Matej 12:1-50

  • Isus – „Gospodar sabata“ (1-8)

  • Isus leči čoveka sa oduzetom rukom (9-14)

  • Božji voljeni sluga (15-21)

  • Isus isteruje demone pomoću Božjeg duha (22-30)

  • Neoprostiv greh (31, 32)

  • Drvo se poznaje po plodovima (33-37)

  • Znak proroka Jone (38-42)

  • Kad se nečisti duh vrati (43-45)

  • Isusova majka i braća (46-50)

12  Isus je jednom prilikom na sabat prolazio kroz žitna polja. Njegovi učenici su ogladneli pa su počeli da kidaju klasje i da ga jedu.+  Kad su fariseji to videli, rekli su mu: „Gledaj, tvoji učenici rade ono što se ne sme raditi na sabat.“+  On im je rekao: „Zar niste čitali šta je David učinio kad su on i njegovi ljudi ogladneli?+  Ušao je u Božji dom, pa su jeli hlebove koji su bili stavljeni pred Boga,+ iako te hlebove nisu smeli da jedu ni on ni njegovi ljudi nego samo sveštenici.+  Ili, zar niste čitali u Zakonu da na sabat sveštenici u hramu skrnave sabat, a ipak nisu krivi?+  A kažem vam da je ovde nešto veće od hrama.+  Da ste razumeli šta znači: ’Hoću milosrđe,+ a ne žrtvu‘,+ ne biste osudili nedužne.  Jer Sin čovečji je Gospodar sabata.“+  Kad je otišao odande, došao je u njihovu sinagogu. 10  Tamo je bio jedan čovek sa oduzetom* rukom.+ Tada su upitali Isusa: „Da li se sme lečiti na sabat?“, ali su zapravo tražili razlog da ga optuže.+ 11  On im je rekao: „Ako bi vam jedina ovca koju imate upala u jamu na sabat, ko je od vas ne bi dohvatio i izvadio?+ 12  A koliko je čovek vredniji od ovce! Dakle, na sabat se sme činiti dobro.“ 13  Zatim je rekao čoveku: „Ispruži ruku.“ On ju je ispružio i postala je zdrava kao i druga ruka. 14  A fariseji su izašli iz sinagoge i počeli da se dogovaraju da ga ubiju. 15  Kad je to saznao, Isus je otišao odande. Mnogi su pošli za njim+ i sve ih je izlečio, 16  ali im je strogo zapovedio da ne govore drugima o njemu.+ 17  Tako se ispunilo ono što je bilo rečeno preko proroka Isaije: 18  „Evo mog sluge+ kog sam izabrao, mog voljenog, koji mi je po volji*!+ Na njega ću staviti svoj duh+ i on će obznaniti narodima šta je pravda. 19  Neće se svađati,+ niti će vikati, njegov glas se neće čuti po ulicama. 20  Zgaženu trsku neće slomiti i fitilj koji tinja neće ugasiti,+ sve dok ne učini da pobedi pravda. 21  U njegovo ime uzdaće se narodi.*+ 22  Tada su mu doveli čoveka opsednutog demonom, slepog i nemog. Isus ga je izlečio, tako da je nemi progovorio i progledao. 23  A sav narod se divio i govorio je: „Da nije ovo Sin Davidov?“ 24  Kad su fariseji to čuli, rekli su: „Ovaj čovek isteruje demone uz pomoć Velzevula*, vladara demonâ.“+ 25  Ali on je znao njihove misli, pa im je rekao: „Svako kraljevstvo u kom zavlada nesloga propašće. Nijedan grad ili kuća u kojima zavlada nesloga neće opstati. 26  Dakle, ako Satana isteruje Satanu, okrenuo se protiv samog sebe. Kako će onda njegovo kraljevstvo opstati? 27  I ako ja isterujem demone uz pomoć Velzevula, uz čiju ih pomoć isteruju vaši sinovi? Zato će vam oni biti sudije. 28  Ali ako ja pomoću Božjeg duha isterujem demone, onda je Božje Kraljevstvo zaista došlo među vas.+ 29  Zar bi neko mogao da upadne u kuću jakog čoveka i da mu otme imovinu ako ga prvo ne sveže? Tek onda bi mogao da mu opljačka kuću. 30  Ko nije na mojoj strani, protiv mene je, i ko ne sakuplja sa mnom, rasipa.+ 31  „Zato vam kažem: Svaki greh i hula oprostiće se ljudima, ali hula na duh neće se oprostiti.+ 32  Na primer, ako neko kaže nešto protiv Sina čovečjeg, oprostiće mu se,+ ali ako kaže nešto protiv svetog duha, neće mu se oprostiti – ni u ovom poretku* ni u onom koji treba da dođe.+ 33  „Ako je vaše drvo dobro, onda će dati dobar plod, ali ako je vaše drvo loše, onda će i njegov plod biti loš. Jer drvo se poznaje po plodu.+ 34  Porode zmija otrovnica!+ Kako možete da govorite dobro kad ste zli? Jer usta govore ono čega je srce puno.+ 35  Dobar čovek iz riznice svog srca iznosi dobro, a zao čovek iz riznice svog srca iznosi zlo.+ 36  Kažem vam da će ljudi za svaku bezvrednu* reč koju izgovore položiti račun+ u Sudnji dan. 37  Jer ćeš na osnovu svojih reči biti proglašen pravednim i na osnovu svojih reči bićeš osuđen.“ 38  Tada su mu neki poznavaoci Zakona i fariseji rekli: „Učitelju, hteli bismo da nam pokažeš neki čudesan znak.“+ 39  A on im je na to rekao: „Zao i neveran* naraštaj stalno traži znak, ali neće dobiti drugi znak osim znaka proroka Jone.+ 40  Jer kao što je Jona bio u utrobi ogromne ribe tri dana i tri noći,+ tako će i Sin čovečji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.+ 41  Stanovnici Ninive uskrsnuće u Sudnji dan sa ovim naraštajem i osudiće ga, jer su se pokajali kad im je Jona propovedao.+ A ovde je neko veći od Jone.+ 42  Kraljica juga uskrsnuće u Sudnji dan sa ovim naraštajem i osudiće ga, jer je došla s kraja zemlje da čuje Solomonovu mudrost.+ A ovde je neko veći od Solomona.+ 43  „Kad izađe iz čoveka, nečisti duh luta po bezvodnim mestima tražeći mesto gde bi se smirio, ali ga ne nalazi.+ 44  Tada kaže: ’Vratiću se u kuću iz koje sam izašao‘. A kad dođe, nađe je praznu, počišćenu i ukrašenu. 45  Onda ode i dovede sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, pa uđu i nastane se tamo. Na kraju tom čoveku bude gore nego ranije.+ Tako će biti i sa ovim zlim naraštajem.“ 46  Dok je on još govorio narodu, došli su njegova majka i njegova braća.+ Stajali su napolju i tražili da razgovaraju s njim.+ 47  Tada mu je neko rekao: „Eno, tvoja majka i tvoja braća stoje napolju i traže da razgovaraju s tobom.“ 48  A on je odgovorio čoveku koji mu je to javio: „Ko je moja majka i ko su moja braća?“ 49  Zatim je pokazao rukom na svoje učenike i rekao: „Evo moje majke i moje braće!+ 50  Jer ko god čini ono što je po volji mog Oca koji je na nebu, on mi je brat i sestra i majka.“+

Fusnote

Ili: „paralizovanom“.
Ili: „koji je po volji moje duše“.
Ili: „Njegovo ime biće nada narodima“.
Ovim imenom se ukazuje na Satanu.
Ili: „svetu; veku“. Videti Rečnik pojmova, „Poredak“.
Ili: „zlobnu“.
Ili: „preljubnički“.