Matej 26:1-75

  • Sveštenici kuju zaveru da ubiju Isusa (1-5)

  • Mirisno ulje izliveno na Isusovu glavu (6-13)

  • Poslednja Pasha i izdaja (14-25)

  • Gospodova večera (26-30)

  • Petar će se odreći Isusa (31-35)

  • Isus se moli u Getsimaniji (36-46)

  • Isus uhapšen (47-56)

  • Isus pred Sinedrionom (57-68)

  • Petar se odriče Isusa (69-75)

26  Kad je Isus sve to ispričao, rekao je svojim učenicima:  „Znate da je za dva dana Pasha+ i da će Sina čovečjeg predati neprijateljima da ga pribiju na stub.“+  U međuvremenu su se sveštenički poglavari i starešine naroda okupili u dvorištu prvosveštenika, koji se zvao Kajafa,+  i dogovorili se+ da na prevaru uhvate Isusa i ubiju ga.  Ali rekli su: „Ne na praznik, da ne izbije pobuna u narodu.“  Kad je Isus bio u Vitaniji, u kući gubavca Simona,+  prišla mu je jedna žena sa alabastarskom bočicom skupocenog mirisnog ulja i izlila ga na njegovu glavu dok je bio za stolom.  Kad su učenici to videli, naljutili su se i rekli: „Čemu ovo rasipanje?  To je moglo skupo da se proda i da se novac da siromašnima.“ 10  Znajući o čemu razgovaraju, Isus im je rekao: „Što ste se okomili na tu ženu? Učinila je dobro delo na meni. 11  Jer siromašne ćete uvek imati pored sebe,+ a mene nećete uvek imati.+ 12  Time što je izlila mirisno ulje na moje telo, pripremila me je za sahranu.+ 13  Verujte mi, gde god se po celom svetu bude propovedala dobra vest, pominjaće se i to što je učinila ova žena, kao sećanje na nju.“+ 14  Tada je jedan od dvanaestorice, koji se zvao Juda Iskariotski,+ otišao kod svešteničkih poglavara+ 15  i pitao ih: „Šta ćete mi dati da vam ga izdam?“+ Oni su mu obećali 30 srebrnika.+ 16  Od tada je Juda počeo da traži priliku da ga izda. 17  Prvog dana Praznika beskvasnih hlebova+ učenici su prišli Isusu i upitali ga: „Gde hoćeš da ti pripremimo pashalnu večeru?“+ 18  On je odgovorio: „Idite u grad kod toga i toga i recite mu: ’Učitelj kaže: „Moje vreme je blizu. Proslaviću Pashu sa svojim učenicima u tvom domu.“ ‘ “ 19  I učenici su uradili kako im je Isus zapovedio i pripremili su sve za Pashu. 20  Kad se spustilo veče,+ bio je za stolom s dvanaestoricom učenika.+ 21  Dok su jeli, rekao je: „Verujte mi, jedan od vas će me izdati.“+ 22  To ih je veoma rastužilo, pa su ga jedan za drugim pitali: „Gospode, da nisam ja?“ 23  On im je odgovorio: „Ko umoči sa mnom hleb u činiju, on će me izdati.+ 24  Istina, Sin čovečji odlazi, kao što je pisano o njemu, ali teško+ onom čoveku koji izda Sina čovečjeg!+ Tom čoveku bi bilo bolje da se nije ni rodio.“+ 25  Juda, koji se spremao da ga izda, rekao je: „Da nisam ja, Učitelju*?“ On mu je odgovorio: „Sam si to rekao.“ 26  Dok su jeli, Isus je uzeo hleb i, pomolivši se*, izlomio ga je,+ dao učenicima i rekao: „Uzmite, jedite. Ovo predstavlja moje telo.“+ 27  Uzeo je i čašu, zahvalio Bogu i dao im je, govoreći: „Pijte iz nje svi,+ 28  jer ovo predstavlja moju ’krv+ saveza‘,+ koja će se proliti za mnoge+ radi oproštenja greha.+ 29  Ali kažem vam, od sada neću piti od ovog vinogradskog roda do onog dana kad budem pio novo vino s vama u Kraljevstvu svog Oca.“+ 30  Kad su otpevali hvalospeve Bogu*, otišli su na Maslinsku goru.+ 31  Tada im je Isus rekao: „Svi ćete se ove noći pokolebati u veri zbog onoga što će mi se dogoditi, jer je pisano: ’Udariću pastira i ovce iz stada će se razbežati.‘+ 32  Ali kad uskrsnem, otići ću u Galileju i tamo ću vas čekati.“+ 33  Petar mu je na to rekao: „Ako se i svi drugi pokolebaju u veri zbog onoga što će ti se dogoditi, ja se nikada neću pokolebati!“+ 34  Isus mu je rekao: „Veruj mi, ove noći, pre nego što petao zapeva, tri puta ćeš me se odreći.“+ 35  Petar mu je rekao: „Čak i ako bih morao da umrem s tobom, neću te se odreći.“+ Tako su rekli i svi drugi učenici. 36  Tada je Isus došao sa učenicima na mesto koje se zove Getsimanija+ i rekao im: „Sedite ovde dok ja odem tamo i pomolim se.“+ 37  Poveo je sa sobom Petra i dva Zevedejeva sina. Tada su ga obuzeli žalost i nemir.+ 38  Rekao im je: „Duša* mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovde i bdite sa mnom.“+ 39  Zatim je otišao malo dalje i poklonio se licem do zemlje, moleći se:+ „Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša.+ Ali neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.“+ 40  Zatim se vratio kod učenika i našao ih kako spavaju, pa je rekao Petru: „Zar niste mogli ni jedan sat da bdite sa mnom?+ 41  Bdite+ i molite se,+ da ne dođete u iskušenje.+ Duh je, doduše, srčan*, ali je telo slabo.“+ 42  Opet je otišao, po drugi put, i molio se: „Oče moj, ako nije moguće da me ova čaša mimoiđe, da ne pijem iz nje, neka bude tvoja volja.“+ 43  Ponovo se vratio i našao ih kako spavaju, jer ih je savladao san. 44  Ostavivši ih, opet je otišao i pomolio se po treći put, istim rečima. 45  Zatim se vratio kod učenika i rekao im: „U ovakvom trenutku spavate i odmarate se! Evo, približio se čas da Sin čovečji bude predat u ruke grešnicima. 46  Ustanite, pođimo. Moj izdajnik dolazi.“ 47  Dok je još govorio, došao je Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim mnoštvo ljudi naoružano mačevima i toljagama. Njih su poslali sveštenički poglavari i starešine naroda.+ 48  Njegov izdajnik im je rekao koji znak će im dati: „Koga poljubim, taj je. Njega uhvatite.“ 49  I odmah je prišao Isusu i rekao: „Zdravo, Učitelju!“ Zatim ga je poljubio. 50  Isus mu je rekao: „Prijatelju, zašto si ovde?“+ Tada su prišli i uhvatili Isusa. 51  Ali jedan od onih koji su bili sa Isusom izvukao je mač, napao prvosveštenikovog roba i odsekao mu uho.+ 52  Tada mu je Isus rekao: „Vrati mač na njegovo mesto,+ jer svi koji se mača hvataju od mača će i poginuti.+ 53  Zar misliš da ne mogu zamoliti svog Oca da mi ovog časa pošalje više od 12 legija* anđela?+ 54  Ali kako bi se onda ispunilo Pismo, u kom stoji da se tako mora dogoditi?“ 55  Isus je zatim rekao mnoštvu: „Zar sam ja razbojnik, pa ste s mačevima i toljagama došli da me uhvatite? Svaki dan sam sedeo u hramu i poučavao+ i niste me uhvatili.+ 56  A sve ovo se dogodilo da bi se ispunilo ono što su zapisali proroci*.“+ Tada su ga svi učenici ostavili i pobegli.+ 57  Ljudi koji su uhvatili Isusa odveli su ga kod prvosveštenika Kajafe,+ kod koga su se okupili poznavaoci Zakona i starešine.+ 58  A Petar je izdaleka išao za njim sve do dvorišta prvosveštenikovog doma. Ušavši unutra, seo je sa slugama da vidi šta će se dogoditi.+ 59  Za to vreme, sveštenički poglavari i ceo Sinedrion tražili su neku lažnu optužbu protiv Isusa, da bi mogli da ga pogube.+ 60  Ali nisu ništa našli, premda su došli mnogi lažni svedoci.+ Na kraju su prišla dvojica 61  i rekla: „Ovaj čovek je rekao: ’Mogu da srušim Božji hram i da ga izgradim za tri dana.‘ “+ 62  Tada je prvosveštenik ustao i pitao ga: „Zar ništa ne odgovaraš? Šta kažeš na optužbe koje iznose protiv tebe?“+ 63  Ali Isus je ćutao.+ Zato mu je prvosveštenik rekao: „Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hrist, Božji Sin!“+ 64  Isus mu je odgovorio: „Sam si to rekao. Ali ja vam kažem: Od sada ćete videti Sina čovečjeg+ kako sedi s desne strane Svemoćnog*+ i dolazi na nebeskim oblacima.“+ 65  Tada je prvosveštenik razderao svoju odeću i rekao: „Pohulio je na Boga! Zar nam još trebaju svedoci? Evo, sad ste čuli hulu. 66  Šta mislite?“ A oni su odgovorili: „Zaslužuje smrt.“+ 67  Tada su mu pljuvali u lice+ i udarali ga pesnicama.+ Drugi su ga šamarali,+ 68  govoreći: „Ako si prorok, Hriste, reci nam ko te je udario!“ 69  A Petar je sedeo napolju u dvorištu. Tada mu je prišla jedna sluškinja i rekla mu: „I ti si bio sa Isusom Galilejcem!“+ 70  A on je to pred svima porekao: „Ne znam šta govoriš.“ 71  Kad je izašao napolje na trem, primetila ga je druga devojka i rekla ljudima koji su tamo stajali: „Ovaj čovek je bio sa Isusom Nazarećaninom.“+ 72  On je to opet porekao, zaklinjući se: „Ne poznajem tog čoveka!“ 73  Malo kasnije, prišli su oni koji su tamo stajali i rekli Petru: „Ti si sigurno jedan od njih. Odaje te naglasak.“ 74  Tada je počeo da se kune i zaklinje: „Ne poznajem tog čoveka!“ Istog časa je petao zapevao. 75  Petar se setio da mu je Isus rekao: „Pre nego što petao zapeva, tri puta ćeš me se odreći.“+ I izašao je napolje i gorko plakao.

Fusnote

Ili: „Rabi; Ravi“. Titula kojom se iskazivalo poštovanje judejskim učiteljima.
Ili: „izrekavši blagoslov“.
Ili: „psalme“.
Ili: „spreman“.
Legija je bila najveća borbena jedinica rimske vojske. Ovde označava velik broj.
Ili: „ispunili proročki spisi“.
Doslovno: „s desne strane sile“.