Prvý Timotejovi 2:1–15

  • Modliť sa za ľudí každého druhu (1 – 7)

    • Jeden Boh, jeden sprostredkovateľ (5)

    • Zodpovedajúce výkupné za všetkých (6)

  • Pokyny pre mužov a ženy (8 – 15)

    • Obliekať sa cudne (9, 10)

2  Predovšetkým vás nabádam, aby ste úpenlivo prosili, modlili sa, prihovárali sa a ďakovali za ľudí každého druhu,  za kráľov a za všetkých vo vysokom postavení,+ aby sme mohli žiť pokojným a tichým životom s plnou vážnosťou a úprimnou oddanosťou Bohu.+  To je dobré a príjemné v očiach nášho Záchrancu, Boha,+  ktorý si praje, aby boli ľudia každého druhu zachránení+ a dospeli k presnému poznaniu pravdy.  Lebo je jeden Boh+ a jeden sprostredkovateľ+ medzi Bohom a ľuďmi,+ človek Kristus Ježiš,+  ktorý dal sám seba ako zodpovedajúce výkupné za všetkých.*+ O tom sa má v patričnom čase vydávať svedectvo.  Preto som bol ustanovený za zvestovateľa a apoštola.+ Hovorím pravdu, neklamem, bol som ustanovený, aby som učil národy+ o viere a pravde.  Prajem si teda, aby sa muži na každom mieste zhromaždenia modlili a pozdvihovali ruky vo vernosti Bohu+ bez hnevu+ a hádok.+  Ženy nabádam, aby sa obliekali slušne,* cudne* a s dobrým úsudkom* a nezdobili sa výstrednými účesmi,* zlatom, perlami ani veľmi drahými šatami,+ 10  ale dobrými skutkami, ako sa patrí na ženy, ktoré sú oddané Bohu.+ 11  Nech ženy pri vyučovaní* mlčia a prijímajú ho s úplnou podriadenosťou.+ 12  Nedovoľujem žene vyučovať ani vládnuť nad mužom, ale nech mlčí.+ 13  Veď najprv bol stvorený Adam, až potom Eva.+ 14  A nebol to Adam, kto bol oklamaný, ale žena. Tá bola dôkladne oklamaná+ a dopustila sa priestupku. 15  Žena však bude chránená rodením detí,+ ak vytrvá vo viere, láske a svätosti a bude prejavovať rozumnosť.*+

Poznámky pod čiarou

Al. „za ľudí každého druhu“.
Al. „vhodne“.
Al. „skromne; ohľaduplne“.
Al. „a rozumne“.
Dosl. „zvláštnym zapletaním vlasov“.
Čiže v zbore.
Al. „dobrý úsudok“.