Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 5. LEKCIA

Biblia – kniha od Boha

Biblia – kniha od Boha

Boh Jehova nám dal úžasný dar. Je ním Biblia – 66 kníh v jednom zväzku. Možno by vás zaujímalo, ako vznikla a kto je vlastne jej autorom. V tejto lekcii sa to dozviete.

1. Ako môže byť autorom Biblie Boh, keď ju napísali ľudia?

Bibliu napísalo asi 40 pisateľov v priebehu 1 600 rokov. Písala sa od roku 1513 pred n. l. približne do roku 98 n. l. Pisatelia pochádzali z rôzneho prostredia. Niektorí boli pastieri alebo rybári a iní zasa králi. No to, čo napísali, si vôbec neodporuje. Ako je to možné? Je to možné preto, že autorom Biblie je v skutočnosti Boh. (Prečítajte si 1. Tesaloničanom 2:13.) Pisatelia Biblie zapisovali „Božie slová pod vedením svätého ducha“. * (2. Petra 1:21) Teda nezapisovali svoje vlastné myšlienky, ale to, k čomu ich svojím svätým duchom podnietil Boh. (2. Timotejovi 3:16)

2. Nakoľko je Biblia rozšírená?

Bibliu si môžu čítať „ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás“. (Prečítajte si Zjavenie 14:6.) Boh sa postaral, aby bola preložená do väčšieho počtu jazykov ako ktorákoľvek iná kniha v histórii. Takmer každý človek na zemi si môže čítať Bibliu v jazyku, ktorému rozumie.

3. Ako sa Jehova postaral o to, aby sa Biblia zachovala až dodnes?

Na zapísanie Biblie boli použité materiály, ktoré nie sú veľmi trvácne, napríklad koža alebo papyrus. Ale ľudia, ktorým na Biblii veľmi záležalo, ju starostlivo ručne odpisovali, a to po celé generácie. Biblia mala aj mocných nepriateľov, ktorí sa ju snažili zničiť. No nepodarilo sa im to, lebo iní ľudia odvážne riskovali život, aby ju ochránili. Jehovovi nič nemohlo zabrániť, aby odovzdal ľuďom svoje posolstvo. V Biblii sa píše: „Slovo nášho Boha je večné.“ (Izaiáš 40:8)

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa viac o tom, ako Boh podnietil ľudí, aby napísali Bibliu, a ako sa postaral, aby sa zachovala a mohlo si ju čítať čo najviac ľudí.

4. V Biblii sa píše, kto je jej autorom

Pozrite si VIDEO. Potom si prečítajte 2. Timotejovi 3:16 a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Prečo môžeme povedať, že autorom Biblie je Boh, aj keď ju písali ľudia?

 • Dá sa podľa vás veriť tomu, že Boh viedol ľudí, aby zapísali jeho myšlienky?

Aj keď list napíše tajomník, myšlienky v ňom pochádzajú od riaditeľa. Podobne aj keď Bibliu napísali ľudia, myšlienky v nej pochádzajú od Boha.

5. Bibliu sa nikomu nepodarilo zničiť

V priebehu histórie sa veľa vplyvných ľudí snažilo Bibliu zničiť. Náboženskí vodcovia ľuďom bránili, aby ju čítali. No keďže Biblia pochádza od Boha, on nedovolil, aby sa tieto snahy podarili. Mnohí ľudia riskovali život a znášali odpor a prenasledovanie, aby sa Biblia zachovala a dostala sa k ľuďom. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Vedeli ste, že ľudia v minulosti riskovali svoj život, aby sa Biblia zachovala? Motivuje vás to prečítať si ju?

Prečítajte si Žalm 119:97 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo mnohí ľudia Bibliu prekladali a šírili, aj keď im za to hrozila smrť?

 6. Kniha pre všetkých ľudí

Biblia je najprekladanejšia a najrozšírenejšia kniha v histórii. Prečítajte si Skutky 10:34, 35 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo Boh chce, aby sa jeho Slovo prekladalo a dostalo sa k čo najväčšiemu počtu ľudí?

 • Ktoré informácie o Biblii vás zvlášť zaujali?

Takmer

100%

svetovej populácie

si môže čítať Bibliu v jazyku, ktorému rozumie

Je dostupná vo vyše

3 000

jazykoch

(celá alebo jej časť)

5 000 000 000

odhadovaný počet výtlačkov

(žiadna iná kniha nebola vytlačená v takom množstve)

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Bibliu napísali len ľudia.“

 • Čo si o tom myslíte vy?

 • Z čoho podľa vás vidno, že Biblia je Božie Slovo?

 ZHRNUTIE

Biblia je Božie Slovo a Boh sa postaral, aby bola dostupná všetkým.

Zopakujme si

 • Prečo môžeme povedať, že autorom Biblie je Boh, aj keď ju písali ľudia?

 • Čo zaujímavé ste sa dozvedeli o tom, ako bola Biblia chránená, prekladaná a aká je rozšírená?

 • Ako to na vás pôsobí, keď viete, ako veľmi chce Boh komunikovať s ľuďmi cez svoje Slovo?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si viac o histórii Biblie – od pôvodných rukopisov až po moderné preklady.

„Ako sme dostali Bibliu“ (Prebuďte sa! z novembra 2007)

Prečítajte si viac o tom, ako Biblia prežila útok troch nepriateľov.

„Biblia – príbeh tejto knihy“ (Strážna veža č. 4/2016)

Pozrite si video o tom, aké nebezpečenstvo hrozilo ľuďom, ktorí prekladali Bibliu.

Mali v úcte Bibliu (14:26)

Biblia bola stáročia odpisovaná a prekladaná do iných jazykov. Ako si môžeme byť istí, že jej text nebol zmenený?

„Bola Biblia časom zmenená?“ (webový článok)

^ 5. ods. Svätý duch je Božia činná sila. Viac sa o tom dozviete v 7. lekcii.