Rimanom 5:1–21

  • Zmierení s Bohom prostredníctvom Krista (1 – 11)

  • Smrť prišla prostredníctvom Adama, život prostredníctvom Krista (12 – 21)

    • Hriech a smrť sa rozšírili na všetkých (12)

    • Jeden skutok ospravedlnenia (18)

5  Keďže sme boli vyhlásení za spravodlivých na základe viery,+ tešme sa* z pokoja s Bohom prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista.+  Prostredníctvom neho sme vierou získali aj prístup k tejto nezaslúženej láskavosti, ktorú teraz zažívame.+ A radujme sa,* pretože máme nádej, že získame Božiu slávu.  Ale radujme sa* aj vtedy, keď trpíme,*+ lebo vieme, že utrpenie* vedie k vytrvalosti,+  vytrvalosť vedie k Božiemu schváleniu,*+ Božie schválenie* vedie k nádeji+  a nádej nevedie ku sklamaniu,+ lebo prostredníctvom svätého ducha, ktorého sme dostali, nás Boh uisťuje o svojej láske.+  Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných ľudí, kým sme ešte boli slabí.*+  Lebo sotva niekto zomrie za spravodlivého. Možno ešte za dobrého by sa niekto odhodlal zomrieť.  Ale Boh nám dokazuje svoju lásku tým, že Kristus zomrel za nás, kým sme boli ešte hriešnikmi.+  Tým skôr teda, keď sme boli jeho krvou vyhlásení za spravodlivých,+ budeme prostredníctvom neho zachránení pred Božím hnevom.+ 10  Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna, keď sme boli Božími nepriateľmi,+ tým skôr budeme zachránení životom jeho Syna teraz, keď sme boli zmierení s Bohom. 11  A nielen to, ale radujeme sa aj z toho, že vďaka zmiereniu, ktoré nám umožnil náš Pán Ježiš Kristus, môžeme mať s Bohom dobrý vzťah.+ 12  Prostredníctvom jedného človeka vstúpil do sveta hriech a prostredníctvom hriechu smrť,+ a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.+ 13  Veď hriech bol vo svete už pred Zákonom, ale keď nie je zákon, nikto nemôže byť obvinený z hriechu.+ 14  Napriek tomu smrť vládla* od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí sa nedopustili takého hriechu ako Adam; ten sa podobal tomu, ktorý mal prísť.+ 15  Ale s darom to nie je tak ako s hriechom. Lebo ak hriech jedného človeka priniesol smrť mnohým, o čo väčší úžitok priniesla mnohým Božia nezaslúžená láskavosť a jeho dar, ktorý sme dostali vďaka nezaslúženej láskavosti jedného človeka, Ježiša Krista!+ 16  A s darom to nie je tak ako s tým, čo priniesol hriech jedného človeka.+ Lebo rozsudok za jeden hriech viedol k odsúdeniu,+ ale dar, ktorý prišiel po mnohých hriechoch, viedol k vyhláseniu za spravodlivých.+ 17  Ak následkom hriechu jedného človeka vládla smrť ako kráľ,+ o čo skôr budú tí, ktorí prijímajú hojnosť nezaslúženej láskavosti a dar spravodlivosti,+ žiť a vládnuť ako králi+ prostredníctvom toho jedného človeka, Ježiša Krista!+ 18  Teda ako boli pre jeden hriech odsúdení ľudia každého druhu,+ tak aj jedným skutkom ospravedlnenia* môžu byť ľudia každého druhu+ vyhlásení za spravodlivých a získať život.+ 19  Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka stali mnohí hriešnikmi,+ tak sa poslušnosťou jedného stanú mnohí spravodlivými.+ 20  Preto prišiel Zákon, aby sa rozhojnil hriech.+ Kde sa však rozhojnil hriech, tam sa ešte viac rozhojnila nezaslúžená láskavosť. 21  Aký bol zámer? Aby tak ako vládol hriech spolu so smrťou ako kráľ,+ vládla aj nezaslúžená láskavosť ako kráľ prostredníctvom spravodlivosti, ktorá vedie k večnému životu prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „tešíme sa“.
Al. možno „radujeme sa“.
Al. možno „radujeme sa“.
Al. „znášame súženie“.
Al. „súženie“.
Al. „k schválenému stavu“.
Al. „schválený stav“.
Al. „hriešni“.
Al. „vládla ako kráľ; kraľovala“.
Al. „jedným spravodlivým skutkom“.