Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 55. LEKCIA

Ako môžeš podporovať svoj zbor

Ako môžeš podporovať svoj zbor

Na celom svete sú tisíce zborov, v ktorých Jehovovi radostne slúžia milióny bratov a sestier. Cez zbor nás Jehova vyučuje a poskytuje nám potrebné pokyny. Sme za to vďační, a preto chceme svoj zbor horlivo podporovať. Cítiš to tak aj ty?

1. Ako môžeš využívať svoj čas a sily pre zbor?

Každý z nás môže v zbore nejako pomáhať. Ako napríklad? Možno máte v zbore kresťanov, ktorí sú vekovo starší alebo majú zdravotné problémy. Mohol by si im pomáhať s dopravou na zhromaždenie? Alebo by si im mohol pomôcť s nákupmi či domácimi prácami? (Prečítajte si Jakuba 1:27.) Ďalšou možnosťou je pomáhať s údržbou a upratovaním sály Kráľovstva. Tieto veci nerobíme z donútenia, ale z lásky k Jehovovi a k bratom. Chceme „sa ochotne ponúknuť“. (Žalm 110:3)

Pokrstení kresťania môžu v zbore pomáhať aj ďalšími spôsobmi. Bratia, ktorí spĺňajú biblické požiadavky, môžu slúžiť ako služobní pomocníci a neskôr možno aj ako starší. Bratia a sestry sa môžu zapojiť do priekopníckej služby, a tak vo väčšej miere podporiť zvestovateľskú činnosť. Niektorí sa rozhodnú pomáhať pri stavebných projektoch alebo sa presťahujú, aby mohli pomáhať v inom zbore.

2. Ako môžeš používať hmotné prostriedky na podporu zboru?

Každý môže „ctiť Jehovu svojimi cennými vecami“. (Príslovia 3:9) To, že máme možnosť finančne a inak podporovať miestny zbor a celosvetovú zvestovateľskú činnosť, považujeme za veľkú česť. (Prečítajte si 2. Korinťanom 9:7.) Z našich darov sa financuje aj humanitárna pomoc. Mnohí kresťania majú vo zvyku „odložiť si niečo bokom“, aby mohli pravidelne prispievať. (Prečítajte si 1. Korinťanom 16:2.) Svoje dary môžeme dať do schránky v sále Kráľovstva alebo ich odoslať cez stránku donate.jw.org. Tým, ako používame svoje hmotné prostriedky, môžeme prejaviť lásku k Jehovovi.

 ROZOBERME SI TO

Zamyslíme sa nad niektorými spôsobmi, ako môžeme podporovať zbor.

3. Zbor môžeme podporovať finančne

Jehova a Ježiš milujú ľudí, ktorým dávanie robí radosť. Napríklad Ježiš si všimol istú vdovu, ktorá toho mala veľmi málo, a predsa chcela dať Jehovovi dar. Prečítajte si Lukáša 21:1–4 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Aký veľký musí byť náš dar, ak chceme, aby sa páčil Jehovovi?

 • Ako na Jehovu a Ježiša pôsobí, keď prispievame s radosťou?

Pozrite si VIDEO o tom, ako sa používajú darované prostriedky, a potom sa porozprávajte o otázke:

 • Aký úžitok majú z darovaných prostriedkov zbory na celom svete?

 4. Môžeme ponúknuť svoju pomoc

Jehovovi služobníci v biblických časoch sa usilovne starali o miesta, kde uctievali Jehovu. Okrem toho, že Jehovov dom podporovali finančne, pomáhali aj inak. Prečítajte si 2. Kroník 34:9–11 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako každý Izraelita pomáhal pri stavbe a údržbe Jehovovho domu?

Jehovovi svedkovia dnes napodobňujú tento príklad. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo je dôležité, aby naše sály Kráľovstva boli čisté a v dobrom stave?

 • Ako by si mohol pomôcť ty?

5. Bratia sa môžu usilovať o ďalšie úlohy v zbore

Bratia sú v Biblii povzbudzovaní, aby sa snažili pomáhať v zbore čo najviac. Čo to znamená? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Aké zmeny urobil Ryan, aby mohol viac pomáhať v zbore?

V Biblii sa píše, aké požiadavky majú spĺňať bratia, ktorí slúžia ako služobní pomocníci a starší. Prečítajte si 1. Timotejovi 3:1–13 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo sa očakáva od bratov, ktorí by radi slúžili ako služobní pomocníci a starší?

 • Čo sa očakáva od členov ich rodiny? (4. a 11. verš)

 • Ako to prospieva celému zboru, keď sa bratia snažia spĺňať tieto požiadavky?

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Ako Jehovovi svedkovia financujú svoju činnosť?“

 • Ako by si odpovedal?

 ZHRNUTIE

Jehova si veľmi cení, keď využívame svoj čas, energiu a hmotné prostriedky na podporu zboru.

Zopakujme si

 • Ako môžeme využívať svoj čas a energiu pre zbor?

 • Ako môžeme používať hmotné prostriedky na podporu zboru?

 • Ako by si chcel v zbore pomáhať ty?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečo Boh už nevyžaduje, aby sme dávali desiatky?

„Čo sa v Biblii píše o desiatkoch?“ (webový článok)

V tomto článku sa dočítaš, ako sa brat môže usilovať, aby mu v zbore boli zverené nejaké úlohy.

„Usiluješ sa o ‚znamenitú prácu‘?“ (Strážna veža z 15. septembra 2014)

Čo všetko sú ochotní urobiť odvážni bratia v jednej krajine, aby doručili publikácie svojim bratom a sestrám?

Dlhá cesta biblických publikácií v Kongu (4:25)

Zaujímalo by ťa, ako sa financovanie našej činnosti líši od toho, ako sú financované iné náboženské organizácie?

„Ako je financovaná činnosť Jehovových svedkov?“ (webový článok)