+ 19  Tada je Isus sa učenicima pošao za njim. 20  A jedna žena koja je 12 godina patila od krvarenja+ prišla mu je s leđa i dotakla rub njegove odeće.+ 21  Govorila je u sebi: „Ako samo dotaknem njegovu odeću, ozdraviću.“ 22  Isus se okrenuo, ugledao je i rekao: „Ne boj se, kćeri. Tvoja vera te je izlečila.“+ I žena je istog časa ozdravila.+ 23  Kad je ušao u poglavarevu kuću, video je frulaše kako sviraju pogrebnu muziku i mnoštvo ljudi kako glasno nariče.+ 24  Isus je rekao: „Izađite, jer devojčica nije umrla, nego spava.“+ A oni su mu se podsmevali. 25  Kad su ljudi izašli iz kuće, on je ušao kod devojčice, uzeo ju je za ruku+ i ona je ustala.+ 26  To se pročulo po celom tom kraju. 27  Kad je Isus odlazio odande, za njim su pošla dva slepa čoveka,+ vičući: „Smiluj nam se, Sine Davidov!“ 28  Kad je ušao u kuću, ti slepi ljudi su mu prišli, a Isus ih je upitao: „Verujete li da to mogu učiniti?“+ Oni su mu odgovorili: „Da, Gospode.“ 29  Tada im je dotakao oči+ i rekao: „Neka vam bude po vašoj veri.“ 30  I oni su progledali. Isus im je strogo zapovedio: „Pazite da niko ne sazna za ovo.“+ 31  Ali kad su izašli, proširili su vest o njemu po celom tom kraju. 32  Čim su oni otišli, doveli su mu nemog čoveka opsednutog demonom.+ 33  Kad je Isus isterao demona, nemi čovek je progovorio.+ Narod je bio zadivljen i govorio je: „Nikada se tako nešto nije videlo u Izraelu.“+ 34  A fariseji su govorili: „On isteruje demone uz pomoć vladara demonâ.“+ 35  Isus je počeo da obilazi sve gradove i sela, poučavajući narod u njihovim sinagogama, propovedajući dobru vest o Kraljevstvu i lečeći svaku bolest i svaku nemoć.+ 36  Kad je video mnoštvo naroda, sažalio se na njih,+ jer su bili izmučeni* i rasuti kao ovce bez pastira.+ 37  Tada je rekao svojim učenicima: „Žetva je velika, a radnika je malo.+ 38  Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu.“+

Fusnote

Izraz „poći za Isusom“ koristi se u prenesenom smislu i znači postati Isusov sledbenik.
Doslovno: „odrane kože“.