Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 40. LEKCIA

Ako môžeme byť čistí v Božích očiach?

Ako môžeme byť čistí v Božích očiach?

Predstavte si túto situáciu. Mama pomáha synčekovi vychystať sa do školy. Dohliada na to, aby sa umyl a pekne sa obliekol. Chráni tak jeho zdravie a druhí vidia, že rodičia sa oňho dobre starajú. Podobne aj náš milujúci Otec Jehova chce, aby sme boli čistí telesne aj morálne. Keď sme čistí, robí mu to dobré meno a je to dobré aj pre nás.

1. Čo zahŕňa telesná čistota?

Jehova nám hovorí: „Buďte svätí.“ (1. Petra 1:16) Byť svätý znamená byť telesne aj morálne čistý. Keď nám záleží na čistote, pravidelne sa umývame a staráme sa o to, aby bolo čisté aj naše oblečenie, dom alebo auto. Môžeme sa zapojiť aj do upratovania našej sály Kráľovstva. Keď dbáme na čistotu, Jehovovi to prináša česť. (2. Korinťanom 6:3, 4)

2. Akých zlozvykov sa musíme zbaviť, ak chceme byť čistí?

Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa „očistili od všetkého, čo poškvrňuje telo i ducha“. (2. Korinťanom 7:1) Preto sa snažíme vyhýbať všetkému, čo by mohlo uškodiť nášmu telu alebo mysli. Jehovovi chceme robiť radosť aj tým, ako premýšľame, a preto chceme z našej mysle odstrániť akúkoľvek nečistú myšlienku. (Žalm 104:34) Snažíme sa, aby bola čistá aj naša reč. (Prečítajte si Kolosanom 3:8.)

Čo ďalšie by nás mohlo telesne alebo morálne znečistiť? Napríklad to, že by sme užívali návykové látky. Preto sa vyhýbame užívaniu tabaku, rekreačných drog a aj takým zvykom, ako je žutie betelových orechov alebo listov koky. Dávame tak najavo, že si vážime dar života, a prospieva to aj nášmu zdraviu. Keď sa snažíme byť morálne čistí, bojujeme aj proti takým nečistým zvykom, ako je masturbácia alebo pozeranie pornografie. (Žalm 119:37; Efezanom 5:5) Zbaviť sa takýchto zlozvykov môže byť ťažké, ale Jehova nám s tým dokáže pomôcť. (Prečítajte si Izaiáša 41:13.)

 ROZOBERME SI TO

Bližšie preskúmame, ako naša čistotnosť prináša česť Jehovovi a ako sa môžeme zbaviť zlozvykov, ktoré nás znečisťujú.

3. Keď dbáme na čistotu, robíme dobré meno Jehovovi

To, aké dôležité je pre Jehovu, aby boli jeho služobníci čistí, vidno z nariadení, ktoré dal starovekému Izraelu. Prečítajte si 2. Mojžišovu 19:10 a 30:17–19 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo sa z týchto veršov dozvedáme o Jehovovom názore na telesnú čistotu?

 • Aké návyky by si mal človek osvojiť, aby bol telesne čistý?

Udržiavať čistotu a poriadok si vyžaduje čas a prostriedky. Ale je to možné bez ohľadu na to, kde žijeme alebo koľko máme peňazí. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Prečo by sme vo zvestovateľskej službe mali byť čistí my aj veci, ktoré používame?

4. Nad zlozvykmi sa dá zvíťaziť

S Jehovovou pomocou dokážeme prekonať akýkoľvek zlozvyk

Ak fajčíte alebo užívate rekreačné drogy, pravdepodobne viete, aké ťažké je zbaviť sa týchto návykov. Čo vám v tom môže pomôcť? Zamyslite sa nad tým, ako vám váš zlozvyk škodí. Prečítajte si Matúša 22:37–39 a porozprávajte sa o tom, ako môže fajčenie a užívanie drog ovplyvniť...

 • náš vzťah k Jehovovi

 • našu rodinu a ľudí v našom okolí

Urobte si plán, ako sa zlozvyku zbavíte. * Pozrite si VIDEO.

Prečítajte si Filipanom 4:13 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako nám môžu dobré návyky, ako napríklad pravidelne sa modliť, študovať Bibliu a chodiť na zhromaždenia, dať silu zbaviť sa nejakého zlozvyku?

 5. Ako bojovať proti nečistým myšlienkam a zvykom

Prečítajte si Kolosanom 3:5 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako vieme, že Jehova sa na pornografiu, sexting a masturbáciu pozerá ako na niečo nečisté?

 • Sú podľa vás Jehovove požiadavky na morálnu čistotu primerané? Prečo si to myslíte?

Pozrite si VIDEO o tom, ako bojovať proti nečistým myšlienkam.

Ježiš raz obraznou rečou vysvetlil, že ak chceme zostať mravne čistí, musíme konať rázne. Prečítajte si Matúša 5:29, 30 a porozprávajte sa o otázke:

 • Aj keď Ježiš nechcel povedať, že by sme si mali fyzicky ubližovať, z jeho slov jasne vidno, že proti nečistým túžbam musíme rázne zakročiť. Čo konkrétne môže človek urobiť, aby sa ich zbavil? *

Keď sa snažíme bojovať s nečistými myšlienkami, Jehova si to veľmi cení. Prečítajte si Žalm 103:13, 14 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako vás môžu tieto verše posilniť, keď je pre vás ťažké zbaviť sa nejakého zlozvyku?

Nevzdávajte sa!

Možno si hovoríte: „Skúšal som prestať, ale nepodarilo sa mi to. Ja to proste nedokážem.“ Ale zamyslite sa: Čo urobí bežec, ktorý sa na pretekoch potkne a spadne? Vráti sa na štart a začína odznova? Vzdá sa a ide domov? Ani jedno, ani druhé. Podobne je to s človekom, ktorý sa snaží zbaviť nejakého zlozvyku. Aj keď sa „potkne“, teda nakrátko sa k svojmu zlozvyku vráti, neznamená to, že jeho doterajšia snaha bola zbytočná a že svoj boj prehral. Nie je nič nezvyčajné, že kým sa človek úplne zbaví svojej závislosti, ešte niekoľkokrát zlyhá. Dôležité je nevzdávať sa. S Jehovovou pomocou nad svojím zlozvykom môžete zvíťaziť.

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Viem, že by som mal prestať, ale nedokážem to.“

 • Ktorý biblický verš by ste použili, aby ste takému človeku ukázali, že s Jehovovou pomocou sa svojho zlozvyku dokáže zbaviť?

 ZHRNUTIE

Keď sa chceme páčiť Jehovovi, musíme byť telesne čistí a čisté musia byť aj naše myšlienky a správanie.

Zopakujme si

 • Prečo je také dôležité, aby sme boli čistí?

 • Čo zahŕňa telesná čistota?

 • Čo by sme mali robiť, aby bolo naše správanie a myšlienky čisté?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Ako sa môžete starať o svoju osobnú hygienu, aj keď žijete v skromných pomeroch?

Zdravie a hygiena – umývanie rúk (3:01)

V tomto časopise nájdete praktické kroky, ktoré vám môžu pomôcť prestať fajčiť.

„Ako prestať fajčiť“ (Prebuďte sa! z mája 2010)

Prečítajte si, aké následky môže mať pozeranie pornografie.

„Pornografia – len neškodná zábava?“ (Strážna veža z 1. augusta 2013)

Prečítajte si príbeh muža, ktorý bol závislý od pornografie, ale dokázal nad svojou závislosťou zvíťaziť.

„Kým som sa zmenil, veľakrát som zlyhal“ (Strážna veža č. 4/2016)

^ 22. ods. Viac informácií o tom, ako sa zbaviť závislosti, nájdete v časopise Prebuďte sa! s názvom „Ako prestať fajčiť“. Odkaz na tento časopis je uvedený v časti „Zistite si viac“.

^ 33. ods. Viac informácií o tom, ako sa zbaviť jedného z nečistých zvykov, nájdete v publikácii Mladí ľudia sa pýtajú – praktické odpovede, prvá kniha, v 25. kapitole s názvom „Ako sa zbaviť zlozvyku masturbovať“.