Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 21. LEKCIA

Ako sa zvestuje dobrá správa?

Ako sa zvestuje dobrá správa?

Už čoskoro Jehova prostredníctvom svojho Kráľovstva odstráni všetky naše problémy. To je výborná správa, a preto si ju nemôžeme nechať len pre seba. Ježiš svojim nasledovníkom povedal, aby o nej hovorili každému. (Matúš 28:19, 20) Ako Jehovovi svedkovia reagujú na Ježišov príkaz?

1. Ako sa dnes spĺňa to, čo sa píše v Matúšovi 24:14?

Ježiš predpovedal: „Táto dobrá správa o Kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi.“ (Matúš 24:14) Jehovovi svedkovia sú veľmi radi, že sa do tejto dôležitej práce môžu zapájať. Dobrú správu zvestujeme po celom svete vo vyše 1 000 jazykoch. Projekt takýchto rozmerov si vyžaduje premyslený postup a obrovské úsilie. Bez Jehovovej pomoci by sa nedal zvládnuť.

2. Čo robíme, aby sa o dobrej správe dozvedelo čo najviac ľudí?

Zvestujeme všade, kde sú ľudia. Tak ako kresťania v prvom storočí zvestujeme „z domu do domu“. (Skutky 5:42) Týmto systematickým spôsobom sa nám každý rok darí osloviť s dobrou správou milióny ľudí. Keďže mnohých doma nezastihneme, zvestujeme aj na verejných miestach. Snažíme sa využiť každú príležitosť, aby sme druhým povedali o Jehovovi a jeho zámere.

3. Kto má zvestovať dobrú správu?

Zvestovať dobrú správu majú všetci praví kresťania. Túto úlohu berieme veľmi vážne. Venujeme jej toľko času, koľko nám naše okolnosti dovoľujú, lebo veríme, že tak ľuďom môžeme zachrániť život. (Prečítajte si 1. Timotejovi 4:16.) Dobrú správu zvestujeme bezplatne, lebo v Biblii sa píše: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Matúš 10:7, 8) Hoci nie každý dobrú správu prijíma, vo zvestovaní pokračujeme, lebo chceme poslúchať Jehovu a robiť mu radosť.

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa viac o tom, ako Jehovovi svedkovia zvestujú po celom svete, a o tom, ako im Jehova pomáha.

4. S dobrou správou sa snažíme dostať ku každému

Jehovovi svedkovia robia všetko, čo je v ich silách, aby dobrú správu zvestovali všade na svete. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázke:

  • Čo z tohto videa na vás najviac zapôsobilo?

Prečítajte si Matúša 22:39 a Rimanom 10:13–15 a porozprávajte sa o otázkach:

  • Ako z našej služby vidno, že milujeme svojich blížnych?

  • Ako sa Jehova pozerá na ľudí, ktorí zvestujú dobrú správu? (15. verš)

 5. Sme Božími spolupracovníkmi

Z našich mnohých zážitkov zo služby vidno, že našu prácu vedie Jehova. Napríklad jeden Jehovov svedok z Nového Zélandu, ktorý sa volá Paul, oslovil v službe z domu do domu istú ženu. Táto žena sa ráno modlila k Bohu, aby ju niekto navštívil, a v modlitbe použila Božie meno Jehova. „O tri hodiny neskôr,“ hovorí Paul, „som stál pri jej dverách.“

Prečítajte si 1. Korinťanom 3:9 a porozprávajte sa o otázke:

  • Ako zážitky zo služby, ako je napríklad ten z Nového Zélandu, ukazujú, že Jehova nás v službe vedie?

Prečítajte si Skutky 1:8 a porozprávajte sa o otázke:

  • Prečo potrebujeme Jehovovu pomoc, aby sme zvládli zvestovateľskú službu?

Vedeli ste?

Na našich zhromaždeniach, ktoré sa konajú cez týždeň, sa učíme, ako zvestovať. Ak ste už na nejakom boli, ako sa vám páčilo školenie, ktoré tam dostávame?

6. Zvestovaním dobrej správy poslúchame príkaz od Boha

V prvom storočí sa niektorí odporcovia snažili zvestovateľskú činnosť Ježišových nasledovníkov zastaviť. Prví kresťania „obhajovali dobrú správu a presadzovali právo na jej zvestovanie“. (Filipanom 1:7) Jehovovi svedkovia dnes robia to isté. *

Prečítajte si Skutky 5:27–42 a porozprávajte sa o otázke:

KEĎ SA VÁS NIEKTO OPÝTA: „Prečo Jehovovi svedkovia chodia za ľuďmi?“

  • Ako by ste na to odpovedali?

 ZHRNUTIE

Ježiš dal svojim nasledovníkom príkaz, aby zvestovali dobrú správu všetkým národom. Jehova im v tejto práci pomáha.

Zopakujme si

  • V akom rozsahu sa zvestuje dobrá správa?

  • Ako z našej služby vidno, že milujeme svojich blížnych?

  • Môže podľa vás zvestovanie dobrej správy prinášať človeku radosť? Prečo?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Pozrite si, ako Jehovovi svedkovia zvestujú vo veľkých mestách.

Metropolitná služba v Paríži (5:11)

Čo Jehovovi svedkovia robia, aby pomohli utečencom?

Uspokojovanie duchovných potrieb utečencov (5:59)

Vypočujte si rozprávanie jednej Jehovovej svedkyne, ktorá sa desaťročia naplno venuje zvestovaniu dobrej správy. Je so svojím životom spokojná?

Som rada, že som si zvolila túto životnú dráhu (6:29)

Prečítajte si o významných súdnych víťazstvách, ktoré nám pomohli pri zvestovaní dobrej správy.

„Zvestovatelia Kráľovstva dávajú svoje prípady na súd“ (Božie Kráľovstvo vládne!, 13. kapitola)

^ 28. ods. Zvestovať dobrú správu je príkaz od Boha. Preto na túto prácu nepotrebujeme povolenie od ľudských vlád a úradov.