Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 6. LEKCIA

Ako vznikol život?

Ako vznikol život?

V Biblii sa o Bohu píše: „Ty si stvoril všetky veci.“ (Zjavenie 4:11) Veríte tomu? Niektorí ľudia neveria, že život niekto stvoril. Ak by mali pravdu, potom to, že existujeme, by bola vlastne len náhoda. Ale ak život vytvoril Boh Jehova, je logické predpokladať, že to urobil s nejakým zámerom. * Pozrime sa na to, čo sa o vzniku života píše v Biblii a prečo je biblický záznam o stvorení logický.

1. Ako vznikol vesmír?

V Biblii sa píše: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem.“ (1. Mojžišova 1:1) Väčšina vedcov sa zhoduje na tom, že vesmír mal počiatok. Ako ho Boh vytvoril? Na stvorenie vesmíru, teda galaxií, hviezd a planét, Boh použil svoju činnú silu – svojho svätého ducha. (1. Mojžišova 1:2)

2. Prečo Boh vytvoril zem?

Jehova „ju nestvoril zbytočne, ale na to, aby bola obývaná“. (Izaiáš 45:18) Vytvoril našu planétu tak, aby nám tu nič nechýbalo a aby sme tu mohli žiť natrvalo. (Prečítajte si Izaiáša 40:28 a 42:5.) Veda potvrdzuje, že naša planéta je jedinečná. Je to jediná známa planéta v celom vesmíre, kde ľudia môžu trvalo žiť.

3. Čo ľudí odlišuje od zvierat?

Po stvorení zeme na nej Jehova vytvoril život. Najprv rastliny a zvieratá a nakoniec človeka, ktorého stvoril „na svoj obraz“. (Prečítajte si 1. Mojžišovu 1:27.) Čím sú ľudia výnimoční? Keďže sme vytvorení na Boží obraz, máme podobné vlastnosti ako Boh – napríklad dokážeme milovať a máme zmysel pre spravodlivosť. Vytvoril nás so schopnosťou rozprávať, učiť sa jazyky, vnímať krásu a tešiť sa z hudby. Okrem toho si dokážeme vytvárať vzťah k nášmu Stvoriteľovi, čím sa odlišujeme od všetkých ostatných tvorov na zemi.

 ROZOBERME SI TO

Preskúmame dôkazy o tom, že život je výsledkom inteligentného plánu a že biblický záznam o stvorení je logický. Zamyslíme sa aj nad tým, ako nám niektoré ľudské vlastnosti pomáhajú lepšie spoznať Boha.

4. Za vznikom života je inteligentná bytosť

Ľudia dostávajú uznanie za vynálezy odkopírované z prírody. Ale komu by sme mali pripísať zásluhu za originály? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke.

 • Čo napríklad ľudia odkopírovali z prírody?

Každý dom musel niekto naprojektovať a postaviť. Ale kto naprojektoval a vytvoril všetko živé v prírode? Prečítajte si Hebrejom 3:4 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Čo z prírody vás najviac fascinuje?

 • Je podľa vás logické veriť tomu, že vesmír a všetko v ňom niekto naprojektoval a vytvoril? Prečo?

Tip

Články a videá na túto tému nájdete na webovej stránke jw.org v rubrike „Výsledok projektu?“ a „Názory na pôvod života“.

„Každý dom niekto postavil, ale ten, kto postavil všetko, je Boh“

 5. Biblický záznam o stvorení je logický

1. kapitole 1. knihy Mojžišovej je opis stvorenia zeme a života na nej. Dá sa mu veriť alebo je to mýtus? Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázkach.

 • Píše sa v Biblii, že zem a život na nej bol stvorený za šesť doslovných dní?

 • Je podľa vás biblický záznam o stvorení logický? Prečo si to myslíte?

Prečítajte si 1. Mojžišovu 1:1 a porozprávajte sa o nasledujúcej otázke:

 • Vedci hovoria, že vesmír mal začiatok. Je tento vedecký záver v súlade s tým, čo sme si práve prečítali v Biblii?

Niektorí ľudia si myslia, že Boh použil na stvorenie živých organizmov evolúciu. Prečítajte si 1. Mojžišovu 1:21, 25, 27 a porozprávajte sa o nasledujúcich otázkach:

 • Vyplýva z Biblie, že Boh stvoril jednoduché formy života, z ktorých sa potom vyvinuli ryby, cicavce a nakoniec ľudia? Alebo z nej vyplýva, že Boh priamo stvoril všetky základné druhy živých organizmov? *

6. Ľudia sú výnimočne vytvorení

Jehova vytvoril ľudí tak, že sa od zvierat veľmi odlišujú. Prečítajte si 1. Mojžišovu 1:26 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ľudia stvorení na Boží obraz dokážu druhých milovať a súcitiť s nimi. Čo nám to hovorí o Božích vlastnostiach?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Tomu, čo sa v Biblii píše o stvorení, sa nedá veriť.“

 • Čo si o tom myslíte a prečo?

 ZHRNUTIE

Jehova vytvoril vesmír a všetok život.

Zopakujme si

 • Čo sa v Biblii píše o pôvode vesmíru?

 • Vznikli jednotlivé živočíšne druhy tak, že ich Boh stvoril alebo ich nechal vyvinúť sa?

 • Čím sú ľudia výnimoční?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si o geniálnych konštrukčných riešeniach, ktoré sa nachádzajú v prírode.

„Čo nás učí príroda?“ (Prebuďte sa! zo septembra 2006)

Pozrite si, ako môže rodič vysvetliť dieťaťu, čo sa v Biblii píše o stvorení.

„Jehova... stvoril všetky veci“ (2:37)

Prečítajte si viac o tom, či je evolúcia zlučiteľná s tým, čo sa píše v Biblii.

„Využil Boh pri stvorení života evolúciu?“ (webový článok)

Preskúmajte, či skameneliny a vedecké pokusy podporujú evolúciu alebo stvorenie.

Pôvod života – päť otázok, ktoré si zaslúžia pozornosť (brožúra)

^ 3. ods. Viac o tom, aký zámer mal Boh s ľuďmi, sa dozviete v 25. lekcii.

^ 30. ods. V Biblii sa pojem „druh“ používa v širšom zmysle ako vo vedeckej terminológii.