Galaťanom 2:1–21

  • Pavol sa v Jeruzaleme stretáva s apoštolmi (1 – 10)

  • Pavol karhá Petra (Kéfasa) (11 – 14)

  • Človek je vyhlásený za spravodlivého vďaka viere (15 – 21)

2  Potom som po 14 rokoch išiel znova do Jeruzalema s Barnabášom+ a vzal som so sebou aj Títa.+  Šiel som tam, lebo mi bolo zjavené, že tam mám ísť. Súkromne som sa stretol s váženými bratmi a predložil som im dobrú správu, ktorú zvestujem medzi národmi, aby som sa uistil, či nebežím alebo či som nebežal nadarmo.  Ale ani Títa,+ ktorý bol so mnou, nenútili dať sa obrezať,+ hoci bol Grék.  Túto otázku rozvírili falošní bratia, ktorí nenápadne vnikli do zboru.+ Vkradli sa, aby ohrozili slobodu,+ ktorú máme ako učeníci Krista Ježiša, a aby nás úplne zotročili.+  Ani na chvíľu* sme im neustúpili a nepodriadili sa,+ aby vám zostala zachovaná pravda dobrej správy.  Ale tí, ktorí sú považovaní za dôležitých+ – nezáleží mi na tom, kým boli predtým, lebo Boh nedá na vonkajšie zdanie –, tí vážení muži mi neodporučili nič nové.  Naopak, keď videli, že mi bola zverená dobrá správa pre neobrezaných,+ tak ako Petrovi bola zverená dobrá správa pre obrezaných  (lebo ten, ktorý dal Petrovi moc potrebnú na to, aby bol apoštolom pre obrezaných, dal moc aj mne, aby som bol apoštolom pre ľudí z iných národov),+  a keď uznali, že mi Boh prejavil nezaslúženú láskavosť,+ Jakub,+ Kéfas* a Ján, ktorí boli považovaní za stĺpy, podali Barnabášovi a mne+ pravicu na znak súhlasu,* že my pôjdeme k ľuďom z iných národov a oni k obrezaným. 10  Poprosili nás len, aby sme pamätali na chudobných, a o to som sa aj snažil.+ 11  Ale keď prišiel Kéfas*+ do Antiochie,+ osobne som sa proti nemu postavil, lebo to, čo robil, bolo nesprávne.* 12  Lebo kým neprišli niektorí ľudia od Jakuba,+ jedával s ľuďmi z iných národov.+ Ale keď prišli, prestal s nimi jedávať a držal si od nich odstup, lebo sa bál stúpencov obriezky.+ 13  V tejto pretvárke* sa k nemu pripojili aj ostatní Židia, takže ich pokrytectvom sa dal strhnúť aj Barnabáš. 14  Keď som videl, že idú proti pravde dobrej správy,+ pred všetkými som povedal Kéfasovi: „Ak ty, hoci si Žid, žiješ ako ľudia z iných národov, a nie ako Židia, ako to, že nútiš ľudí z iných národov žiť podľa židovských zvykov?“+ 15  My, ktorí sme Židia od narodenia, a nie hriešnici z iných národov, 16  vieme, že človek nie je vyhlásený za spravodlivého na základe skutkov Zákona, ale iba prostredníctvom viery+ v Ježiša Krista.+ Preto sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli vyhlásení za spravodlivých vďaka viere v Krista, a nie na základe skutkov Zákona, lebo na základe skutkov Zákona nebude vyhlásený za spravodlivého nikto.*+ 17  Ak sme však vyhlásení za hriešnikov aj my, ktorí sa snažíme o to, aby sme boli vyhlásení za spravodlivých prostredníctvom Krista, znamená to, že Kristus je služobníkom hriechu? Určite nie! 18  Keby som znovu staval to, čo som kedysi zboril, bol by to dôkaz, že porušujem zákon. 19  Lebo ja som prostredníctvom Zákona zomrel Zákonu,+ aby som žil Bohu. 20  Som pribitý na kôl s Kristom.+ Už nežijem ja,+ ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem v súlade s vierou v Božieho Syna,+ ktorý ma miloval a dal za mňa sám seba.+ 21  Neodmietam* Božiu nezaslúženú láskavosť,+ lebo ak sa dá spravodlivosť získať dodržiavaním Zákona, potom Kristus zomrel nadarmo.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „na hodinu“.
Iné meno apoštola Petra.
Al. „pravicu partnerstva“.
Iné meno apoštola Petra.
Al. „lebo si zasluhoval odsúdenie“.
Al. „V tomto pokrytectve“.
Dosl. „žiadne telo“.
Al. „Neodstrkujem“.