Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 29. LEKCIA

Čo sa deje po smrti?

Čo sa deje po smrti?

Zomrel vám už niekto, s kým ste mali blízky vzťah? Potom určite viete, aké je to bolestivé. V takých chvíľach viac rozmýšľame nad tým, čo sa deje po smrti a či sa ešte stretneme s blízkymi, ktorých sme stratili. V Biblii nájdeme odpovede, ktoré nás veľmi potešia. V tejto a nasledujúcej lekcii si ich rozoberieme.

1. Čo sa deje po smrti?

Ježiš prirovnal smrť k hlbokému spánku. Keď človek hlboko spí, vôbec si neuvedomuje, čo sa okolo neho deje. Podobne keď človek zomrie, nič si neuvedomuje, necíti bolesť ani netrpí. V Biblii sa píše, že „mŕtvi nevedia vôbec nič“. (Prečítajte si Kazateľa 9:5.)

2. Ako nám pomáha to, že poznáme pravdu o smrti?

Mnohí ľudia sa boja smrti a dokonca aj mŕtvych. Ale to, čo sa píše v Biblii, nám vlieva pokoj. Ježiš povedal: „Pravda vás oslobodí.“ (Ján 8:32) Na rozdiel od toho, čo učia niektoré náboženstvá, v Biblii sa nepíše, že človek má dušu, ktorá po smrti žije ďalej. Z toho vyplýva, že po smrti už človek netrpí. A keďže mŕtvi si nič neuvedomujú, nemôžu nám ublížiť. Preto nie je potrebné modliť sa za mŕtvych ani vykonávať žiadne obrady, aby sme im pomohli.

Niektorí ľudia hovoria, že dokážu komunikovať s mŕtvymi. Ale nie je to pravda. Ako sme sa už dozvedeli, „mŕtvi nevedia vôbec nič“. Ľudia, ktorí si myslia, že sa rozprávajú so svojimi blízkymi, ktorí zomreli, môžu byť v skutočnosti v kontakte s démonmi, ktorí sa za ich blízkych vydávajú. Teda keď poznáme pravdu o mŕtvych, chráni nás to aj pred vplyvom démonov. Jehova nechce, aby nám ublížili, preto nás varuje, aby sme sa nesnažili komunikovať s mŕtvymi. (Prečítajte si 5. Mojžišovu 18:10–12.)

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa viac o tom, čo sa v Biblii píše o smrti, a posilníme si dôveru v Boha, ktorý ľudí miluje a po smrti ich nijako netrestá.

3. Aký je stav mŕtvych

Ľudia na celom svete majú rôzne predstavy o tom, čo sa deje po smrti. Pochopiteľne, všetky nemôžu byť pravdivé.

 • Aké predstavy o tom, čo sa deje po smrti, majú ľudia vo vašom okolí?

Pozrite si VIDEO a všimnite si, čo sa o smrti píše v Biblii.

Prečítajte si Kazateľa 3:20 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo sa podľa týchto slov deje s človekom, ktorý zomrel?

 • Vyplýva z tohto verša, že niečo z človeka, napríklad jeho duša, žije ďalej?

V Biblii je záznam o smrti Lazara, ktorý bol Ježišovým blízkym priateľom. Prečítajte si Jána 11:11–14 a všimnite si, čo Ježiš povedal, keď Lazar zomrel. Potom sa porozprávajte o otázkach:

 • K čomu Ježiš prirovnal smrť?

 • Čo sa z tohto prirovnania dozvedáme o stave, v akom sú mŕtvi?

 • Čo si myslíte o tom, čo sa v Biblii píše o smrti?

 4. Prečo je dobré poznať pravdu o smrti?

Keď poznáme pravdu o smrti, oslobodzuje nás to od strachu z mŕtvych. Prečítajte si Kazateľa 9:10 a porozprávajte sa o otázke:

 • Môžu nám mŕtvi nejako ublížiť?

Pravda z Biblie nás chráni pred klamstvom, že si musíme mŕtvych uzmieriť či dokonca ich uctievať. Prečítajte si Izaiáša 8:19 a Zjavenie 4:11 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako sa podľa vás Jehova pozerá na niekoho, kto uctieva mŕtvych alebo kto ich prosí o pomoc?

Pravda o smrti nás oslobodzuje od zvykov, ktoré sa Jehovovi nepáčia

5. Pravda o smrti nám dáva vnútorný pokoj

Mnohých ľudí učili, že keď zomrú, budú trpieť za chyby, ktorých sa dopustili počas života. No keď vieme, že po smrti nikto netrpí – ani ľudia, ktorí urobili veľmi zlé veci, prináša nám to pokoj. Prečítajte si Rimanom 6:7 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako z tohto verša vyplýva, že ľudia po smrti netrpia za svoje hriechy?

Čím viac Jehovu poznáme, tým je nám jasnejšie, že by po smrti nikoho netrestal. Prečítajte si 5. Mojžišovu 32:4 a 1. Jána 4:8 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Súhlasil by Boh, ktorý má takéto vlastnosti, s tým, aby boli ľudia po smrti mučení?

 • Ako na vás pôsobí to, čo ste sa dozvedeli o stave mŕtvych? Vlieva vám to vnútorný pokoj?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Zaujímalo by ma, čo sa deje po smrti.“

 • Pomocou akých biblických veršov by ste mohli odpovedať?

 ZHRNUTIE

Keď človek zomrie, jeho život sa končí. Mŕtvi ľudia netrpia ani nikomu nemôžu ublížiť.

Zopakujme si

 • Čo sa deje po smrti?

 • Ako nás chráni to, že vieme pravdu o smrti?

 • Ako nám pravda o smrti prináša vnútorný pokoj?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si článok o tom, v akom zmysle sa slovo „duša“ používa v Biblii.

„Čo je duša?“ (webový článok)

V tomto videu sa dozviete, či je pravda, že Boh trestá zlých v pekle.

Je peklo skutočné miesto, kde ľudia trpia? (3:07)

Prečítajte si, ako jeden muž získal vnútorný pokoj, keď sa dozvedel pravdu o tom, čo sa deje po smrti.

„Jasné a logické odpovede z Biblie ma prekvapili“ (Strážna veža z 1. februára 2015)