Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 27. LEKCIA

Ako nás Ježišova smrť môže zachrániť?

Ako nás Ježišova smrť môže zachrániť?

Všetci sme hriešni, trpíme a zomierame, lebo prví ľudia, Adam a Eva, neposlúchli Boha. * Ale naša situácia nie je beznádejná. Jehova našiel spôsob, ako nás oslobodiť od hriechu a smrti. Urobil to prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista. Biblia učí, že Ježiš zomrel, aby nás vykúpil. Výkupné je cena, ktorú je potrebné zaplatiť, aby bol niekto prepustený na slobodu. Cena, ktorú zaplatil Ježiš, bol jeho dokonalý ľudský život. (Prečítajte si Matúša 20:28.) Ježiš mal právo žiť na zemi večne, ale vzdal sa ho a umožnil nám získať späť to, čo Adam a Eva stratili. Vidno z toho, ako nás Ježiš a Jehova milujú. Táto lekcia vám pomôže prehĺbiť si vďačnosť za to, že Ježiš za nás zomrel.

1. Aký úžitok máme z Ježišovej obete už dnes?

Keďže sme hriešni, robíme veľa vecí, ktoré sa Jehovovi nepáčia. No napriek tomu môžeme byť blízkymi priateľmi Boha, ak svoje hriechy úprimne ľutujeme, snažíme sa svoje chyby už viac neopakovať a prostredníctvom Ježiša Krista prosíme Jehovu, aby nám odpustil. (1. Jána 2:1) V Biblii sa píše: „Kristus raz navždy zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ (1. Petra 3:18)

2. Aký úžitok budeme mať z Ježišovej obete v budúcnosti?

Prečo Jehova poslal Ježiša, aby za nás obetoval svoj dokonalý život? „Aby nikto, kto v [Ježiša] prejavuje vieru, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3:16) Vďaka tomu, čo Ježiš urobil, Jehova bude môcť už čoskoro napraviť všetky škody, ktoré spôsobila Adamova neposlušnosť. Ak prejavujeme vieru v Ježišovu výkupnú obeť, budeme sa môcť tešiť z večného života v raji na zemi. (Izaiáš 65:21–23)

 ROZOBERME SI TO

Hlbšie sa zamyslíme nad tým, prečo Ježiš obetoval svoj život a čo dobré nám to prináša.

3. Ježiš za nás zomrel, aby nás oslobodil od hriechu a smrti

Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Čo Adam stratil, keď neposlúchol Boha?

Prečítajte si Rimanom 5:12 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako Adamov hriech ovplyvnil aj váš život?

Prečítajte si Jána 3:16 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo Jehova poslal svojho Syna na zem?

 1. Adam bol dokonalý človek, ktorý neposlúchol Boha a spôsobil, že ľudia sú hriešni a zomierajú

 2. Ježiš bol dokonalý človek, ktorý poslúchal Boha a dal ľuďom možnosť získať dokonalosť a žiť navždy

4. Z Ježišovej smrti môžu mať úžitok všetci ľudia

Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako mohla smrť jedného človeka priniesť úžitok celému ľudstvu?

Prečítajte si 1. Timotejovi 2:5, 6 a porozprávajte sa o otázke:

 • Dokonalý človek Adam spôsobil, že všetci ľudia sú hriešni a zomierajú. Prečo bol Ježišov život „zodpovedajúcim výkupným“ a čo sa dosiahlo tým, že ho obetoval?

 5. Výkupné je Jehovov dar pre vás osobne

Jehovovi priatelia sa pozerajú na výkupné ako na Jehovov dar pre nich osobne. Uveďme si jeden príklad. Prečítajte si Galaťanom 2:20 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako zo slov apoštola Pavla vidno, že výkupné vnímal ako osobný dar?

Keď Adam zhrešil, všetkých svojich potomkov tým odsúdil na smrť. Ale Jehova poslal svojho Syna, aby za ľudí obetoval svoj život. Vďaka tomu máte aj vy možnosť žiť navždy.

Pri čítaní nasledujúcich veršov si skúste predstaviť, ako sa Jehova musel cítiť, keď videl, že jeho Syn trpí. Prečítajte si Jána 19:1–7, 16–18 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako na vás pôsobí to, čo pre vás urobil Ježiš a Jehova?

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Ako mohol jeden človek zomrieť za všetkých ľudí?“

 • Ako by ste to vysvetlili?

 ZHRNUTIE

Vďaka tomu, že Ježiš za nás obetoval svoj život, nám Jehova môže odpustiť hriechy a máme možnosť žiť navždy.

Zopakujme si

 • Prečo Ježiš zomrel?

 • Prečo bol Ježišov dokonalý ľudský život zodpovedajúcim výkupným?

 • Čo dobré nám prináša Ježišova obeť?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si, prečo je dokonalý ľudský život, ktorý za nás dal Ježiš, označený ako výkupné.

„Ako môže byť Ježišova smrť ‚obeťou za mnohých‘?“ (webový článok)

V tomto článku sa dozviete, čo potrebujeme robiť, aby sme boli zachránení.

„Ako nás Ježiš zachraňuje?“ (webový článok)

Prečítajte si životný príbeh muža, ktorý trpel bolestnými spomienkami. Ako mu pomohlo to, že sa dozvedel o Kristovej výkupnej obeti?

„Prvá láska k Jehovovi mi pomáha vytrvávať“ (Strážna veža z 15. mája 2015)

^ 3. ods. Keď sa v Biblii hovorí o hriechu, nemyslí sa tým len nejaký zlý skutok, ale aj hriešny stav, ktorý zdedili všetci ľudia.