Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 26. LEKCIA

Prečo je vo svete toľko zla a utrpenia?

Prečo je vo svete toľko zla a utrpenia?

Keď sa stane nejaká tragédia, ľudia sa obyčajne pýtajú: „Prečo?“ Sme veľmi radi, že Biblia na túto otázku dáva jasnú odpoveď.

1. Ako Satan spôsobil, že sa začali diať zlé veci?

Satan Diabol sa vzbúril proti Bohu. Chcel vládnuť nad inými, a tak naviedol prvých ľudí, Adama a Evu, aby sa k jeho vzbure pripojili. Dosiahol to tak, že Evu oklamal. (1. Mojžišova 3:1–5) Nahovoril jej, že Jehova im odopiera niečo dobré, a ona tomu uverila. Naznačil, že by boli šťastnejší, keby neposlúchli Boha, a tvrdil, že aj keď to urobia, nezomrú. Bolo to prvé klamstvo, ktoré bolo kedy vyslovené. Preto je Satan v Biblii nazvaný „klamár a otec klamstva“. (Ján 8:44)

2. Ako sa Adam s Evou rozhodli?

Jehova bol k Adamovi a Eve veľmi štedrý. Povedal im, že môžu jesť zo všetkých stromov v záhrade Eden s výnimkou jedného. (1. Mojžišova 2:15–17) Napriek tomu sa Adam s Evou rozhodli, že z neho budú jesť. Eva „si z [ovocia toho stromu] vzala a jedla ho“. Adam sa k nej pripojil „a aj on ho jedol“. (1. Mojžišova 3:6) Tým obaja neposlúchli Boha. Adam s Evou boli dokonalí, teda nemali vrodený sklon robiť niečo zlé. Keď neposlúchli Boha, rozhodli sa vedome a zámerne. Zhrešili a vzbúrili sa proti jeho vláde a toto rozhodnutie im prinieslo veľa utrpenia. (1. Mojžišova 3:16–19)

3. Ako rozhodnutie Adama a Evy ovplyvnilo nás?

Keď Adam s Evou zhrešili, stali sa nedokonalými a nedokonalosť preniesli aj na všetkých svojich potomkov. O Adamovi sa v Biblii píše: „Prostredníctvom jedného človeka vstúpil do sveta hriech a prostredníctvom hriechu smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí.“ (Rimanom 5:12)

Ľudia trpia aj z ďalších dôvodov. Napríklad preto, že sa zle rozhodnú. Inokedy preto, že zlé rozhodnutie urobia druhí, alebo preto, že sú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. (Prečítajte si Kazateľa 9:11.)

 ROZOBERME SI TO

Hlbšie pouvažujeme o tom, prečo Boh nie je zodpovedný za zlo a utrpenie vo svete a čo cíti, keď trpíme.

4. Kto je zodpovedný za to, že trpíme?

Veľa ľudí si myslí, že svetu vládne Boh. Je to pravda? Pozrite si VIDEO.

Prečítajte si Jakuba 1:13 a 1. Jána 5:19 a porozprávajte sa o otázke:

 • Je Boh zodpovedný za zlo a utrpenie vo svete?

5. Aké následky má Satanova vláda?

Prečítajte si 1. Mojžišovu 3:1–6 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Aké klamstvo Satan vyslovil? (4. a 5. verš)

 • Ako Satan naznačil, že Jehova odopiera ľuďom niečo dobré?

 • Potrebujú ľudia podľa Satanových slov Jehovu ako vládcu, aby boli šťastní?

Prečítajte si Kazateľa 8:9 a porozprávajte sa o otázke:

 • Aké následky má to, že Boh prestal ľuďom vládnuť?

 1. Adam a Eva boli dokonalí a žili v raji, no uverili Satanovi a vzbúrili sa proti Jehovovi

 2.   Od vzbury prvých ľudí je svet plný hriechu, utrpenia a smrti

 3. Jehova odstráni hriech, utrpenie a smrť, ľudia budú znova dokonalí a budú žiť v raji

6. Jehova s nami súcití, keď trpíme

Bohu nie je ľahostajné to, že ľudia trpia. Všimnite si, čo napísal kráľ Dávid a apoštol Peter. Prečítajte si Žalm 31:7 a 1. Petra 5:7 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako na vás pôsobí to, že Jehova si všíma, keď trpíme, a záleží mu na nás?

7. Boh odstráni všetko utrpenie

Prečítajte si Izaiáša 65:17 a Zjavenie 21:3, 4 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo je pre nás veľkou útechou, že Jehova chce odstrániť zlo a napraviť všetky škody, ktoré ľudia utrpeli?

Vedeli ste?

Keď Satan vyslovil prvé klamstvo, ohovoril Jehovu. V podstate tvrdil, že Jehova nie je spravodlivý a láskavý vládca, a tak poškodil jeho povesť. No keď Jehova v blízkej budúcnosti odstráni všetko utrpenie, očistí tak svoje meno a dokáže, že jeho vláda je najlepšia. Obhájenie a posvätenie Jehovovho mena je tá najdôležitejšia vec v celom vesmíre. (Matúš 6:9, 10)

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Utrpenie tu vždy bolo a bude. Boh nás tak skúša.“

 • Ako by ste na to reagovali?

 ZHRNUTIE

Za zlo, ktoré je vo svete, môže hlavne Satan a prví ľudia. Keď trpíme, Jehova s nami súcití a čoskoro všetko utrpenie odstráni.

Zopakujme si

 • Aké klamstvo Satan Diabol povedal Eve?

 • Ako vzbura Adama a Evy ovplyvnila život nás všetkých?

 • Ako vieme, že Jehova s nami súcití, keď trpíme?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Zaujímalo by vás, ako Biblia vysvetľuje, čo je hriech?

„Čo je hriech?“ (webový článok)

Prečítajte si viac o tom, aké závažné obvinenie vzniesol Satan Diabol v záhrade Eden.

„Prečo Boh pripúšťa utrpenie?“ (Strážna veža z 1. januára 2014)

Prečo Boh nezabránil holokaustu? V tomto článku nájdete odpovede, ktoré prinášajú útechu.

„Prečo Boh dopustil holokaust?“ (webový článok)

Pozrite si, čo pomohlo jednému mužovi vyrovnať sa s utrpením, ktoré videl okolo seba.

Už viac nie som sám (5:09)