Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 49. LEKCIA

Ako mať šťastnú rodinu (1. časť)

Ako mať šťastnú rodinu (1. časť)

V deň svadby sú mladomanželia veľmi šťastní a dúfajú, že to tak bude navždy. A môže to tak byť. Potvrdzujú to manželské páry, ktoré sú spolu už dlho a tešia sa z krásneho vzťahu, lebo sa snažia uplatňovať biblické rady.

1. Aké rady sú v Biblii pre manželov?

Jehova dal manželom úlohu byť hlavou rodiny. (Prečítajte si Efezanom 5:23.) Očakáva od nich, že budú rozhodovať tak, aby bola ich rodina spokojná a šťastná. Biblia manželom radí: „Milujte svoje manželky.“ (Efezanom 5:25) Čo to znamená? Manžel, ktorý miluje svoju manželku, sa k nej správa láskavo doma aj na verejnosti. Chráni ju a robí, čo môže, aby sa postaral o jej telesné a citové potreby. (1. Timotejovi 5:8) A čo je najdôležitejšie, svoju manželku vedie duchovne a pomáha jej udržiavať si blízky vzťah s Jehovom. (Matúš 4:4) Napríklad sa s ňou modlí a spoločne si čítajú Bibliu. Keď sa manžel s láskou stará o svoju manželku, upevňuje sa aj jeho priateľstvo s Jehovom. (Prečítajte si 1. Petra 3:7.)

2. Aké rady sú v Biblii pre manželky?

Biblia manželkám radí, aby si „hlboko ctili svojho manžela“. (Efezanom 5:33) Ako to môže manželka robiť? Napríklad tak, že bude uvažovať o jeho dobrých vlastnostiach a o tom, čo všetko robí, aby sa postaral o rodinu. Úctu mu prejaví aj tak, že bude podporovať jeho rozhodnutia, bude sa s ním rozprávať láskavo a aj pred inými sa o ňom bude vyjadrovať pekne. Manželka by sa takto mala správať aj v prípade, že jej manžel neuctieva Jehovu.

3. Ako si môžu manželia posilniť svoj vzájomný vzťah?

V Biblii sa o mužovi a žene, ktorí vstúpia do manželstva, píše: „Tí dvaja budú jedno telo.“ (Matúš 19:5) To znamená, že by mali robiť všetko pre to, aby ich nič nerozdelilo a aby ich vzťah neochladol. Mali by spolu tráviť čas a otvorene a láskavo sa rozprávať o tom, čo si myslia a čo prežívajú. Nikto a nič – okrem Jehovu – by nemalo byť v ich živote dôležitejšie než manželský partner. Zvlášť by si mali dávať pozor na to, aby si nevytvárali príliš blízky vzťah s niekým, kto nie je ich manželským partnerom.

 ROZOBERME SI TO

Dozvieš sa, aké biblické zásady môžu posilniť tvoje manželstvo.

4. Manžel má milovať svoju manželku a starať sa o ňu

V Biblii sa píše, že „manželia majú milovať svoje manželky ako vlastné telo“. (Efezanom 5:28, 29) Čo to znamená? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Ako môže manžel ukázať, že miluje svoju manželku a záleží mu na nej?

Prečítajte si Kolosanom 3:12 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako môže muž prejavovať tieto vlastnosti v manželstve?

5. Manželka má milovať svojho manžela a vážiť si ho

Biblia povzbudzuje manželky, aby si vážili svojho manžela bez ohľadu na to, či slúži Jehovovi. Prečítajte si 1. Petra 3:1, 2 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ak tvoj manžel neuctieva Jehovu, určite si veľmi praješ, aby mu začal slúžiť. Čo naňho podľa teba viac zapôsobí – keď mu budeš neustále rozprávať o pravde alebo keď sa k nemu budeš pekne a s úctou správať? Prečo?

Keď sa manželia pred nejakým rozhodnutím poradia, často prídu na dobré riešenie spoločne. No niekedy  manželka s manželovým riešením nesúhlasí. Čo by mala v takom prípade urobiť? Môže úctivo a pokojne vyjadriť svoj názor. Ale mala by pri tom pamätať, že zodpovednosť rozhodovať, čo je pre rodinu najlepšie, dal Jehova manželovi. Mala by sa preto snažiť podporiť jeho rozhodnutie. Tak prispeje k pokojnej atmosfére v rodine. Prečítajte si 1. Petra 3:3–5 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako na Jehovu pôsobí, keď sa manželka správa k manželovi s úctou?

6. Ako prekonať problémy v manželstve

Žiadne manželstvo nie je dokonalé a v každom občas vzniknú ťažkosti. No ak sa obaja manželia snažia, je možné ich prekonať. Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach.

 • Z čoho bolo vidno, že manželia vo videu sa začali jeden druhému vzďaľovať?

 • Čo urobili, aby si posilnili svoj vzťah?

Prečítajte si 1. Korinťanom 10:24 a Kolosanom 3:13. Po prečítaní každého textu sa porozprávajte o otázke:

 • Ako môže uplatnenie tejto rady posilniť tvoje manželstvo?

V Biblii sa píše, že by sme si mali navzájom prejavovať úctu, teda správať sa k sebe láskavo a dávať druhým najavo, že si ich vážime. Prečítajte si Rimanom 12:10 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Mal by manžel alebo manželka čakať, kým mu prejaví úctu ten druhý? Prečo si to myslíš?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Už si nie sme takí blízki ako kedysi.“

 • Ako by si takým ľuďom ukázal, že Biblia im môže pomôcť?

 ZHRNUTIE

Manželstvo môže byť šťastné, keď sa manželia majú navzájom radi, vážia si jeden druhého a riadia sa biblickými zásadami.

Zopakujme si

 • Čo môže robiť manžel, aby bola jeho rodina šťastná?

 • Čo môže robiť manželka, aby bola jej rodina šťastná?

 • Ak si ženatý alebo vydatá, ktoré biblické zásady by mohli posilniť tvoje manželstvo?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

V tejto brožúre nájdeš praktické rady do rodinného života.

Ako mať šťastnú rodinu (brožúra)

Pozri si videoklip o tom, akú radosť prináša, keď sa v manželstve riadime biblickými zásadami.

Úprimná láska (4:26)

Z tohto videa sa dozvieš, akú moc majú biblické rady, ktoré sa týkajú manželstva.

Biblia zachránila naše manželstvo (7:12)