Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 24. LEKCIA

Čo sa v Biblii píše o anjeloch?

Čo sa v Biblii píše o anjeloch?

Jehova si praje, aby sme poznali pravdu o jeho rodine v nebi. Do tejto rodiny patria anjeli, ktorí sú nazvaní aj „Boží synovia“. (Jób 38:7) Čo sa v Biblii píše o anjeloch? Aký vplyv majú na ľudí? Patria všetci anjeli do Božej rodiny?

1. Kto sú anjeli?

Anjeli sú podobne ako Boh neviditeľné duchovné bytosti, ktoré žijú v nebi. (Hebrejom 1:14) Jehova ich vytvoril ešte skôr, ako vytvoril zem. Sú ich milióny, no každý z nich je jedinečný. (Zjavenie 5:11) „Počúvajú [Jehovov] hlas a vykonávajú jeho príkazy.“ (Žalm 103:20) V staroveku Jehova anjelov poveroval rôznymi úlohami. Napríklad mali odovzdať dôležité správy alebo chrániť jeho služobníkov a pomáhať im. Dnes anjeli vedú kresťanov k ľuďom, ktorí sa chcú učiť o Bohu.

2. Kto je Satan a kto sú démoni?

Niektorí anjeli nezostali Jehovovi verní. O prvom anjelovi, ktorý sa proti nemu vzbúril, sa v Biblii píše, že „sa nazýva Diabol a Satan“ a že „zvádza celý svet“. (Zjavenie 12:9) Satan chcel nad inými vládnuť, a preto naviedol Adama a Evu a neskôr dokonca aj niektorých anjelov, aby sa k jeho vzbure pridali. Títo vzbúrení anjeli sa volajú démoni. Jehova ich vyhnal z neba na zem a nakoniec ich čaká zničenie. (Prečítajte si Zjavenie 12:9, 12.)

3. Ako sa nás Satan a démoni pokúšajú oklamať?

Satan a démoni sa snažia ľudí oklamať pomocou okultizmu. Okultizmus je snaha nadviazať spojenie s duchmi. Patrí k nemu astrológia, šamanizmus, veštenie, numerológia, ale aj používanie horoskopov. S okultizmom môžu byť spojené aj niektoré formy liečiteľstva. K okultným praktikám patrí takisto špiritizmus, teda snaha komunikovať s mŕtvymi. Jehova nás varuje: „Neobracajte sa na špiritistické médiá ani sa neraďte s veštcami.“ (3. Mojžišova 19:31) Hovorí nám to preto, aby nás pred Satanom a démonmi chránil. Sú to Boží nepriatelia a chcú nám ublížiť.

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa viac o tom, čo dobré anjeli robia, v čom je okultizmus a špiritizmus nebezpečný a ako sa môžeme chrániť pred Satanom a démonmi.

4. Anjeli pomáhajú ľuďom učiť sa o Jehovovi

Anjeli, ktorí slúžia Bohu, nehovoria s ľuďmi priamo. No môžu Božích služobníkov viesť k ľuďom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Bohu. Prečítajte si Zjavenie 14:6, 7 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo pri zvestovaní potrebujeme pomoc anjelov?

 • Dodáva vám odvahu vedomie, že anjeli nás môžu viesť k ľuďom, ktorí potrebujú počuť o Biblii? Prečo?

5. Odmietajte všetko, čo súvisí s okultizmom

Satan a démoni sú Jehovovi nepriatelia. Sú to aj naši nepriatelia. Prečítajte si Lukáša 9:38–42 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako sa démoni správajú k ľuďom?

Nechceme démonov nijakým spôsobom vpustiť do nášho života. Prečítajte si 5. Mojžišovu 18:10–12 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Akými spôsobmi sa nás démoni snažia ovplyvňovať a komunikovať s nami? Robia ľudia tam, kde žijete, niečo, čo súvisí s okultizmom?

 • Je podľa vás rozumné, že Jehova zakazuje akékoľvek formy okultizmu a špiritizmu? Prečo?

 Pozrite si VIDEO a porozprávajte sa o otázkach:

 • Myslíte si, že amulet Palesinu dcérku chránil alebo bol pre ňu skôr nebezpečný? Prečo?

 • Čo potrebovala Palesa urobiť, aby sa ochránila pred démonmi?

Skutoční kresťania nechceli mať s démonmi nič spoločné. Prečítajte si Skutky 19:19 a 1. Korinťanom 10:21 a porozprávajte sa o otázke:

 • Prečo je dôležité zničiť všetko, čo nejako súvisí s okultizmom alebo špiritizmom?

6. V boji proti Satanovi a démonom sa dá zvíťaziť

Vládcom démonov je Satan. Verných anjelov vedie archanjel Michael, čo je iné meno Ježiša. Akú moc má Michael? Prečítajte si Zjavenie 12:7–9 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Kto je mocnejší – Michael a anjeli, ktorí ho poslúchajú, alebo Satan a démoni?

 • Myslíte si, že Ježišovi nasledovníci by sa mali báť Satana a démonov?

V boji proti Satanovi a démonom je možné zvíťaziť. Prečítajte si Jakuba 4:7 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako sa môžete chrániť pred Satanom a démonmi?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Na filmoch a hrách, v ktorých je okultizmus, nie je nič zlé. Je to len zábava.“

 • Prečo je nebezpečné mať taký názor?

 ZHRNUTIE

Anjeli, ktorí sú verní Bohu, nám pomáhajú. Satan a démoni sú Jehovovi nepriatelia, ktorí sa pomocou okultizmu a špiritizmu snažia oklamať ľudí.

Zopakujme si

 • Ako anjeli pomáhajú ľuďom, aby sa dozvedeli o Jehovovi?

 • Kto je Satan a kto sú démoni?

 • Prečo sa chceme chrániť pred okultizmom a špiritizmom?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Prečítajte si, prečo môžeme veriť, že archanjel Michael je Ježiš.

„Kto je archanjel Michael?“ (webový článok)

Pouvažujte nad dôkazmi, že Satan nie je len symbol zla alebo len zlo v nás.

„Existuje Diabol?“ (webový článok)

Prečítajte si, ako sa jedna žena oslobodila od vplyvu démonov.

„Našla zmysel života“ (Strážna veža z 1. júla 1993)